Phục vụ nhanh chóng,chuyên nghiệp,giá cả cạnh tranh--sự hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi
 Tìm theo giá từ  đến     
 
 
 
BHS29B-2+GHS29B-2 bộ bàn ghế học sinh tiểu học nội thất hòa phát hình con giống
800 x500x 540÷740mm(hình con giống)
Chưa VAT: 1.080.000 VND
Có VAT 10%: 1.188.000 VND
BHS29B-2+GHS29B-2 bộ bàn ghế học sinh tiểu học nội thất hòa phát
800 x500x 540÷740mm(0 hình con giống)
Chưa VAT: 1.165.000 VND
Có VAT 10%: 1.281.500 VND
GHS29B-3 bộ bàn ghế học sinh tiểu học nội thất hòa phát hình con giống
800 x500x 540÷740mm(hình con giống)
Chưa VAT: 900.000 VND
Có VAT 10%: 990.000 VND
BHS20-3 bàn học sinh hòa phát hình con giống gỗ melamine
800 x 500 = H 590 ÷ 740mm
Chưa VAT: 830.000 VND
Có VAT 10%: 913.000 VND
BHS29A-1+GHS29A-1 bộ bàn ghế học sinh tiểu học nội thất hòa phát melamine
700 x450x 540÷740mm
Chưa VAT: 850.000 VND
Có VAT 10%: 935.000 VND
BHS29A-2+GHS29A-2 bộ bàn ghế học sinh tiểu học nội thất hòa phát hình con giống
700 x450x 540÷740mm(hình con giống)
Chưa VAT: 960.000 VND
Có VAT 10%: 1.056.000 VND
BHS20-2 bàn học sinh hòa phát hình con giống
800 x 500 = H 590 ÷ 740mm
Chưa VAT: 935.000 VND
Có VAT 10%: 1.028.500 VND
BHS28-1 Bàn học sinh tiểu học nội thất hòa phát mặt gỗ melamine
700 x450x540 ÷ 690mm
Chưa VAT: 640.000 VND
Có VAT 10%: 704.000 VND
BHS29B-1+GHS29B-1 bộ bàn ghế học sinh tiểu học nội thất hòa phát melamine
800 x500x 540÷740mm
Chưa VAT: 920.000 VND
Có VAT 10%: 1.012.000 VND
BHS28C-3 Bàn học sinh liền giá sách nội thất hòa phát
W800 x D500 x H830-980mm
Chưa VAT: 955.000 VND
Có VAT 10%: 1.050.500 VND
BHS29C-3 Bàn học sinh liền giá sách nội thất hòa phát
800 x D500 x H850-1010mm
Chưa VAT: 1.060.000 VND
Có VAT 10%: 1.166.000 VND
BHS29A-2+GHS29A-2 bộ bàn ghế học sinh tiểu học nội thất hòa phát
700 x450x 540÷740mm(0 hình con giống)
Chưa VAT: 940.000 VND
Có VAT 10%: 1.034.000 VND
GMG105 Ghế mẫu giáo khung sơn tĩnh điện, ghế có thể gấp gọn, đệm tựa
W355 x D430 x H600mm
Chưa VAT: 170.000 VND
Có VAT 10%: 187.000 VND
BHS28-3 + GHS28-3 mầu hồng- Bộ bàn ghế khung thép sơn tĩnh điện
W700 x D450 x H530 ÷ 680mm(KT:bàn)
Chưa VAT: 745.000 VND
Có VAT 10%: 819.500 VND
BHS28-3 + GHS28-3 mầu xanh- Bộ bàn ghế khung thép sơn tĩnh điện
W700 x D450 x H530 ÷ 680mm(KT:bàn)
Chưa VAT: 745.000 VND
Có VAT 10%: 819.500 VND
BHS29A-3 + GHS29A Bộ bàn ghế khung thép sơn tĩnh điện
W700 x D450 x H540 ÷740mm(KT:bàn)
Chưa VAT: 850.000 VND
Có VAT 10%: 935.000 VND
BHS20-4 Bộ bàn ghế khung thép sơn tĩnh điện hòa phát
W800 x D500 x H590÷740mm(kt:bàn)
Chưa VAT: 1.380.000 VND
Có VAT 10%: 1.518.000 VND
BHS29B-4 Bộ bàn ghế khung thép sơn tĩnh điện nội thất hòa phát
