Phục vụ nhanh chóng,chuyên nghiệp,giá cả cạnh tranh--sự hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi
 Tìm theo giá từ  đến     
 
 
 
BHT12DH1 mầu G14-2 (BHT1250) bàn hội trường gỗ sơn hòa phát
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1.640.000 VND
Có VAT 10%: 1.804.000 VND
BHT15DH2 (BHT02-1500)ACACIA-YẾM SÁT ĐẤT bàn hội trường gỗ tự nhiên hòa phát
1500 x 500 x 750
Chưa VAT: 2.500.000 VND
Có VAT 10%: 2.750.000 VND
 BHT12DH4 (BHT04-1200)-acacia-bàn hội trường hòa phát gỗ tự nhiên acacia
1200 X 500 X 750(giá chưa bao gồm ghế)
Chưa VAT: 2.150.000 VND
Có VAT 10%: 2.365.000 VND
BHT12DH1 (BHT1250) bàn hội trường gỗ sơn hòa phát
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1.490.000 VND
Có VAT 10%: 1.639.000 VND
BHT12DH3 (BHT1250M1) bàn hội trường Hòa phát
W1200 x D 500 x H750mm
Chưa VAT: 1.570.000 VND
Có VAT 10%: 1.727.000 VND
BHT15DH2 (BHT02 )bàn hội trường tự nhiên hòa phát huỳnh nổi quả trám
1500 x 500 x 750mm
Chưa VAT: 2.365.000 VND
Có VAT 10%: 2.601.500 VND
BHT12DV1 (BHT1250V1) bàn hội trường hoà phát gỗ verneer
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 2.000.000 VND
Có VAT 10%: 2.200.000 VND
BHT12DV2 (BHT1250V2) bàn hội trường hoà phát gỗ verneer
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 2.050.000 VND
Có VAT 10%: 2.255.000 VND
BHT15DH2 (BHT02-1500)ACACIA-YẾM LỬNG-bàn hội trường gỗ tự nhiên hòa phát
W1500 x D500 x H750mm(giá chưa bao gồm ghế)
Chưa VAT: 2.500.000 VND
Có VAT 10%: 2.750.000 VND
BHT12DH2 (BHT02-1200) ACACIA-YẾM SÁT ĐẤT-bàn hội trường gỗ tự nhiên hòa phát
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 2.200.000 VND
Có VAT 10%: 2.420.000 VND
BHT12LH2 (BHT02-1200)ACACIA-YẾM LỬNG-bàn hội trường gỗ tự nhiên hòa phát
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 2.100.000 VND
Có VAT 10%: 2.310.000 VND
BHT12LH2V (BHT02-1200)-verneer-YẾM LỬNG-bàn hội trường hòa phát
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1.650.000 VND
Có VAT 10%: 1.815.000 VND
BHT15LH2V (BHT02-1500)-verneer-YẾM LỬNG-bàn hội trường hòa phát
W1500 x D500 x H750mm(giá chưa bao gồm ghế)
Chưa VAT: 1.980.000 VND
Có VAT 10%: 2.178.000 VND
BHT12DH2V (BHT02-1200)-verneer-YẾM SÁT ĐẤT-bàn hội trường hòa phát
W12000 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1.760.000 VND
Có VAT 10%: 1.936.000 VND
BHT12DH2V (BHT02-1500)-verneer-YẾM SÁT ĐẤT-bàn hội trường hòa phát
W1500 x D500 x H750mm(giá chưa bao gồm ghế)
Chưa VAT: 2.190.000 VND
Có VAT 10%: 2.409.000 VND
BHT15DH4 (BHT04-1500)-acacia-bàn hội trường hòa phát gỗ tự nhiên acacia
W1500 x D500 x H750mm(giá chưa bao gồm ghế)
Chưa VAT: 2.550.000 VND
Có VAT 10%: 2.805.000 VND
BHT12DH4V (BHT04-1200)-verneer-bàn hội trường hòa phát gỗ tự nhiên verneer
W1200 x D500 x H750mm(giá chưa bao gồm ghế)
Chưa VAT: 1.870.000 VND
Có VAT 10%: 2.057.000 VND
BHT15DH4V (BHT04-1500)-verneer-bàn hội trường hòa phát gỗ tự nhiên verneer
W1200 x D500 x H750mm(giá chưa bao gồm ghế)
Chưa VAT: 2.200.000 VND
Có VAT 10%: 2.420.000 VND
SV1250L (SV1250+Đ) bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 765.000 VND
Có VAT 10%: 841.500 VND
SV1450L (SV1450+Đ) bàn hội trường yếm lửng
W1400 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 860.000 VND
Có VAT 10%: 946.000 VND
SV2050L (SV2050+Đ) bàn hội trường yếm lửng hòa phát
W2000 x D500 x H750
Chưa VAT: 1.240.000 VND
Có VAT 10%: 1.364.000 VND
SV1550L (SV1550+Đ) bàn hội trường yếm lửng hòa phát
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 915.000 VND
Có VAT 10%: 1.006.500 VND
SV1650L (SV1650+Đ) bàn hội trường yếm lửng hòa phát
W1600 x D 500 x H750mm
Chưa VAT: 970.000 VND
Có VAT 10%: 1.067.000 VND
SV1850L(SV1850+Đ) bàn hội trường yếm lửng hòa phát
