Phục vụ nhanh chóng,chuyên nghiệp,giá cả cạnh tranh--sự hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi
 Tìm theo giá từ  đến     
 
 
 
G137 Ghế  gấp  khung  thép,  đệm tựa nhựa nội thất hòa phát
W410 x D500 x H810 mm
Chưa VAT: 185.000 VND
Có VAT 10%: 203.500 VND
G09I Ghế gấp khung Inox, đệm mút bọc PVC nội thất hòa phát
W420 x D449 x H960mm
Chưa VAT: 288.000 VND
Có VAT 10%: 316.800 VND
G15M ghế gấp khung sắt mạ,đệm PVC Hòa Phát
R440 x S490 x C990 mm
Chưa VAT: 300.000 VND
Có VAT 10%: 330.000 VND
G11M Ghế gấp khung thép mạ, đệm tựa ghế bọc PVC
W440 x D510 x H810mm
Chưa VAT: 270.000 VND
Có VAT 10%: 297.000 VND
G42 Ghế tĩnh khung thép mạ, đệm tựa  nhựa nội thất hòa phát
W460 x D525 x H815mm
Chưa VAT: 430.000 VND
Có VAT 10%: 473.000 VND
G11S Ghế gấp khung thép sơn tĩnh điện,đệm tựa ghế bọc PVC.
W440 x D510 x H810mm
Chưa VAT: 185.000 VND
Có VAT 10%: 203.500 VND
G08 Ghế gấp khung Inox,đệm PVC nội thất hòa phát
W400 x D510 xH990mm
Chưa VAT: 300.000 VND
Có VAT 10%: 330.000 VND
G40 Ghế tĩnh khung thép mạ, đệm tựa nhựa nội thất hòa phát
W465 x D490 x H835mm
Chưa VAT: 640.000 VND
Có VAT 10%: 704.000 VND
G15S ghế gấp khung sắt sơn tĩnh điện,đệm PVC Hòa Phát
R440 x S490 x C990 mm
Chưa VAT: 210.000 VND
Có VAT 10%: 231.000 VND
GD06 Ghế đôn khung thép mạ, đệm nhựa nội thất hòa phát
W290 x D290 x H450mm
Chưa VAT: 120.000 VND
Có VAT 10%: 132.000 VND
G11I Ghế gấp khung Inox, đệm tựa ghế bọc PVC Hoà Phát
W440 x D510 x H810mm
Chưa VAT: 260.000 VND
Có VAT 10%: 286.000 VND
G06I mầu D007 ghế gấp khung inox,đệm giả da mầu đỏ nội thất hòa phát
W400 x D510 x H990mm
Chưa VAT: 295.000 VND
Có VAT 10%: 324.500 VND
G06I mầu D006 ghế gấp khung inox,đệm giả da mầu xanh da trời nội thất hòa phát
W400 x D510 x H990mm
Chưa VAT: 295.000 VND
Có VAT 10%: 324.500 VND
G34 Ghế tĩnh sử dụng khung thép mạ CR-Ni,đệm tựa ghế làm bằng nhựa đúc.
W515 x D570 x H730mm
Chưa VAT: 650.000 VND
Có VAT 10%: 715.000 VND
G36 Ghế tĩnh sử dụng khung thép mạ CR-Ni,đệm tựa ghế làm bằng nhựa đúc.
W500 x D515 x H850mm
Chưa VAT: 388.000 VND
Có VAT 10%: 426.800 VND
G37 Ghế tĩnh sử dụng khung thép mạ CR-Ni,đệm tựa ghế làm bằng nhựa đúc.
