Phục vụ nhanh chóng,chuyên nghiệp,giá cả cạnh tranh--sự hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi
 Tìm theo giá từ  đến     
 
 
 
BHS29B-2+GHS29B-2 bộ bàn ghế học sinh tiểu học nội thất hòa phát hình con giống
800 x500x 540÷740mm(hình con giống)
Chưa VAT: 1.110.000 VND
Có VAT 10%: 1.221.000 VND
BHS29B-2+GHS29B-2 bộ bàn ghế học sinh tiểu học nội thất hòa phát
800 x500x 540÷740mm(0 hình con giống)
Chưa VAT: 1.200.000 VND
Có VAT 10%: 1.320.000 VND
GHS29B-3 bộ bàn ghế học sinh tiểu học nội thất hòa phát hình con giống
800 x500x 540÷740mm(hình con giống)
Chưa VAT: 930.000 VND
Có VAT 10%: 1.023.000 VND
BHS20-3 bàn học sinh hòa phát hình con giống gỗ melamine
800 x 500 = H 590 ÷ 740mm
Chưa VAT: 860.000 VND
Có VAT 10%: 946.000 VND
BHS29A-1+GHS29A-1 bộ bàn ghế học sinh tiểu học nội thất hòa phát melamine
700 x450x 540÷740mm
Chưa VAT: 875.000 VND
Có VAT 10%: 962.500 VND
BHS29A-2+GHS29A-2 bộ bàn ghế học sinh tiểu học nội thất hòa phát hình con giống
700 x450x 540÷740mm(hình con giống)
Chưa VAT: 990.000 VND
Có VAT 10%: 1.089.000 VND
BHS20-2 bàn học sinh hòa phát hình con giống
800 x 500 = H 590 ÷ 740mm
Chưa VAT: 965.000 VND
Có VAT 10%: 1.061.500 VND
BHS28-1 Bàn học sinh tiểu học nội thất hòa phát mặt gỗ melamine
700 x450x540 ÷ 690mm
Chưa VAT: 660.000 VND
Có VAT 10%: 726.000 VND
BHS29B-1+GHS29B-1 bộ bàn ghế học sinh tiểu học nội thất hòa phát melamine
800 x500x 540÷740mm
Chưa VAT: 950.000 VND
Có VAT 10%: 1.045.000 VND
BHS26 Bàn khung thép, giá và mặt bàn bằng gỗ Melamine
W1100 x D600 x H 580÷830 980÷1230mm
Chưa VAT: 2.200.000 VND
Có VAT 10%: 2.420.000 VND
BHS28C-3 Bàn học sinh liền giá sách nội thất hòa phát
W800 x D500 x H830-980mm
Chưa VAT: 985.000 VND
Có VAT 10%: 1.083.500 VND
BHS29C-3 Bàn học sinh liền giá sách nội thất hòa phát
800 x D500 x H850-1010mm
Chưa VAT: 1.115.000 VND
Có VAT 10%: 1.226.500 VND
BHS29A-2+GHS29A-2 bộ bàn ghế học sinh tiểu học nội thất hòa phát
700 x450x 540÷740mm(0 hình con giống)
Chưa VAT: 970.000 VND
Có VAT 10%: 1.067.000 VND
GMG105 Ghế mẫu giáo khung sơn tĩnh điện, ghế có thể gấp gọn, đệm tựa
W355 x D430 x H600mm
Chưa VAT: 175.000 VND
Có VAT 10%: 192.500 VND
BHS28-3 + GHS28-3 mầu hồng- Bộ bàn ghế khung thép sơn tĩnh điện
W700 x D450 x H530 ÷ 680mm(KT:bàn)
Chưa VAT: 770.000 VND
Có VAT 10%: 847.000 VND
BHS28-3 + GHS28-3 mầu xanh- Bộ bàn ghế khung thép sơn tĩnh điện
W700 x D450 x H530 ÷ 680mm(KT:bàn)
Chưa VAT: 770.000 VND
Có VAT 10%: 847.000 VND
BHS29A-3 + GHS29A Bộ bàn ghế khung thép sơn tĩnh điện
W700 x D450 x H540 ÷740mm(KT:bàn)
Chưa VAT: 875.000 VND
Có VAT 10%: 962.500 VND
BHS20-4 Bộ bàn ghế khung thép sơn tĩnh điện hòa phát
W800 x D500 x H590÷740mm(kt:bàn)
Chưa VAT: 1.450.000 VND
Có VAT 10%: 1.595.000 VND
BHS29B-4 Bộ bàn ghế khung thép sơn tĩnh điện nội thất hòa phát
W800 x D500 x H540 ÷ 740mm(KT:bàn)
Chưa VAT: 1.560.000 VND
Có VAT 10%: 1.716.000 VND
BHS28-1 mặt xanh- Bàn học sinh tiểu học nội thất hòa phát mặt gỗ melamine
700 x450x540 ÷ 690mm
Chưa VAT: 675.000 VND
Có VAT 10%: 742.500 VND
GMG106 Ghế mẫu giáo khung sơn tĩnh điện đệm tựa nhựa, ghế có thể xếp chồng.
