Phục vụ nhanh chóng,chuyên nghiệp,giá cả cạnh tranh--sự hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi
 Tìm theo giá từ  đến     
 
 
 
GPC06-4 Ghế phòng chờ chân nhôm đúc khung thép sơn tĩnh điện kết hợp mạ Ni-Cr
W2410 x D650 x H780 mm
Chưa VAT: 2.650.000 VND
Có VAT 10%: 2.915.000 VND
GPC06-2 Ghế phòng chờ chân nhôm đúc khung thép sơn tĩnh điện kết hợp mạ Ni-Cr
W1260 x D650 x H780 mm
Chưa VAT: 1.850.000 VND
Có VAT 10%: 2.035.000 VND
GPC06-3 Ghế phòng chờ chân nhôm đúc khung thép sơn tĩnh điện kết hợp mạ Ni-Cr
W1830 x D650 x H780 mm
Chưa VAT: 2.150.000 VND
Có VAT 10%: 2.365.000 VND
GPC06-5 Ghế phòng chờ chân nhôm đúc khung thép sơn tĩnh điện kết hợp mạ Ni-Cr
W2990 x D650 x H780 mm
Chưa VAT: 3.700.000 VND
Có VAT 10%: 4.070.000 VND
GPC04I-2 Ghế phòng chờ có chân, đệm Inox hòa phát
W1200 x D645 x H770mm
Chưa VAT: 2.000.000 VND
Có VAT 10%: 2.200.000 VND
GPC04I-3 Ghế phòng chờ có chân, đệm Inox hòa phát
W1800 x D645 x H770mm
Chưa VAT: 2.500.000 VND
Có VAT 10%: 2.750.000 VND
GPC04I-4 Ghế phòng chờ có chân, đệm Inox hòa phát
W2380 x D645 x H770mm
Chưa VAT: 3.050.000 VND
Có VAT 10%: 3.355.000 VND
GPC04I-4 Ghế phòng chờ có chân, đệm Inox hòa phát
W2380 x D645 x H770mm
Chưa VAT: 3.050.000 VND
Có VAT 10%: 3.355.000 VND
GPC04I-5 Ghế phòng chờ có chân, đệm Inox hòa phát
W2960 x D645 x H770mm
Chưa VAT: 4.100.000 VND
Có VAT 10%: 4.510.000 VND
GPC03-2 ghế phòng chờ sắt sơn tĩnh điện hoà phát
1225 x 700 x 420-810mm
Chưa VAT: 1.860.000 VND
Có VAT 10%: 2.046.000 VND
GPC03-3 ghế phòng chờ sắt sơn tĩnh điện hoà phát
1800 x 700 x 420-810mm
Chưa VAT: 2.335.000 VND
Có VAT 10%: 2.568.500 VND
GPC03-4 ghế phòng chờ sắt sơn tĩnh điện hoà phát
2380 x 700 x 420-810mm
Chưa VAT: 2.970.000 VND
Có VAT 10%: 3.267.000 VND
GPC03-5 ghế phòng chờ sắt sơn tĩnh điện hoà phát
2950 x 700 x 420-810mm
Chưa VAT: 4.150.000 VND
Có VAT 10%: 4.565.000 VND
GPC02-3 Ghế phòng chờ nội thất hòa phát
W1810 x D650 x H780mm
Chưa VAT: 2.020.000 VND
Có VAT 10%: 2.222.000 VND
GPC02-2 ghế chờ nội thất hòa phát
1215 X 650 X 780mm
Chưa VAT: 1.720.000 VND
Có VAT 10%: 1.892.000 VND
GPC02-5 ghế chờ nội thất hòa phát,tập đoàn hòa phát
W2970 x D650 x H780mm
Chưa VAT: 3.380.000 VND
Có VAT 10%: 3.718.000 VND
GPC02-4 ghế phòng chờ thép nội thất hòa phát
W2390 x D650 x H780mm
Chưa VAT: 2.480.000 VND
Có VAT 10%: 2.728.000 VND
GPC02-2-PVC cao cấp bọc giả da PVC nội thất hòa phát
1215 X 650 X 780mm
Chưa VAT: 2.550.000 VND
Có VAT 10%: 2.805.000 VND
GPC02-3-PVC Ghế phòng chờ nội thất hòa phát đệm giả da
W1810 x D650 x H780mm
Chưa VAT: 3.120.000 VND
Có VAT 10%: 3.432.000 VND
GPC02-4-PVC Ghế phòng chờ nội thất hòa phát đệm giả da
W2390 x D650 x H780mm