W550 x D525 x H845mm
Chưa VAT: 410.000 VND
Có VAT 10%: 451.000 VND
G0898 Ghế gấp ngai tròn 6 nan thẳng đệm bọc nỉ nội thất hòa phát
W410 x D480 x H1070mm
Chưa VAT: 280.000 VND
Có VAT 10%: 308.000 VND
G136 Ghế gấp khung sơn tĩnh điện, đệm tựa bọc PVC dày
W420 x D500 x H820mm
Chưa VAT: 240.000 VND
Có VAT 10%: 264.000 VND
G10S xanh- Ghế gấp khung thép vuông sơn tĩnh điện, đệm tựa nhựa nội thất hòa phát
W425 x D445 x H800mm
Chưa VAT: 240.000 VND
Có VAT 10%: 264.000 VND
GD05AI Ghế đôn tĩnh khung Inox, đệm nhựa nội thất hòa phát
W365 x D365 x H300mm
Chưa VAT: 160.000 VND
Có VAT 10%: 176.000 VND
GD05BI Ghế đôn tĩnh khung Inox, đệm nhựa nội thất hòa phát
W365 x D365 x H450mm
Chưa VAT: 170.000 VND
Có VAT 10%: 187.000 VND
G04BI-BVM Ghế gấp khung Inox, đệm tựa ghế bọc PVC. Bàn viết melamine
W545 x D780 x H890mm
Chưa VAT: 485.000 VND
Có VAT 10%: 533.500 VND
G04BI-BVN Ghế gấp khung Inox, đệm tựa ghế bọc PVC. Bàn viết nhựa
W545 x D780 x H890mm
Chưa VAT: 520.000 VND
Có VAT 10%: 572.000 VND
G135 (C135B) ghế gấp cafe nội thất hòa phát mầu vàng
430x500x820mm
Chưa VAT: 185.000 VND
Có VAT 10%: 203.500 VND
G135 (C135B) ghế gấp cafe nội thất hòa phát màu cam
W430 X D500 X H820
Chưa VAT: 185.000 VND
Có VAT 10%: 203.500 VND
G135 (C135B) ghế gấp cafe nội thất hòa phát mầu xanh lá mạ
430x500x820mm
Chưa VAT: 185.000 VND
Có VAT 10%: 203.500 VND
C135 (C135B) ghế gấp cafe nội thất hòa phát mầu xanh da trời
430x500x820mm
Chưa VAT: 185.000 VND
Có VAT 10%: 203.500 VND
G135 (C135B) ghế gấp cafe nội thất hòa phát mầu đỏ
430x500x820mm
Chưa VAT: 185.000 VND
Có VAT 10%: 203.500 VND
G30 ghế gấp chân sơn tĩnh điện,đệm nhựa nội thất Hòa Phát xanh lá mạ
R460 - S450 - C 450/820
Chưa VAT: 190.000 VND
Có VAT 10%: 209.000 VND
G30 xanh da trời ghế gấp chân sơn tĩnh điện,đệm nhựa Hòa Phát
KT: R460 - S450 - C 450/820
Chưa VAT: 190.000 VND
Có VAT 10%: 209.000 VND
G30 đỏ ghế gấp nội thất hòa phát đệm nhựa
KT: R460 - S450 - C 450/820
Chưa VAT: 190.000 VND
Có VAT 10%: 209.000 VND
G30-INOX ghế gấp nội thất hòa phát,đệm nhựa,chân inox
R460 - S450 - C 450/820
Chưa VAT: 250.000 VND
Có VAT 10%: 275.000 VND
G30M ghế gấp nội thất hòa phát,đệm nhựa,chân mạ
R460 - S450 - C 450/820
Chưa VAT: 230.000 VND
Có VAT 10%: 253.000 VND
G01S-D002 ghế gấp nội thất hòa phát đệm kẻ caro
W445 x D505 x H850mm
Chưa VAT: 185.000 VND
Có VAT 10%: 203.500 VND
G01S-D001 ghế gấp nội thất hòa phát đệm mầu đỏ mưa
W445 x D505 x H850mm
Chưa VAT: 185.000 VND
Có VAT 10%: 203.500 VND
G01S-D006 ghế gấp nội thất hòa phát đệm,tựa mầu xanh da trời
W445 x D505 x H850mm
Chưa VAT: 185.000 VND
Có VAT 10%: 203.500 VND
G01S-D019 ghế ăn chân gấp sơn nội thất hoà phát mầu da bò
W445 x D505 x H850mm
Chưa VAT: 185.000 VND
Có VAT 10%: 203.500 VND