W1800 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1.170.000 VND
Có VAT 10%: 1.287.000 VND
SV1250D (SV1250+Đ+YSĐ) bàn hội trường yếm sát đất Hòa Phát
W1200 x D500 x H750
Chưa VAT: 800.000 VND
Có VAT 10%: 880.000 VND
SV1450D (SV1450+Đ+YSĐ) bàn hội trường yếm sát đất hòa phát
W1400 x D 400 x H750mm
Chưa VAT: 915.000 VND
Có VAT 10%: 1.006.500 VND
SV1550D(SV1550+Đ+YSĐ) bàn hội trường yếm sát đất hòa phát
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 950.000 VND
Có VAT 10%: 1.045.000 VND
SV1650D (SV1650+Đ+YSĐ) bàn hội trường yếm sát đất hòa phát
W1600 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1.025.000 VND
Có VAT 10%: 1.127.500 VND
SV1805+Đ+YSĐ bàn hội trường yếm sát đất hòa phát
W1800 x D400 x H750mm
Chưa VAT: 1.220.000 VND
Có VAT 10%: 1.342.000 VND
SV2050D (SV2050+Đ+YSĐ) bàn hội trường yếm sát đất hòa phát
W2000 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1.320.000 VND
Có VAT 10%: 1.452.000 VND
HP1250L (HP1250+Đ) bàn hội trường mầu ghi chì  yếm lửng ,hoà phát
1200x500x750mm
Chưa VAT: 700.000 VND
Có VAT 10%: 770.000 VND
HP1450L (HP1450+Đ) bàn hội trường mầu ghi chì  yếm lửng,hoà phát
W1400 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 790.000 VND
Có VAT 10%: 869.000 VND
HP1550L (HP1550+Đ) bàn hội trường mầu ghi chì yếm lửng,hoà phát
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 835.000 VND
Có VAT 10%: 918.500 VND
HP1650L (HP1650+Đ) bàn hội trường mầu ghi chì yếm lửng,hoà phát
W1600 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 905.000 VND
Có VAT 10%: 995.500 VND
HP1850L (HP1850+Đ) bàn hội trường mầu ghi chì  yếm lửng,hoà phát
W1800 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1.020.000 VND
Có VAT 10%: 1.122.000 VND
HP2050L (HP2050+Đ) bàn hội trường mầu ghi chì yếm lửng,hoà phát
W2000 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1.115.000 VND
Có VAT 10%: 1.226.500 VND
HP1250L (HP1250+Đ+YSĐ) bàn hội trường mầu ghi chì sát đất
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 740.000 VND
Có VAT 10%: 814.000 VND
HP1450D (HP1450+Đ+YSĐ) bàn hội trường mầu ghi chì yếm sát đất
W1400 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 855.000 VND
Có VAT 10%: 940.500 VND
HP1550D (HP1550+Đ+YSĐ) bàn hội trường mầu ghi chì  yếm sát đất
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 905.000 VND
Có VAT 10%: 995.500 VND
HP1650D (HP1650+Đ+YSĐ) bàn hội trường mầu ghi chì  yếm sát đất
W1600 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 980.000 VND
Có VAT 10%: 1.078.000 VND
HP1850D (HP1850+Đ+YSĐ) bàn hội trường mầu ghi chì yếm sát đất
W1800 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1.150.000 VND
Có VAT 10%: 1.265.000 VND
HP2050D (HP2050+Đ+YSĐ) bàn hội trường mầu ghi chì yếm sát đất
W2000 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1.225.000 VND
Có VAT 10%: 1.347.500 VND
EBX412 bàn hội trường hòa phát
W1200 x D400 x H750mm
Chưa VAT: 660.000 VND
Có VAT 10%: 726.000 VND
EBX414 bàn hội trường hòa phát
W1400 x D 400 x H750mm
Chưa VAT: 790.000 VND
Có VAT 10%: 869.000 VND
EBX415 bàn hội trường hòa phát
W1500 x D400 x H750
Chưa VAT: 800.000 VND
Có VAT 10%: 880.000 VND
EBX416 bàn hội trường hòa phát
W1600 x D400 x H750mm
Chưa VAT: 900.000 VND
Có VAT 10%: 990.000 VND
EBX418 bàn hội trường hòa phát
W1800 x D400 x H750mm
Chưa VAT: 1.020.000 VND
Có VAT 10%: 1.122.000 VND
 
 
 
HSV-CT01  bàn hội trường nội thất Hà vũ
2400x500x750mm(sơn PU)
Giá: Liên hệ
HSV-CT02 bàn hội trường nội thất Hà Vũ
2400x500x750mm(sơn PU)
Giá: Liên hệ
HSV-CT03  bàn hội trường nội thất Hà Vũ
2400x600x750mm(sơn PU)
Giá: Liên hệ
HSV-CT04  bàn hội trường nội thất hà vũ
1800x450x750mm(sơn PU)
Giá: Liên hệ
 
 
 

BÀN HỘI TRƯỜNG - BAN HOI TRUONG    

BÀN HỘI TRƯỜNG - BAN HOI TRUONG GIÁ RẺ.