Chưa VAT: 3.750.000 VND
Có VAT 10%: 4.125.000 VND
GPC02-5-PVC Ghế phòng chờ nội thất hòa phát đệm giả da
W2970 x D650 x H780mm
Chưa VAT: 5.280.000 VND
Có VAT 10%: 5.808.000 VND
GPC02-2X  ghế chờ nội thất hòa phát đệm xanh
1215 X 650 X 780mm
Chưa VAT: 2.135.000 VND
Có VAT 10%: 2.348.500 VND
GPC02-3X ghế chờ nội thất hòa phát đệm xanh
W1810 x D650 x H780mm
Chưa VAT: 2.710.000 VND
Có VAT 10%: 2.981.000 VND
GPC02-4X ghế chờ nội thất hòa phát đệm xanh
W2390 x D650 x H780mm
Chưa VAT: 3.070.000 VND
Có VAT 10%: 3.377.000 VND
GPC02-5X ghế chờ nội thất hòa phát đệm xanh
W2970 x D650 x H780mm
Chưa VAT: 4.210.000 VND
Có VAT 10%: 4.631.000 VND
PC51T10-4 (GS51-4-SD) ghế phòng chờ hoà phát 4 chỗ chân sơn đenT10
1970x580x910mm
Chưa VAT: 1.180.000 VND
Có VAT 10%: 1.298.000 VND
PC51T10-3 (GS51M-3) ghế phòng chờ hoà phát 3 chỗ chân mạ T10
1455x580x910mm
Chưa VAT: 980.000 VND
Có VAT 10%: 1.078.000 VND
PC51T10-4 (GS51M-4) ghế phòng chờ hoà phát 4 chỗ chân mạ T10
1970x580x910mm
Chưa VAT: 1.280.000 VND
Có VAT 10%: 1.408.000 VND
PC51-3 (GS51I-3) ghế phòng chờ hoà phát 3 chỗ chân inox T10
1490x580x920mm
Chưa VAT: 1.300.000 VND
Có VAT 10%: 1.430.000 VND
PC51-4 (GS51I-4) ghế phòng chờ hoà phát 4 chỗ chân inox T10
1970x580x910mm
Chưa VAT: 1.600.000 VND
Có VAT 10%: 1.760.000 VND
PC51T10-3 (GS51-3-SD) ghế phòng chờ hoà phát 3 chỗ chân sơn đen T10
1455x580x910mm
Chưa VAT: 880.000 VND
Có VAT 10%: 968.000 VND
PC51T10-4 (GS51-4-ST) ghế phòng chờ hoà phát 4 chỗ chân sơn trắng T10
1970x580x910mm
Chưa VAT: 1.280.000 VND
Có VAT 10%: 1.408.000 VND
PC51T10-3 (GS51-3-ST) ghế phòng chờ hoà phát 3 chỗ chân sơn trắng T10
1455x580x910mm
Chưa VAT: 880.000 VND
Có VAT 10%: 968.000 VND
PC203T1-I ghế chờ chân i nox nội thất hòa phát,tập đoàn hòa phát
W1495 x D520 x H770mm
Chưa VAT: 1.097.000 VND
Có VAT 10%: 1.206.700 VND
PC202T1-S ghế chờ nội thất hoà phát chân sơn
980x520x770mm
Chưa VAT: 700.000 VND
Có VAT 10%: 770.000 VND
PC203T1-S ghế chờ nội thất hoà phát chân sơn
1495x520x770mm
Chưa VAT: 940.000 VND
Có VAT 10%: 1.034.000 VND
PC204T1-S ghế chờ nội thất hoà phát chân sơn
2010x520x770mm
Chưa VAT: 1.100.000 VND
Có VAT 10%: 1.210.000 VND
PC204T1-M ghế chờ nội thất hoà phát chân mạ
2010x520x770mm
Chưa VAT: 1.250.000 VND
Có VAT 10%: 1.375.000 VND
PC203T1-M ghế chờ nội thất hoà phát chân mạ
1495x520x770
Chưa VAT: 1.130.000 VND
Có VAT 10%: 1.243.000 VND
PC202T1-M ghế chờ nội thất hoà phát chân mạ
980x520x770mm
Chưa VAT: 800.000 VND
Có VAT 10%: 880.000 VND
PC202T1-I ghế chờ nội thất hoà phát chân inox
980x520x770mm
Chưa VAT: 980.000 VND
Có VAT 10%: 1.078.000 VND
PC204T1-I ghế chờ nội thất hoà phát chân inox
2010x520x770mm
Chưa VAT: 1.370.000 VND