G01I-D019 ghế ăn chân gấp inox nội thất hoà phát đệm giả da mầu da bò
W445 x D505 x H850mm
Chưa VAT: 285.000 VND
Có VAT 10%: 313.500 VND
G01I-D002 ghế ăn chân gấp inox nội thất hoà phát đệm giả da mầu kẻ caro đen trắng
W445 x D505 x H850mm
Chưa VAT: 285.000 VND
Có VAT 10%: 313.500 VND
G01I-D006 ghế ăn chân gấp inox nội thất hoà phát đệm giả da mầu xanh da trời
W445 x D505 x H850mm
Chưa VAT: 285.000 VND
Có VAT 10%: 313.500 VND
G01I-D001 ghế ăn chân gấp inox nội thất hoà phát đệm giả da mầu đỏ mưa
W445 x D505 x H850mm
Chưa VAT: 285.000 VND
Có VAT 10%: 313.500 VND
G01M-D019 ghế ăn chân gấp nội thất hoà phát mầu da bò
W445 x D505 x H850mm
Chưa VAT: 270.000 VND
Có VAT 10%: 297.000 VND
G01M-D006 ghế ăn chân gấp mạ nội thất hoà phát đệm,tựa mầu xanh da trời
W445 x D505 x H850mm
Chưa VAT: 270.000 VND
Có VAT 10%: 297.000 VND
G01M-D002 ghế ăn chân gấp mạ nội thất hoà phát đệm,tựa mầu kẻ caro đen,trắng
W445 x D505 x H850mm
Chưa VAT: 270.000 VND
Có VAT 10%: 297.000 VND
G01M-D001 ghế ăn chân gấp mạ nội thất hoà phát đệm,tựa mầu đỏ mưa
W445 x D505 x H850mm
Chưa VAT: 270.000 VND
Có VAT 10%: 297.000 VND
G04BS ghế gấp liền bàn nội thất hòa phát
W545 x D780 x H890mm
Chưa VAT: 360.000 VND
Có VAT 10%: 396.000 VND
G04BM ghế gấp liền bàn,chân mạ nội thất hòa phát
W545 x D780 x H890mm
Chưa VAT: 470.000 VND
Có VAT 10%: 517.000 VND
G04M (G04AM)D025 ghế gấp nội thất hòa phát đệm,tựa mầu xanh lá cây
W460 x D515 x H890mmm
Chưa VAT: 310.000 VND
Có VAT 10%: 341.000 VND
G04M (G04AM) D019 ghế gấp nội thất hòa phát đệm,tựa mầu da bò
W460 x D515 x H890mmm
Chưa VAT: 310.000 VND
Có VAT 10%: 341.000 VND
G04M (G04AM)D006 ghế gấp nội thất hòa phát đệm,tựa mầu xanh da trời
W460 x D515 x H890mmm
Chưa VAT: 310.000 VND
Có VAT 10%: 341.000 VND
G04M (G04AM)D002 ghế gấp nội thất hòa phát đệm,tựa kẻ caro đen trắng
W460 x D515 x H890mmm
Chưa VAT: 310.000 VND
Có VAT 10%: 341.000 VND
G04S (G04AS) D025 ghế gấp nội thất hòa phát chân sơn đệm,tựa xanh lá cây
W460 x D515 x H890mmm
Chưa VAT: 245.000 VND
Có VAT 10%: 269.500 VND
G04S (G04AS) D019 ghế gấp nội thất hòa phát chân sơn đệm,tựa mầu da bò
W460 x D515 x H890mmm
Chưa VAT: 245.000 VND
Có VAT 10%: 269.500 VND
G04S (G04AS)D006 ghế gấp nội thất hòa phát chân sơn đệm,tựa mầu xanh da trời
W460 x D515 x H890mmm
Chưa VAT: 245.000 VND
Có VAT 10%: 269.500 VND
G04S (G04AS)D002 ghế gấp nội thất hòa phát chân sơn đệm,tựa mầu kẻ caro đen trắng
W460 x D515 x H890mmm
Chưa VAT: 245.000 VND
Có VAT 10%: 269.500 VND
G04 I (G04AI)D002 ghế gấp chân inox đệm giả da mầu kẻ caro đen trắng hòa phát
W460 x D515 x H890mmm
Chưa VAT: 330.000 VND
Có VAT 10%: 363.000 VND
G04I (G04A) D006 ghế gấp chân inox đệm giả da mầu xanh da trời
W460 x D515 x H890mmm
Chưa VAT: 330.000 VND
Có VAT 10%: 363.000 VND
