Phục vụ nhanh chóng,chuyên nghiệp,giá cả cạnh tranh--sự hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi
 Tìm theo giá từ  đến     
 
 
 
BHS29B-2+GHS29B-2 bộ bàn ghế học sinh tiểu học nội thất hòa phát hình con giống
800 x500x 540÷740mm(hình con giống)
Chưa VAT: 1.020.000 VND
Có VAT 10%: 1.122.000 VND
BHS29B-2+GHS29B-2 bộ bàn ghế học sinh tiểu học nội thất hòa phát
800 x500x 540÷740mm(0 hình con giống)
Chưa VAT: 1.100.000 VND
Có VAT 10%: 1.210.000 VND
GHS29B-3 bộ bàn ghế học sinh tiểu học nội thất hòa phát hình con giống
800 x500x 540÷740mm(hình con giống)
Chưa VAT: 850.000 VND
Có VAT 10%: 935.000 VND
BHS20-3 bàn học sinh hòa phát hình con giống gỗ melamine
800 x 500 = H 590 ÷ 740mm
Chưa VAT: 780.000 VND
Có VAT 10%: 858.000 VND
BHS29A-1+GHS29A-1 bộ bàn ghế học sinh tiểu học nội thất hòa phát melamine
700 x450x 540÷740mm
Chưa VAT: 800.000 VND
Có VAT 10%: 880.000 VND
BHS29A-2+GHS29A-2 bộ bàn ghế học sinh tiểu học nội thất hòa phát hình con giống
700 x450x 540÷740mm(hình con giống)
Chưa VAT: 900.000 VND
Có VAT 10%: 990.000 VND
BHS20-2 bàn học sinh hòa phát hình con giống
800 x 500 = H 590 ÷ 740mm
Chưa VAT: 880.000 VND
Có VAT 10%: 968.000 VND
BHS28-1 Bàn học sinh tiểu học nội thất hòa phát mặt gỗ melamine
700 x450x540 ÷ 690mm
Chưa VAT: 600.000 VND
Có VAT 10%: 660.000 VND
BHS29B-1+GHS29B-1 bộ bàn ghế học sinh tiểu học nội thất hòa phát melamine
800 x500x 540÷740mm
Chưa VAT: 850.000 VND
Có VAT 10%: 935.000 VND
BHS28C-3 Bàn học sinh liền giá sách nội thất hòa phát
W800 x D500 x H830-980mm
Chưa VAT: 880.000 VND
Có VAT 10%: 968.000 VND
BHS29C-3 Bàn học sinh liền giá sách nội thất hòa phát
800 x D500 x H850-1010mm
Chưa VAT: 980.000 VND
Có VAT 10%: 1.078.000 VND
BHS29A-2+GHS29A-2 bộ bàn ghế học sinh tiểu học nội thất hòa phát
700 x450x 540÷740mm(0 hình con giống)
Chưa VAT: 880.000 VND
Có VAT 10%: 968.000 VND
GMG105 Ghế mẫu giáo khung sơn tĩnh điện, ghế có thể gấp gọn, đệm tựa
W355 x D430 x H600mm
Chưa VAT: 160.000 VND
Có VAT 10%: 176.000 VND
BHS28-3 + GHS28-3 mầu hồng- Bộ bàn ghế khung thép sơn tĩnh điện
W700 x D450 x H530 ÷ 680mm(KT:bàn)
Chưa VAT: 700.000 VND
Có VAT 10%: 770.000 VND
BHS28-3 + GHS28-3 mầu xanh- Bộ bàn ghế khung thép sơn tĩnh điện
W700 x D450 x H530 ÷ 680mm(KT:bàn)
Chưa VAT: 700.000 VND
Có VAT 10%: 770.000 VND
BHS29A-3 + GHS29A Bộ bàn ghế khung thép sơn tĩnh điện
W700 x D450 x H540 ÷740mm(KT:bàn)
Chưa VAT: 800.000 VND
Có VAT 10%: 880.000 VND
BHS20-4 Bộ bàn ghế khung thép sơn tĩnh điện hòa phát
W800 x D500 x H590÷740mm(kt:bàn)
Chưa VAT: 1.300.000 VND
Có VAT 10%: 1.430.000 VND
BHS29B-4 Bộ bàn ghế khung thép sơn tĩnh điện nội thất hòa phát
W800 x D500 x H540 ÷ 740mm(KT:bàn)
Chưa VAT: 1.400.000 VND
Có VAT 10%: 1.540.000 VND
BHS28-1 mặt xanh- Bàn học sinh tiểu học nội thất hòa phát mặt gỗ melamine