W340 x D385 x H565 mm
Chưa VAT: 115.000 VND
Có VAT 10%: 126.500 VND
BHS29B-3+GHS29B-3 Bộ bàn ghế khung thép,mặt gỗ Melamine con giống
800 x500x 540÷740mm(hình con giống)
Chưa VAT: 935.000 VND
Có VAT 10%: 1.028.500 VND
BHS28-2 Bàn học sinh tiểu học nội thất hòa phát
700 x450x540 ÷ 690mm
Chưa VAT: 700.000 VND
Có VAT 10%: 770.000 VND
BHS20-2 bàn học sinh hòa phát hình con giống
800 x 500 = H 590 ÷ 740mm
Chưa VAT: 980.000 VND
Có VAT 10%: 1.078.000 VND
BHS106GD-2 bàn học sinh tiểu học hòa phát hình con giống
700x450 x590mm
Chưa VAT: 760.000 VND
Có VAT 10%: 836.000 VND
BHS28-2 Bàn học sinh tiểu học hòa phát hình con giống
700 x450x540 ÷ 690mm
Chưa VAT: 685.000 VND
Có VAT 10%: 753.500 VND
BHS301V (TBHS-01) verneer tần bì nội thất hòa phát
W800 x D500 x H630mm(giá chưa bao gồm ghế)
Chưa VAT: 1.060.000 VND
Có VAT 10%: 1.166.000 VND
BHS302V (TBHS-02) verneer tần bì nội thất hòa phát
W836 x D500 x 1050mm(giá chưa gồm ghế)
Chưa VAT: 2.070.000 VND
Có VAT 10%: 2.277.000 VND
GHS301 (TGHS-01) Verneer tần bì,ghế học sinh nội thất hòa phát
W360 x D420 x H680mm(giá ghế chưa bao gồm bàn)
Chưa VAT: 470.000 VND
Có VAT 10%: 517.000 VND
BHS101A bàn học sinh hòa phát
W1000 x D400 x H550mm
Chưa VAT: 4.020.000 VND
Có VAT 10%: 4.422.000 VND
BHS102A bàn học sinh hòa phát
W1000 x D400 x H550mm
Chưa VAT: 420.000 VND
Có VAT 10%: 462.000 VND
BHS101A + GHS101A bàn ghế học sinh hoà phát
giá bao gồm 1 bàn + 1 ghế
Chưa VAT: 595.000 VND
Có VAT 10%: 654.500 VND
BHS101B bàn học sinh công ty cổ phần nội thất hòa phát tập đoàn hòa phát
W1000 x D400 x H610mm
Chưa VAT: 405.000 VND
Có VAT 10%: 445.500 VND
BHS101B + GHS101B bàn ghế học sinh hoà phát
giá bao gồm 1 bàn + 1 ghế
Chưa VAT: 625.000 VND
Có VAT 10%: 687.500 VND
BHS25-2 bàn học sinh hòa phát
1100x960x440x800mm
Chưa VAT: 1.590.000 VND
Có VAT 10%: 1.749.000 VND
BHS103B bàn học sinh nội thất hòa phát
W1000 x D815 H1 380 x H2 610 x H660mm
Chưa VAT: 600.000 VND
Có VAT 10%: 660.000 VND
BHS104A bàn học sinh nội thất hòa phát
W1000 x D815 x H1 330 x H2 550 x H610mm
Chưa VAT: 655.000 VND
Có VAT 10%: 720.500 VND
BHS104B bàn học sinh nội thất hòa phát
W1000 x D825 x H1 380 x H2 610 x H665mm
Chưa VAT: 660.000 VND
Có VAT 10%: 726.000 VND
BBT103-3+GBT103-3 (BBT103-III+GBT103-III) bàn ghế bán trú nội thất hòa phát
giá bao gồm 1 bàn + 2 ghế
Chưa VAT: 895.000 VND
Có VAT 10%: 984.500 VND
BBT103-4+GBT103-4 (BBT103-IV+GBT103-IV) bàn ghế bán trú nội thất hòa phát
giá bao gồm 1 bàn + 2 ghế
Chưa VAT: 990.000 VND
Có VAT 10%: 1.089.000 VND
BBT103-5+GBT103-5 (BBT103-V+GBT103-V) bàn ghế bán trú nội thất hòa phát
giá bao gồm 1 bàn + 2 ghế
Chưa VAT: 1.040.000 VND
Có VAT 10%: 1.144.000 VND