W800 x D500 x H540 ÷ 740mm(KT:bàn)
Chưa VAT: 1.485.000 VND
Có VAT 10%: 1.633.500 VND
BHS28-1 mặt xanh- Bàn học sinh tiểu học nội thất hòa phát mặt gỗ melamine
700 x450x540 ÷ 690mm
Chưa VAT: 640.000 VND
Có VAT 10%: 704.000 VND
BHS29B-3+GHS29B-3 Bộ bàn ghế khung thép,mặt gỗ Melamine con giống
800 x500x 540÷740mm(hình con giống)
Chưa VAT: 910.000 VND
Có VAT 10%: 1.001.000 VND
BHS28-2 Bàn học sinh tiểu học nội thất hòa phát
700 x450x540 ÷ 690mm
Chưa VAT: 665.000 VND
Có VAT 10%: 731.500 VND
BHS20-2 bàn học sinh hòa phát hình con giống
800 x 500 = H 590 ÷ 740mm
Chưa VAT: 935.000 VND
Có VAT 10%: 1.028.500 VND
BHS106GD-2 bàn học sinh tiểu học hòa phát hình con giống
700x450 x590mm
Chưa VAT: 720.000 VND
Có VAT 10%: 792.000 VND
BHS28-2 Bàn học sinh tiểu học hòa phát hình con giống
700 x450x540 ÷ 690mm
Chưa VAT: 665.000 VND
Có VAT 10%: 731.500 VND
BHS301V (TBHS-01) verneer tần bì nội thất hòa phát
W800 x D500 x H630mm(giá chưa bao gồm ghế)
Chưa VAT: 1.010.000 VND
Có VAT 10%: 1.111.000 VND
BHS302V (TBHS-02) verneer tần bì nội thất hòa phát
W836 x D500 x 1050mm(giá chưa gồm ghế)
Chưa VAT: 2.010.000 VND
Có VAT 10%: 2.211.000 VND
GHS301 (TGHS-01) Verneer tần bì,ghế học sinh nội thất hòa phát
W360 x D420 x H680mm(giá ghế chưa bao gồm bàn)
Chưa VAT: 455.000 VND
Có VAT 10%: 500.500 VND
BHS101A bàn học sinh hòa phát
W1000 x D400 x H550mm
Chưa VAT: 390.000 VND
Có VAT 10%: 429.000 VND
BHS102A bàn học sinh hòa phát
W1000 x D400 x H550mm
Chưa VAT: 390.000 VND
Có VAT 10%: 429.000 VND
BHS101A + GHS101A bàn ghế học sinh hoà phát
giá bao gồm 1 bàn + 1 ghế
Chưa VAT: 575.000 VND
Có VAT 10%: 632.500 VND
BHS101B bàn học sinh công ty cổ phần nội thất hòa phát tập đoàn hòa phát
W1000 x D400 x H610mm
Chưa VAT: 385.000 VND
Có VAT 10%: 423.500 VND
BHS101B + GHS101B bàn ghế học sinh hoà phát
giá bao gồm 1 bàn + 1 ghế
Chưa VAT: 595.000 VND
Có VAT 10%: 654.500 VND
BHS25-2 bàn học sinh hòa phát
1100x960x440x800mm
Chưa VAT: 1.515.000 VND
Có VAT 10%: 1.666.500 VND
BHS103B bàn học sinh nội thất hòa phát
W1000 x D815 H1 380 x H2 610 x H660mm
Chưa VAT: 580.000 VND
Có VAT 10%: 638.000 VND
BHS104A bàn học sinh nội thất hòa phát
W1000 x D815 x H1 330 x H2 550 x H610mm
Chưa VAT: 635.000 VND
Có VAT 10%: 698.500 VND
BHS104B bàn học sinh nội thất hòa phát
W1000 x D825 x H1 380 x H2 610 x H665mm
Chưa VAT: 642.000 VND
Có VAT 10%: 706.200 VND
BBT103-3+GBT103-3 (BBT103-III+GBT103-III) bàn ghế bán trú nội thất hòa phát
giá bao gồm 1 bàn + 2 ghế
Chưa VAT: 870.000 VND
Có VAT 10%: 957.000 VND
BBT103-4+GBT103-4 (BBT103-IV+GBT103-IV) bàn ghế bán trú nội thất hòa phát