700 x450x540 ÷ 690mm
Chưa VAT: 600.000 VND
Có VAT 10%: 660.000 VND
BHS20-1 yếm mầu ghi- bàn học sinh tiểu học hòa phát
800 x 500 = H 590 ÷ 740mm
Chưa VAT: 713.000 VND
Có VAT 10%: 784.300 VND
BHS29B-3+GHS29B-3 Bộ bàn ghế khung thép,mặt gỗ Melamine con giống
800 x500x 540÷740mm(hình con giống)
Chưa VAT: 860.000 VND
Có VAT 10%: 946.000 VND
BHS28-2 Bàn học sinh tiểu học nội thất hòa phát
700 x450x540 ÷ 690mm
Chưa VAT: 625.000 VND
Có VAT 10%: 687.500 VND
BHS20-1 bàn học sinh tiểu học nội thất hòa phát cải tiến
W800 x D500 x H 700--820mm
Chưa VAT: 713.000 VND
Có VAT 10%: 784.300 VND
BHS20-1 bàn học sinh tiểu học hòa phát
W800 x D500 x H590--740mm
Chưa VAT: 713.000 VND
Có VAT 10%: 784.300 VND
BHS20-2 bàn học sinh hòa phát hình con giống
800 x 500 = H 590 ÷ 740mm
Chưa VAT: 880.000 VND
Có VAT 10%: 968.000 VND
BHS106GD-2 bàn học sinh tiểu học hòa phát hình con giống
700x450 x590mm
Chưa VAT: 680.000 VND
Có VAT 10%: 748.000 VND
BHS28-2 Bàn học sinh tiểu học hòa phát hình con giống
700 x450x540 ÷ 690mm
Chưa VAT: 625.000 VND
Có VAT 10%: 687.500 VND
BHS301V (TBHS-01) verneer tần bì nội thất hòa phát
W800 x D500 x H630mm(giá chưa bao gồm ghế)
Chưa VAT: 950.000 VND
Có VAT 10%: 1.045.000 VND
BHS302V (TBHS-02) verneer tần bì nội thất hòa phát
W836 x D500 x 1050mm(giá chưa gồm ghế)
Chưa VAT: 1.950.000 VND
Có VAT 10%: 2.145.000 VND
GHS301 (TGHS-01) Verneer tần bì,ghế học sinh nội thất hòa phát
W360 x D420 x H680mm(giá ghế chưa bao gồm bàn)
Chưa VAT: 440.000 VND
Có VAT 10%: 484.000 VND
BHS101A bàn học sinh hòa phát
W1000 x D400 x H550mm
Chưa VAT: 367.000 VND
Có VAT 10%: 403.700 VND
BHS102A bàn học sinh hòa phát
W1000 x D400 x H550mm
Chưa VAT: 367.000 VND
Có VAT 10%: 403.700 VND
BHS101A + GHS101A bàn ghế học sinh hoà phát
giá bao gồm 1 bàn + 1 ghế
Chưa VAT: 557.000 VND
Có VAT 10%: 612.700 VND
BHS101B bàn học sinh công ty cổ phần nội thất hòa phát tập đoàn hòa phát
W1000 x D400 x H610mm
Chưa VAT: 374.000 VND
Có VAT 10%: 411.400 VND
BHS101B + GHS101B bàn ghế học sinh hoà phát
giá bao gồm 1 bàn + 1 ghế
Chưa VAT: 576.000 VND
Có VAT 10%: 633.600 VND
BHS25-2 bàn học sinh hòa phát
1100x960x440x800mm
Chưa VAT: 1.470.000 VND
Có VAT 10%: 1.617.000 VND
BHS103B bàn học sinh nội thất hòa phát
W1000 x D815 H1 380 x H2 610 x H660mm
Chưa VAT: 564.000 VND
Có VAT 10%: 620.400 VND
BHS104A bàn học sinh nội thất hòa phát
W1000 x D815 x H1 330 x H2 550 x H610mm
Chưa VAT: 616.000 VND
Có VAT 10%: 677.600 VND
BHS104B bàn học sinh nội thất hòa phát
W1000 x D825 x H1 380 x H2 610 x H665mm
Chưa VAT: 623.000 VND
Có VAT 10%: 685.300 VND
BBT103-3+GBT103-3 (BBT103-III+GBT103-III) bàn ghế bán trú nội thất hòa phát
giá bao gồm 1 bàn + 2 ghế
Chưa VAT: 845.000 VND
Có VAT 10%: 929.500 VND
BBT103-4+GBT103-4 (BBT103-IV+GBT103-IV) bàn ghế bán trú nội thất hòa phát