BBT103-6+GBT103-6(BBT103-VI+GBT103-VI) bàn ghế bán trú nội thất hòa phát
giá bao gồm 1 bàn + 2 ghế
Chưa VAT: 1.080.000 VND
Có VAT 10%: 1.188.000 VND
BBT103-6 (BBT103-VI) bàn bán trú nội thất hòa phát
W1200 x D1000 x H690mm
Chưa VAT: 750.000 VND
Có VAT 10%: 825.000 VND
BBT103-5 (BBT103-V) bàn bán trú nội thất hòa phát
W1200 x D1000 x H630mm
Chưa VAT: 740.000 VND
Có VAT 10%: 814.000 VND
BBT103-4 (BBT103-IV) bàn bán trú nội thất hòa phát
W1200 x D1000 x H570mm
Chưa VAT: 720.000 VND
Có VAT 10%: 792.000 VND
BBT103-3 (BBT103-III) bàn bán trú nội thất hòa phát
W1200 x D900 x H510mm
Chưa VAT: 675.000 VND
Có VAT 10%: 742.500 VND
BBT101C bàn bán trú nội thất hòa phát
1200x 803 x400 x660 x642+18
Chưa VAT: 960.000 VND
Có VAT 10%: 1.056.000 VND
BBT102C bàn bán trú nội thất hòa phát
1200x 803 x400 x660 x642+18
Chưa VAT: 1.010.000 VND
Có VAT 10%: 1.111.000 VND
BHS106-6 +GHS106-6 (BHS106-VI+GHS106-VI) bàn học sinh nội thất hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,1 ghế
Chưa VAT: 740.000 VND
Có VAT 10%: 814.000 VND
BHS106-6 (BHS106-VI) bàn học sinh nội thất hòa phát
W600 x D500 x H690mm
Chưa VAT: 470.000 VND
Có VAT 10%: 517.000 VND
BHS106-5 (BHS106-V) bàn học sinh nội thất hòa phát
W600 x D500 x H630mm
Chưa VAT: 460.000 VND
Có VAT 10%: 506.000 VND
BHS106-4 (BHS106-IV) bàn học sinh nội thất hòa phát
W600 x D500 x H570mm
Chưa VAT: 450.000 VND
Có VAT 10%: 495.000 VND
BHS106-3 (BHS106-III) bàn học sinh nội thất hòa phát
600 x D450 x H510mm
Chưa VAT: 440.000 VND
Có VAT 10%: 484.000 VND
BHS106-4 +GHS106-4 ) BHS106-IV+GHS106-IV bàn học sinh nội thất hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,1 ghế
Chưa VAT: 680.000 VND
Có VAT 10%: 748.000 VND
BHS106-5 +GHS106-5 (BHS106-V+GHS106-V) bàn học sinh nội thất hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,1 ghế
Chưa VAT: 710.000 VND
Có VAT 10%: 781.000 VND
BHS106-3 +GHS106-3 )BHS106-III+GHS106-III bàn học sinh nội thất hòa phát
giá bao gồm bàn,ghế
Chưa VAT: 650.000 VND
Có VAT 10%: 715.000 VND
BHS107-4 (BHS107 -IV) bàn học sinh hòa phát
W600 x D500 x H570mm
Chưa VAT: 300.000 VND
Có VAT 10%: 330.000 VND
BHS107-3 (BHS107 -III) bàn học sinh hòa phát
W600 x D450 x H510mm
Chưa VAT: 280.000 VND
Có VAT 10%: 308.000 VND
BHS107-5+GHS107-5 (BHS107 -V + GHS107 -V) bàn ghế học sinh hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,1 ghế
Chưa VAT: 490.000 VND
Có VAT 10%: 539.000 VND
BHS107-6 +GHS107-6 (BHS107 -VI + GHS107 -VI) bàn ghế học sinh hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,1 ghế
Chưa VAT: 520.000 VND
Có VAT 10%: 572.000 VND
BHS107-6 (BHS107 -VI) bàn học sinh hòa phát
W600 x D500 x H690mm
Chưa VAT: 340.000 VND
Có VAT 10%: 374.000 VND
BHS107-5 (BHS107 -V) bàn học sinh hòa phát