G04I (G04AI) D019 ghế gấp chân inox đệm giả da mầu da bò
W460 x D515 x H890mmm
Chưa VAT: 330.000 VND
Có VAT 10%: 363.000 VND
G04I (G04AI)D025 ghế gấp chân inox đệm giả da mầu xanh lá cây
W460 x D515 x H890mmm
Chưa VAT: 330.000 VND
Có VAT 10%: 363.000 VND
G20M Ghế ăn ghế tựa nội thất hòa phát chân mạ
470x490x910mm
Chưa VAT: 390.000 VND
Có VAT 10%: 429.000 VND
G20S Ghế ăn ghế tựa nội thất hòa phát chân sơn
470x490x910mm
Chưa VAT: 320.000 VND
Có VAT 10%: 352.000 VND
G03M (G03AM) D019  ghế gấp nội thất hòa phát đệm da bò chân mạ
W430 x D505 x H790mm
Chưa VAT: 370.000 VND
Có VAT 10%: 407.000 VND
G03S (G03AS) D06 ghế gấp nội thất hòa phát đệm xanh da trời
W430 x D505 x H790mm
Chưa VAT: 260.000 VND
Có VAT 10%: 286.000 VND
G18M (G18CM) D006 ghế gấp nội thất hòa phát đệm giả da xanh da trời
W430 x D500 x H990mm
Chưa VAT: 300.000 VND
Có VAT 10%: 330.000 VND
G18M (G18CM) ghế gấp chân sắt mạ,đệm nhựa composite hòa phát
W430 x D500 x H990mm
Chưa VAT: 360.000 VND
Có VAT 10%: 396.000 VND
G18M (G18CM) D019 ghế gấp nội thất hòa phát đệm giả da mầu da bò
W430 x D500 x H990mm
Chưa VAT: 300.000 VND
Có VAT 10%: 330.000 VND
G18S (G18CS) D019 ghế gấp nội thất hòa phát đệm giả da mầu da bò chân sơn
W430 x D500 x H990mm
Chưa VAT: 215.000 VND
Có VAT 10%: 236.500 VND
G18S (G18CS) -composite ghế gấp nội thất hòa phát đệm nhựa composite chân sơn
W430 x D500 x H990mm
Chưa VAT: 288.000 VND
Có VAT 10%: 316.800 VND
G18-I  (G18C-I) D006 ghế gấp chân i nox mặt đệm giả da hòa phát mầu xanh da trời
W430 x D500 x H990mm
Chưa VAT: 310.000 VND
Có VAT 10%: 341.000 VND
G18-I (G18C-I)D019 ghế gấp chân i nox mặt đệm giả da hòa phát mầu da bò
W430 x D500 x H990mm
Chưa VAT: 310.000 VND
Có VAT 10%: 341.000 VND
G18-I (G18C-I)-composite ghế gấp chân i nox mặt đệm nhựa composite
W430 x D500 x H990mm
Chưa VAT: 380.000 VND
Có VAT 10%: 418.000 VND
G17M-COMPOSITE ghế gấp chân mạ,đệm nhựa composite hoà phát
430x500x990mm
Chưa VAT: 360.000 VND
Có VAT 10%: 396.000 VND
G17M-D001 ghế gấp chân mạ,đệm giả da PVC mầu đỏ mưa hoà phát
430x500x990mm
Chưa VAT: 320.000 VND
Có VAT 10%: 352.000 VND
G17M-D006 ghế gấp chân mạ,đệm giả da PVC mầu xanh da trời hoà phát
430x500x990mm
Chưa VAT: 320.000 VND
Có VAT 10%: 352.000 VND
G17M-D019 ghế gấp chân mạ,đệm giả da PVC mầu da bò hoà phát
430x500x990mm
Chưa VAT: 320.000 VND
Có VAT 10%: 352.000 VND
G17S-COMPOSITE ghế gấp chân sắt sơn,đệm nhựa composite hoà phát
430x500x990mm
Chưa VAT: 275.000 VND
Có VAT 10%: 302.500 VND
G17S-D001 ghế gấp chân sắt sơn,đệm giả da PVC hoà phát mầu đỏ mưa
430x500x990mm
Chưa VAT: 220.000 VND
Có VAT 10%: 242.000 VND
G17S-D006 ghế gấp chân sắt sơn,đệm giả da PVC hoà phát mầu xanh da trời
430x500x990mm
Chưa VAT: 220.000 VND
Có VAT 10%: 242.000 VND
G17S-D019 ghế gấp chân sắt sơn,đệm giả da PVC hoà phát mầu xanh da trời