Có VAT 10%: 1.507.000 VND
PC205T1 chân sơn- ghế phòng chờ hòa phát 5 chỗ,đệm nhựa
W2520 x D520 x H770mm
Chưa VAT: 1.300.000 VND
Có VAT 10%: 1.430.000 VND
PC205T1 chân mạ-ghế phòng chờ hòa phát,đệm nhựa
W2520 x D520 x H770mm
Chưa VAT: 1.500.000 VND
Có VAT 10%: 1.650.000 VND
PC205T1 chân inox-ghế phòng chờ hòa phát,đệm nhựa
W2520 x D520 x H770mm
Chưa VAT: 1.700.000 VND
Có VAT 10%: 1.870.000 VND
PC14-3 (PC324-3) Ghế phòng chờ nội thất hòa phát
W1495 x D510 x H815mm
Chưa VAT: 910.000 VND
Có VAT 10%: 1.001.000 VND
PC14-2 (PC324-2 ) ghế chờ nội thất hoà phát chân tăng chỉnh sơn
1010x510x815mm
Chưa VAT: 690.000 VND
Có VAT 10%: 759.000 VND
PC14-4 (PC324-4) ghế chờ nội thất hoà phát chân tăng chỉnh sơn
1975x510x815mm
Chưa VAT: 1.200.000 VND
Có VAT 10%: 1.320.000 VND
SF81-3 (SL83) Ghế phòng chờ nội thất hòa phát
W1770 x D760 x H800 mm
Chưa VAT: 2.750.000 VND
Có VAT 10%: 3.025.000 VND
SF81-2 (SL82) Ghế phòng chờ nội thất hòa phát
W1220 x D760 x H800 mm
Chưa VAT: 1.893.000 VND
Có VAT 10%: 2.082.300 VND
SF81-1 (SL81) Ghế phòng chờ nội thất hòa phát
W700 x D760 x H800 mm
Chưa VAT: 1.038.000 VND
Có VAT 10%: 1.141.800 VND
PC202BK-M Ghế phòng chờ nội thất hòa phát
W1540 x D620 x H995
Chưa VAT: 1.558.000 VND
Có VAT 10%: 1.713.800 VND
PC202BK-YC3-S ghế phòng chờ hoà phát chân sơn
1540x620x995mm
Chưa VAT: 1.380.000 VND
Có VAT 10%: 1.518.000 VND
PC204YM Ghế phòng chờ nội thất hòa phát
W1900 x D550 x H800
Chưa VAT: 1.702.000 VND
Có VAT 10%: 1.872.200 VND
PC203Y-T10 Ghế phòng chờ nội thất hòa phát
1465x550x820
Chưa VAT: 1.250.000 VND
Có VAT 10%: 1.375.000 VND
PC203Y3-M Ghế phòng chờ nội thất hòa phát chân mạ
W1700 x D545 x H820mm
Chưa VAT: 1.130.000 VND
Có VAT 10%: 1.243.000 VND
PC203Y3-S ghế chờ nội thất hoà phát chân sơn
1465x550x820mm
Chưa VAT: 1.030.000 VND
Có VAT 10%: 1.133.000 VND
PC204Y3-S ghế chờ nội thất hoà phát chân sơn đệm ý
1980x550x820mm
Chưa VAT: 1.250.000 VND
Có VAT 10%: 1.375.000 VND
PC204Y3 chân mạ,ghế phòng chờ đệm nhựa nội thất hòa phát
1980x550x820mm
Chưa VAT: 1.350.000 VND
Có VAT 10%: 1.485.000 VND
PC202Y3 chân mạ,ghế phòng chờ đệm nhựa nội thất hòa phát
W950 x D550 x H820mm
Chưa VAT: 850.000 VND
Có VAT 10%: 935.000 VND
PC202Y3 chân sơn,ghế phòng chờ đệm nhựa nội thất hòa phát
W950 x D550 x H820mm
Chưa VAT: 750.000 VND
Có VAT 10%: 825.000 VND
PC205Y3 chân sơn,ghế phòng chờ đệm nhựa nội thất hòa phát5
W2490 x D550 x H820mm
Chưa VAT: 1.550.000 VND
Có VAT 10%: 1.705.000 VND
PC205Y3 chân mạ,ghế phòng chờ đệm nhựa nội thất hòa phát
W2490 x D550 x H820mm
Chưa VAT: 1.650.000 VND
Có VAT 10%: 1.815.000 VND
PC203W5 Ghế phòng chờ nội thất hòa phát
W1465 x D530 x H790mm
Giá: Liên hệ
PC203W3-M Ghế phòng chờ nội thất hòa phát chân mạ