giá bao gồm 1 bàn + 2 ghế
Chưa VAT: 930.000 VND
Có VAT 10%: 1.023.000 VND
BBT103-5+GBT103-5 (BBT103-V+GBT103-V) bàn ghế bán trú nội thất hòa phát
giá bao gồm 1 bàn + 2 ghế
Chưa VAT: 980.000 VND
Có VAT 10%: 1.078.000 VND
BBT103-6+GBT103-6(BBT103-VI+GBT103-VI) bàn ghế bán trú nội thất hòa phát
giá bao gồm 1 bàn + 2 ghế
Chưa VAT: 1.020.000 VND
Có VAT 10%: 1.122.000 VND
BBT103-6 (BBT103-VI) bàn bán trú nội thất hòa phát
W1200 x D1000 x H690mm
Chưa VAT: 710.000 VND
Có VAT 10%: 781.000 VND
BBT103-5 (BBT103-V) bàn bán trú nội thất hòa phát
W1200 x D1000 x H630mm
Chưa VAT: 700.000 VND
Có VAT 10%: 770.000 VND
BBT103-4 (BBT103-IV) bàn bán trú nội thất hòa phát
W1200 x D1000 x H570mm
Chưa VAT: 680.000 VND
Có VAT 10%: 748.000 VND
BBT103-3 (BBT103-III) bàn bán trú nội thất hòa phát
W1200 x D900 x H510mm
Chưa VAT: 635.000 VND
Có VAT 10%: 698.500 VND
BBT101C bàn bán trú nội thất hòa phát
1200x 803 x400 x660 x642+18
Chưa VAT: 900.000 VND
Có VAT 10%: 990.000 VND
BBT102C bàn bán trú nội thất hòa phát
1200x 803 x400 x660 x642+18
Chưa VAT: 950.000 VND
Có VAT 10%: 1.045.000 VND
BHS106-6 +GHS106-6 (BHS106-VI+GHS106-VI) bàn học sinh nội thất hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,1 ghế
Chưa VAT: 700.000 VND
Có VAT 10%: 770.000 VND
BHS106-6 (BHS106-VI) bàn học sinh nội thất hòa phát
W600 x D500 x H690mm
Chưa VAT: 440.000 VND
Có VAT 10%: 484.000 VND
BHS106-5 (BHS106-V) bàn học sinh nội thất hòa phát
W600 x D500 x H630mm
Chưa VAT: 430.000 VND
Có VAT 10%: 473.000 VND
BHS106-4 (BHS106-IV) bàn học sinh nội thất hòa phát
W600 x D500 x H570mm
Chưa VAT: 420.000 VND
Có VAT 10%: 462.000 VND
BHS106-3 (BHS106-III) bàn học sinh nội thất hòa phát
600 x D450 x H510mm
Chưa VAT: 410.000 VND
Có VAT 10%: 451.000 VND
BHS106-4 +GHS106-4 ) BHS106-IV+GHS106-IV bàn học sinh nội thất hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,1 ghế
Chưa VAT: 640.000 VND
Có VAT 10%: 704.000 VND
BHS106-5 +GHS106-5 (BHS106-V+GHS106-V) bàn học sinh nội thất hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,1 ghế
Chưa VAT: 670.000 VND
Có VAT 10%: 737.000 VND
BHS106-3 +GHS106-3 )BHS106-III+GHS106-III bàn học sinh nội thất hòa phát
giá bao gồm bàn,ghế
Chưa VAT: 610.000 VND
Có VAT 10%: 671.000 VND
BHS107-4 (BHS107 -IV) bàn học sinh hòa phát
W600 x D500 x H570mm
Chưa VAT: 280.000 VND
Có VAT 10%: 308.000 VND
BHS107-3 (BHS107 -III) bàn học sinh hòa phát
W600 x D450 x H510mm
Chưa VAT: 260.000 VND
Có VAT 10%: 286.000 VND
BHS107-5+GHS107-5 (BHS107 -V + GHS107 -V) bàn ghế học sinh hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,1 ghế
Chưa VAT: 460.000 VND
Có VAT 10%: 506.000 VND
BHS107-6 +GHS107-6 (BHS107 -VI + GHS107 -VI) bàn ghế học sinh hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,1 ghế