giá bao gồm 1 bàn + 2 ghế
Chưa VAT: 960.000 VND
Có VAT 10%: 1.056.000 VND
BBT103-5+GBT103-5 (BBT103-V+GBT103-V) bàn ghế bán trú nội thất hòa phát
giá bao gồm 1 bàn + 2 ghế
Chưa VAT: 1.010.000 VND
Có VAT 10%: 1.111.000 VND
BBT103-6+GBT103-6(BBT103-VI+GBT103-VI) bàn ghế bán trú nội thất hòa phát
giá bao gồm 1 bàn + 2 ghế
Chưa VAT: 1.050.000 VND
Có VAT 10%: 1.155.000 VND
BBT103-6 (BBT103-VI) bàn bán trú nội thất hòa phát
W1200 x D1000 x H690mm
Chưa VAT: 730.000 VND
Có VAT 10%: 803.000 VND
BBT103-5 (BBT103-V) bàn bán trú nội thất hòa phát
W1200 x D1000 x H630mm
Chưa VAT: 720.000 VND
Có VAT 10%: 792.000 VND
BBT103-4 (BBT103-IV) bàn bán trú nội thất hòa phát
W1200 x D1000 x H570mm
Chưa VAT: 700.000 VND
Có VAT 10%: 770.000 VND
BBT103-3 (BBT103-III) bàn bán trú nội thất hòa phát
W1200 x D900 x H510mm
Chưa VAT: 655.000 VND
Có VAT 10%: 720.500 VND
BBT101C bàn bán trú nội thất hòa phát
1200x 803 x400 x660 x642+18
Chưa VAT: 930.000 VND
Có VAT 10%: 1.023.000 VND
BBT102C bàn bán trú nội thất hòa phát
1200x 803 x400 x660 x642+18
Chưa VAT: 980.000 VND
Có VAT 10%: 1.078.000 VND
BHS106-6 +GHS106-6 (BHS106-VI+GHS106-VI) bàn học sinh nội thất hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,1 ghế
Chưa VAT: 720.000 VND
Có VAT 10%: 792.000 VND
BHS106-6 (BHS106-VI) bàn học sinh nội thất hòa phát
W600 x D500 x H690mm
Chưa VAT: 455.000 VND
Có VAT 10%: 500.500 VND
BHS106-5 (BHS106-V) bàn học sinh nội thất hòa phát
W600 x D500 x H630mm
Chưa VAT: 445.000 VND
Có VAT 10%: 489.500 VND
BHS106-4 (BHS106-IV) bàn học sinh nội thất hòa phát
W600 x D500 x H570mm
Chưa VAT: 435.000 VND
Có VAT 10%: 478.500 VND
BHS106-3 (BHS106-III) bàn học sinh nội thất hòa phát
600 x D450 x H510mm
Chưa VAT: 425.000 VND
Có VAT 10%: 467.500 VND
BHS106-4 +GHS106-4 ) BHS106-IV+GHS106-IV bàn học sinh nội thất hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,1 ghế
Chưa VAT: 660.000 VND
Có VAT 10%: 726.000 VND
BHS106-5 +GHS106-5 (BHS106-V+GHS106-V) bàn học sinh nội thất hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,1 ghế
Chưa VAT: 690.000 VND
Có VAT 10%: 759.000 VND
BHS106-3 +GHS106-3 )BHS106-III+GHS106-III bàn học sinh nội thất hòa phát
giá bao gồm bàn,ghế
Chưa VAT: 630.000 VND
Có VAT 10%: 693.000 VND
BHS107-4 (BHS107 -IV) bàn học sinh hòa phát
W600 x D500 x H570mm
Chưa VAT: 290.000 VND
Có VAT 10%: 319.000 VND
BHS107-3 (BHS107 -III) bàn học sinh hòa phát
W600 x D450 x H510mm
Chưa VAT: 270.000 VND
Có VAT 10%: 297.000 VND
BHS107-5+GHS107-5 (BHS107 -V + GHS107 -V) bàn ghế học sinh hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,1 ghế
Chưa VAT: 475.000 VND
Có VAT 10%: 522.500 VND