430x500x990
Chưa VAT: 220.000 VND
Có VAT 10%: 242.000 VND
G27M ghế gấp nội thất hòa phát chân mạ đệm giả da PVC
W430 X D485 X 960
Chưa VAT: 315.000 VND
Có VAT 10%: 346.500 VND
G27S ghế gấp nội thất hòa phát chân sắt sơn đệm giả da PVC
W430 X D485 X 960mm
Chưa VAT: 220.000 VND
Có VAT 10%: 242.000 VND
G27M-V11 ghế gấp nội thất hòa phát chân mạ đệm nhựa composite
W430 X D485 X 960
Chưa VAT: 380.000 VND
Có VAT 10%: 418.000 VND
G27S-V11 ghế gấp nội thất hòa phát chân sơn đệm nhựa composite
W430 X D485 X 960mm
Chưa VAT: 275.000 VND
Có VAT 10%: 302.500 VND
G02M (G02AM)D025 ghế gấp nội thất hòa phát chân mạ đệm giả da xanh lá cây
W430 x D480 x H990mm
Chưa VAT: 320.000 VND
Có VAT 10%: 352.000 VND
G02M (G02AM) ghế gấp nội thất hòa phát chân mạ đệm giả da mầu đỏ
W430 x D480 x H990mm
Chưa VAT: 320.000 VND
Có VAT 10%: 352.000 VND
G02M (G02AM)D019 ghế gấp nội thất hòa phát chân mạ đệm giả da mầu da bò
W430 x D480 x H990mm
Chưa VAT: 320.000 VND
Có VAT 10%: 352.000 VND
G02I-D002 ghế gấp nội thất hòa phát chân inox đệm giả da mầu kẻ caro đen trắng
W430 x D480 x H990mm
Chưa VAT: 335.000 VND
Có VAT 10%: 368.500 VND
G02I-D019 ghế gấp nội thất hòa phát chân inox đệm giả da mầu da bò
W430 x D480 x H990mm
Chưa VAT: 335.000 VND
Có VAT 10%: 368.500 VND
G02I-D025 ghế gấp nội thất hòa phát chân inox đệm giả da mầu xanh lá cây
W430 x D480 x H990mm
Chưa VAT: 335.000 VND
Có VAT 10%: 368.500 VND
G02I  ghế gấp nội thất hòa phát chân inox đệm giả da mầu đỏ
W430 x D480 x H990mm
Chưa VAT: 335.000 VND
Có VAT 10%: 368.500 VND
G02S (G02AS)D019 ghế gấp nội thất hòa phát chân sơn đệm giả da mầu da bò
W430 x D480 x H990mm
Chưa VAT: 240.000 VND
Có VAT 10%: 264.000 VND
G05-I PVC ghế gấp hòa phát đệm giả da,khung inox
W430 x D510 x H995mm
Chưa VAT: 330.000 VND
Có VAT 10%: 363.000 VND
G05-I  ghế gấp hòa phát đệm nỉ,khung inox
W400 x D510 x H990mm
Chưa VAT: 340.000 VND
Có VAT 10%: 374.000 VND
G1499 (HP1499) ghế gấp 7 nan xòe nội thất hòa phát đệm nỉ
390x475x1025mm
Chưa VAT: 265.000 VND
Có VAT 10%: 291.500 VND
G1699 (HP1699) ghế gấp hòa phát chân sơn đệm nỉ
390x490x1020mm
Chưa VAT: 235.000 VND
Có VAT 10%: 258.500 VND
G0398S (HP0398S) ghế gấp hội trường hòa phát chân sơn
395 x 470 x 1030mm
Chưa VAT: 310.000 VND
Có VAT 10%: 341.000 VND
G0398M (HP0398M) ghế gấp nội thất hòa phát chân mạ
395 x470 x 1030mm
Chưa VAT: 345.000 VND
Có VAT 10%: 379.500 VND
G0498M (HP0498M) Ghế gấp ghế ăn hòa phát chân mạ
395x455x1040mm
Chưa VAT: 360.000 VND
Có VAT 10%: 396.000 VND
G0498S (HP0498S) Ghế gấp ghế ăn hòa phát chân sơn
395x455x1040mm
Chưa VAT: 310.000 VND
Có VAT 10%: 341.000 VND
G0698S (HP0698S) ghế gấp hội trường hòa phát chân sơn
395 x 455 x 1040mm
Chưa VAT: 310.000 VND
Có VAT 10%: 341.000 VND