W1465 x D530 x H790mm
Chưa VAT: 1.255.000 VND
Có VAT 10%: 1.380.500 VND
PC203W3-S ghế chờ nội thất hoà phát chân sơn
1465x550x840mm
Chưa VAT: 1.160.000 VND
Có VAT 10%: 1.276.000 VND
PC202W3-S ghế chờ nội thất hoà phát chân sơn
960x530x840mm
Chưa VAT: 840.000 VND
Có VAT 10%: 924.000 VND
PC204W3-S ghế chờ nội thất hoà phát chân sơn
1970x530x840mm
Chưa VAT: 1.450.000 VND
Có VAT 10%: 1.595.000 VND
PC202W3-M ghế chờ nội thất hoà phát chân mạa
960x530x840mm
Chưa VAT: 940.000 VND
Có VAT 10%: 1.034.000 VND
PC204W3-M ghế chờ nội thất hoà phát chân mạ
1970x530x840mm
Chưa VAT: 1.550.000 VND
Có VAT 10%: 1.705.000 VND
PC203N Ghế phòng chờ nội thất hòa phát
W1580 x D660 x H980 mm
Chưa VAT: 1.900.000 VND
Có VAT 10%: 2.090.000 VND
PC204N-T10 ghế chờ nội thất hoà phát chân sơn
2120x660x995mm
Chưa VAT: 2.380.000 VND
Có VAT 10%: 2.618.000 VND
PC202N-T10 ghế chờ nội thất hoà phát chân sơn
1040x660x995mm
Chưa VAT: 1.400.000 VND
Có VAT 10%: 1.540.000 VND
PC202N-YC3-S ghế chờ nội thất hoà phát chân sơn
1040x660x995mm
Chưa VAT: 1.400.000 VND
Có VAT 10%: 1.540.000 VND
PC203N-YC3-S ghế chờ nội thất hoà phát chân sơn
1580x660x995mm
Chưa VAT: 1.900.000 VND
Có VAT 10%: 2.090.000 VND
PC204N-YC3-S ghế chờ nội thất hoà phát chân sơn
2120x660x995
Chưa VAT: 2.380.000 VND
Có VAT 10%: 2.618.000 VND
PC204N-YC3 gPC204N-YC3-M ghế chờ nội thất hoà phát chân mạhế chờ nội thất hoà phát chân mạ
2120x660x995mm
Chưa VAT: 2.470.000 VND
Có VAT 10%: 2.717.000 VND
PC203N-YC3-M ghế phòng chờ hoà phát chân mạ
1580x660x995mm
Chưa VAT: 2.000.000 VND
Có VAT 10%: 2.200.000 VND
PC202N-YC3-M ghế chờ nội thất hoà phát chân mạ
1040x660x995mm
Chưa VAT: 1.500.000 VND
Có VAT 10%: 1.650.000 VND
PC203K1 Ghế phòng chờ nội thất hòa phát
W1405 x D405 x H615 mm
Giá: Liên hệ
PC203T1 Ghế phòng chờ nội thất hòa phát
W1495 x D520 x H770mm
Chưa VAT: 1.026.000 VND
Có VAT 10%: 1.128.600 VND
PC204T9 ghế phòng chờ chân sắt đệm nhựa thái nội thất hòa phát
W2010 x D520 x H770mm
Chưa VAT: 1.100.000 VND
Có VAT 10%: 1.210.000 VND
PC202T9 ghế chờ nội thất hoà phát chân sơn
980x520x770mm
Chưa VAT: 700.000 VND
Có VAT 10%: 770.000 VND
PC203T9 ghế chờ nội thất hoà phát chân bắt xuống sàn
1495x520x770mm
Chưa VAT: 940.000 VND
Có VAT 10%: 1.034.000 VND
PC205T9 ghế phòng chờ hòa phát 5 chỗ,chân sắt,đệm nhựaPC205T9 ghế phòng chờ hòa phát 5 chỗ,chân sắt,đệm nhựa
W2520 x D520 x H770mm
Chưa VAT: 1.300.000 VND
Có VAT 10%: 1.430.000 VND
GPC05N-2 (GPC05C-2) Ghế phòng chờ nội thất hòa phát
1055 x 640 ÷ 850 x 870
Chưa VAT: 1.900.000 VND
Có VAT 10%: 2.090.000 VND
GPC05N-1 (GPC05C-1) ghế phòng chờ hoà phát 1 chỗ
600x640-850x870mm
Chưa VAT: 1.000.000 VND
Có VAT 10%: 1.100.000 VND