W600 x D500 x H630mm
Chưa VAT: 320.000 VND
Có VAT 10%: 352.000 VND
BHS107-4+GHS107-4 (BHS107 -IV + GHS107 -IV) bàn ghế học sinh hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,1 ghế
Chưa VAT: 460.000 VND
Có VAT 10%: 506.000 VND
BHS107-3+GHS107-3 (BHS107 -III + GHS107 -III) bàn ghế học sinh hòa phát
W600 x D450 x H510mm
Chưa VAT: 430.000 VND
Có VAT 10%: 473.000 VND
BHS108-4+GHS108-4 (BHS108-IV+GHS108-IV) bàn học sinh nội thất hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,2 ghế
Chưa VAT: 705.000 VND
Có VAT 10%: 775.500 VND
BHS108-6 +GHS108-6 (BHS108-VI+GHS108-VI) bàn học sinh nội thất hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,2 ghế
Chưa VAT: 820.000 VND
Có VAT 10%: 902.000 VND
BHS108-5 +GHS108-5 (BHS108-V +GHS108-V) bàn học sinh nội thất hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,2 ghế
Chưa VAT: 740.000 VND
Có VAT 10%: 814.000 VND
BHS108-3+GHS108-3 (BHS108-III +GHS108-III) bàn học sinh nội thất hòa phát
giá đã bao gồm 1 bàn + 2 ghế
Chưa VAT: 640.000 VND
Có VAT 10%: 704.000 VND
BHS108-4 (BHS108-IV) bàn học sinh nội thất hòa phát
W1200 x D500 x H570mm
Chưa VAT: 465.000 VND
Có VAT 10%: 511.500 VND
BHS108-3 (BHS108-III) bàn học sinh nội thất hòa phát
W1200 x D450 x H510mm
Chưa VAT: 430.000 VND
Có VAT 10%: 473.000 VND
BHS108-5 (BHS108-V) bàn học sinh nội thất hòa phát
W1200 x D500 x H630mm
Chưa VAT: 480.000 VND
Có VAT 10%: 528.000 VND
BHS108-6 (BHS108-VI) bàn học sinh nội thất hòa phát
W1200 x D500 x H690mm
Chưa VAT: 490.000 VND
Có VAT 10%: 539.000 VND
BHS109-3+GHS109-3 (BHS109 -III+GHS109-III) bàn học sinh nội thất hòa phát
giá bao gồm 1 bàn + 1 ghế
Chưa VAT: 530.000 VND
Có VAT 10%: 583.000 VND
BHS109-4+GHS109-4 (BHS109 -IV+GHS109-IV) bàn học sinh nội thất hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,1 ghế
Chưa VAT: 495.000 VND
Có VAT 10%: 544.500 VND
BHS109-5+GHS109-5 (BHS109 -V+GHS109-V) bàn học sinh nội thất hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,1 ghế
Chưa VAT: 740.000 VND
Có VAT 10%: 814.000 VND
BHS109-6+GHS109-6 (BHS109 -VI+GHS109-VI) bàn học sinh nội thất hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,1 ghế
Chưa VAT: 820.000 VND
Có VAT 10%: 902.000 VND
BHS109-6 (BHS109 -VI) bàn học sinh nội thất hòa phát
W1200 x D500 x D690mm
Chưa VAT: 490.000 VND
Có VAT 10%: 539.000 VND
BHS109-5 (BHS109 -V) bàn học sinh nội thất hòa phát
W1200 x D500 x D630mm
Chưa VAT: 480.000 VND
Có VAT 10%: 528.000 VND
BHS109-4 (BHS109 -IV) bàn học sinh nội thất hòa phát
W1200 x D500 x D570mm
Chưa VAT: 465.000 VND
Có VAT 10%: 511.500 VND
BHS109-3 (BHS109 -III) bàn học sinh nội thất hòa phát
W1200 x D450 x D510mm
Chưa VAT: 430.000 VND