BHS107-6 +GHS107-6 (BHS107 -VI + GHS107 -VI) bàn ghế học sinh hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,1 ghế
Chưa VAT: 505.000 VND
Có VAT 10%: 555.500 VND
BHS107-6 (BHS107 -VI)  bàn học sinh hòa phát
W600 x D500 x H690mm
Chưa VAT: 330.000 VND
Có VAT 10%: 363.000 VND
BHS107-5 (BHS107 -V)  bàn học sinh hòa phát
W600 x D500 x H630mm
Chưa VAT: 310.000 VND
Có VAT 10%: 341.000 VND
BHS107-4+GHS107-4 (BHS107 -IV + GHS107 -IV) bàn ghế học sinh hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,1 ghế
Chưa VAT: 445.000 VND
Có VAT 10%: 489.500 VND
BHS107-3+GHS107-3 (BHS107 -III + GHS107 -III) bàn ghế học sinh hòa phát
W600 x D450 x H510mm
Chưa VAT: 415.000 VND
Có VAT 10%: 456.500 VND
BHS108-4+GHS108-4 (BHS108-IV+GHS108-IV) bàn học sinh nội thất hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,2 ghế
Chưa VAT: 685.000 VND
Có VAT 10%: 753.500 VND
BHS108-6 +GHS108-6 (BHS108-VI+GHS108-VI) bàn học sinh nội thất hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,2 ghế
Chưa VAT: 795.000 VND
Có VAT 10%: 874.500 VND
BHS108-5 +GHS108-5 (BHS108-V +GHS108-V) bàn học sinh nội thất hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,2 ghế
Chưa VAT: 720.000 VND
Có VAT 10%: 792.000 VND
BHS108-3+GHS108-3 (BHS108-III +GHS108-III) bàn học sinh nội thất hòa phát
giá đã bao gồm 1 bàn + 2 ghế
Chưa VAT: 620.000 VND
Có VAT 10%: 682.000 VND
BHS108-4 (BHS108-IV) bàn học sinh nội thất hòa phát
W1200 x D500 x H570mm
Chưa VAT: 450.000 VND
Có VAT 10%: 495.000 VND
BHS108-3 (BHS108-III) bàn học sinh nội thất hòa phát
W1200 x D450 x H510mm
Chưa VAT: 415.000 VND
Có VAT 10%: 456.500 VND
BHS108-5 (BHS108-V) bàn học sinh nội thất hòa phát
W1200 x D500 x H630mm
Chưa VAT: 465.000 VND
Có VAT 10%: 511.500 VND
BHS108-6 (BHS108-VI) bàn học sinh nội thất hòa phát
W1200 x D500 x H690mm
Chưa VAT: 475.000 VND
Có VAT 10%: 522.500 VND
BHS109-3+GHS109-3 (BHS109 -III+GHS109-III) bàn học sinh nội thất hòa phát
giá bao gồm 1 bàn + 1 ghế
Chưa VAT: 515.000 VND
Có VAT 10%: 566.500 VND
BHS109-4+GHS109-4 (BHS109 -IV+GHS109-IV) bàn học sinh nội thất hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,1 ghế
Chưa VAT: 480.000 VND
Có VAT 10%: 528.000 VND
BHS109-5+GHS109-5 (BHS109 -V+GHS109-V) bàn học sinh nội thất hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,1 ghế
Chưa VAT: 720.000 VND
Có VAT 10%: 792.000 VND
BHS109-6+GHS109-6 (BHS109 -VI+GHS109-VI) bàn học sinh nội thất hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,1 ghế
Chưa VAT: 795.000 VND
Có VAT 10%: 874.500 VND
BHS109-6 (BHS109 -VI) bàn học sinh nội thất hòa phát
W1200 x D500 x D690mm
Chưa VAT: 475.000 VND