Chưa VAT: 490.000 VND
Có VAT 10%: 539.000 VND
BHS107-6 (BHS107 -VI)  bàn học sinh hòa phát
W600 x D500 x H690mm
Chưa VAT: 320.000 VND
Có VAT 10%: 352.000 VND
BHS107-5 (BHS107 -V)  bàn học sinh hòa phát
W600 x D500 x H630mm
Chưa VAT: 300.000 VND
Có VAT 10%: 330.000 VND
BHS107-4+GHS107-4 (BHS107 -IV + GHS107 -IV) bàn ghế học sinh hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,1 ghế
Chưa VAT: 430.000 VND
Có VAT 10%: 473.000 VND
BHS107-3+GHS107-3 (BHS107 -III + GHS107 -III) bàn ghế học sinh hòa phát
W600 x D450 x H510mm
Chưa VAT: 400.000 VND
Có VAT 10%: 440.000 VND
BHS108-4+GHS108-4 (BHS108-IV+GHS108-IV) bàn học sinh nội thất hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,2 ghế
Chưa VAT: 665.000 VND
Có VAT 10%: 731.500 VND
BHS108-6 +GHS108-6 (BHS108-VI+GHS108-VI) bàn học sinh nội thất hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,2 ghế
Chưa VAT: 770.000 VND
Có VAT 10%: 847.000 VND
BHS108-5 +GHS108-5 (BHS108-V +GHS108-V) bàn học sinh nội thất hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,2 ghế
Chưa VAT: 700.000 VND
Có VAT 10%: 770.000 VND
BHS108-3+GHS108-3 (BHS108-III +GHS108-III) bàn học sinh nội thất hòa phát
giá đã bao gồm 1 bàn + 2 ghế
Chưa VAT: 600.000 VND
Có VAT 10%: 660.000 VND
BHS108-4 (BHS108-IV) bàn học sinh nội thất hòa phát
W1200 x D500 x H570mm
Chưa VAT: 435.000 VND
Có VAT 10%: 478.500 VND
BHS108-3 (BHS108-III) bàn học sinh nội thất hòa phát
W1200 x D450 x H510mm
Chưa VAT: 400.000 VND
Có VAT 10%: 440.000 VND
BHS108-5 (BHS108-V) bàn học sinh nội thất hòa phát
W1200 x D500 x H630mm
Chưa VAT: 450.000 VND
Có VAT 10%: 495.000 VND
BHS108-6 (BHS108-VI) bàn học sinh nội thất hòa phát
W1200 x D500 x H690mm
Chưa VAT: 460.000 VND
Có VAT 10%: 506.000 VND
BHS109-3+GHS109-3 (BHS109 -III+GHS109-III) bàn học sinh nội thất hòa phát
giá bao gồm 1 bàn + 1 ghế
Chưa VAT: 500.000 VND
Có VAT 10%: 550.000 VND
BHS109-4+GHS109-4 (BHS109 -IV+GHS109-IV) bàn học sinh nội thất hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,1 ghế
Chưa VAT: 465.000 VND
Có VAT 10%: 511.500 VND
BHS109-5+GHS109-5 (BHS109 -V+GHS109-V) bàn học sinh nội thất hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,1 ghế
Chưa VAT: 700.000 VND
Có VAT 10%: 770.000 VND
BHS109-6+GHS109-6 (BHS109 -VI+GHS109-VI) bàn học sinh nội thất hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,1 ghế
Chưa VAT: 770.000 VND
Có VAT 10%: 847.000 VND
BHS109-6 (BHS109 -VI) bàn học sinh nội thất hòa phát
W1200 x D500 x D690mm
Chưa VAT: 460.000 VND
Có VAT 10%: 506.000 VND
BHS109-5 (BHS109 -V) bàn học sinh nội thất hòa phát
W1200 x D500 x D630mm
Chưa VAT: 450.000 VND
Có VAT 10%: 495.000 VND
BHS109-4 (BHS109 -IV) bàn học sinh nội thất hòa phát
W1200 x D500 x D570mm
Chưa VAT: 435.000 VND
Có VAT 10%: 478.500 VND