Có VAT 10%: 522.500 VND
BHS109-5 (BHS109 -V) bàn học sinh nội thất hòa phát
W1200 x D500 x D630mm
Chưa VAT: 465.000 VND
Có VAT 10%: 511.500 VND
BHS109-4 (BHS109 -IV) bàn học sinh nội thất hòa phát
W1200 x D500 x D570mm
Chưa VAT: 450.000 VND
Có VAT 10%: 495.000 VND
BHS109-3 (BHS109 -III) bàn học sinh nội thất hòa phát
W1200 x D450 x D510mm
Chưa VAT: 415.000 VND
Có VAT 10%: 456.500 VND
BHS110-3+GHS110-3 (BHS110 -III +GHS110 -III) bàn học sinh nội thất hòa phát
giá bao gồm 1 bàn + 2 ghế
Chưa VAT: 620.000 VND
Có VAT 10%: 682.000 VND
BHS110-4+GHS110-4 (BHS110 -IV +GHS110 -IV) bàn học sinh nội thất hòa phát
giá gồm bàn,2 ghế
Chưa VAT: 710.000 VND
Có VAT 10%: 781.000 VND
BHS110-5 +GHS110-5 (BHS110 -V +GHS110 -V) bàn học sinh nội thất hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,2 ghế
Chưa VAT: 770.000 VND
Có VAT 10%: 847.000 VND
BHS110-6+GHS110-6 (BHS110 -VI +GHS110 -VI) bàn học sinh nội thất hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,2 ghế
Chưa VAT: 800.000 VND
Có VAT 10%: 880.000 VND
BHS110-6 (BHS110 -VI) bàn học sinh nội thất hòa phát
W1200 x D500 x D690mm
Chưa VAT: 450.000 VND
Có VAT 10%: 495.000 VND
BHS110-4 (BHS110 -IV) bàn học sinh nội thất hòa phát
W1200 x D500 x D570mm
Chưa VAT: 425.000 VND
Có VAT 10%: 467.500 VND
BHS110-5 (BHS110 -V) bàn học sinh nội thất hòa phát
W1200 x D500 x D630mm
Chưa VAT: 440.000 VND
Có VAT 10%: 484.000 VND
BHS110-3 (BHS110-III) Bàn học sinh nội thất hoà phát
W1200 x D450 x H510mm
Chưa VAT: 375.000 VND
Có VAT 10%: 412.500 VND
GHS108-3(GHS108-III) hế học sinh nội thất hòa phát
W 270 x D340 x H540mm
Chưa VAT: 105.000 VND
Có VAT 10%: 115.500 VND
GHS107 -6(GHS107 -VI) ghế học sinh hòa phát
W340 x D420 x W660mm
Chưa VAT: 175.000 VND
Có VAT 10%: 192.500 VND
GHS107-5(GHS107-V) ghế học sinh hòa phát
W340 x D420 x W660mm
Chưa VAT: 165.000 VND
Có VAT 10%: 181.500 VND
GHS107-4(GHS107-IV) ghế học sinh hòa phát
W270 x D350 x W540mm
Chưa VAT: 155.000 VND
Có VAT 10%: 170.500 VND
GHS107-3(GHS107-III) ghế học sinh hòa phát
W270 x D350 x W540mm
Chưa VAT: 145.000 VND
Có VAT 10%: 159.500 VND
GHS106-4(GHS106-IV) Ghế học sinh nội thất hòa phát
W310 x D390 x H600mm
Chưa VAT: 215.000 VND
Có VAT 10%: 236.500 VND
GHS106-5(GHS106-V) Ghế học sinh nội thất hòa phát
W340 x D410 x H660mm
Chưa VAT: 225.000 VND
Có VAT 10%: 247.500 VND
GHS106-4(GHS106-VI) Ghế học sinh nội thất hòa phát
W360 x D466 x H720mm
Chưa VAT: 237.000 VND
Có VAT 10%: 260.700 VND
GHS106-3(GHS106-III) Ghế học sinh nội thất hòa phát
W270 x D390 x H540mm
Chưa VAT: 205.000 VND
Có VAT 10%: 225.500 VND
GHS108-4(GHS108-IV) Ghế học sinh nội thất hòa phát