Có VAT 10%: 473.000 VND
BHS110-3+GHS110-3 (BHS110 -III +GHS110 -III) bàn học sinh nội thất hòa phát
giá bao gồm 1 bàn + 2 ghế
Chưa VAT: 640.000 VND
Có VAT 10%: 704.000 VND
BHS110-4+GHS110-4 (BHS110 -IV +GHS110 -IV) bàn học sinh nội thất hòa phát
giá gồm bàn,2 ghế
Chưa VAT: 730.000 VND
Có VAT 10%: 803.000 VND
BHS110-5 +GHS110-5 (BHS110 -V +GHS110 -V) bàn học sinh nội thất hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,2 ghế
Chưa VAT: 795.000 VND
Có VAT 10%: 874.500 VND
BHS110-6+GHS110-6 (BHS110 -VI +GHS110 -VI) bàn học sinh nội thất hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,2 ghế
Chưa VAT: 825.000 VND
Có VAT 10%: 907.500 VND
BHS110-6 (BHS110 -VI) bàn học sinh nội thất hòa phát
W1200 x D500 x D690mm
Chưa VAT: 465.000 VND
Có VAT 10%: 511.500 VND
BHS110-4 (BHS110 -IV) bàn học sinh nội thất hòa phát
W1200 x D500 x D570mm
Chưa VAT: 435.000 VND
Có VAT 10%: 478.500 VND
BHS110-5 (BHS110 -V) bàn học sinh nội thất hòa phát
W1200 x D500 x D630mm
Chưa VAT: 455.000 VND
Có VAT 10%: 500.500 VND
BHS110-3 (BHS110-III) Bàn học sinh nội thất hoà phát
W1200 x D450 x H510mm
Chưa VAT: 385.000 VND
Có VAT 10%: 423.500 VND
GHS108-3(GHS108-III) hế học sinh nội thất hòa phát
W 270 x D340 x H540mm
Chưa VAT: 1.010.000 VND
Có VAT 10%: 1.111.000 VND
GHS107 -6(GHS107 -VI) ghế học sinh hòa phát
W340 x D420 x W660mm
Chưa VAT: 180.000 VND
Có VAT 10%: 198.000 VND
GHS107-5(GHS107-V) ghế học sinh hòa phát
W340 x D420 x W660mm
Chưa VAT: 170.000 VND
Có VAT 10%: 187.000 VND
GHS107-4(GHS107-IV) ghế học sinh hòa phát
W270 x D350 x W540mm
Chưa VAT: 160.000 VND
Có VAT 10%: 176.000 VND
GHS107-3(GHS107-III) ghế học sinh hòa phát
W270 x D350 x W540mm
Chưa VAT: 150.000 VND
Có VAT 10%: 165.000 VND
GHS106-4(GHS106-IV) Ghế học sinh nội thất hòa phát
W310 x D390 x H600mm
Chưa VAT: 220.000 VND
Có VAT 10%: 242.000 VND
GHS106-5(GHS106-V) Ghế học sinh nội thất hòa phát
W340 x D410 x H660mm
Chưa VAT: 235.000 VND
Có VAT 10%: 258.500 VND
GHS106-4(GHS106-VI) Ghế học sinh nội thất hòa phát
W360 x D466 x H720mm
Chưa VAT: 244.000 VND
Có VAT 10%: 268.400 VND
GHS106-3(GHS106-III) Ghế học sinh nội thất hòa phát
W270 x D390 x H540mm
Chưa VAT: 2.110.000 VND
Có VAT 10%: 2.321.000 VND
GHS108-4(GHS108-IV) Ghế học sinh nội thất hòa phát
W 310 x D380 x H600mm
Chưa VAT: 125.000 VND
Có VAT 10%: 137.500 VND
GHS108-5(GHS108-V) Ghế học sinh nội thất hòa phát
W340 x D410 x H660mm
Chưa VAT: 135.000 VND
Có VAT 10%: 148.500 VND
GHS108-5(GHS108-VI) Ghế học sinh nội thất hòa phát
W360 x D460 x H720mm
Chưa VAT: 165.000 VND
Có VAT 10%: 181.500 VND
GHS109-3(GHS109-III) ghế học sinh nội thất hòa phát
W270 x D340 x H540mm
Chưa VAT: 110.000 VND
Có VAT 10%: 121.000 VND
GHS109-4(GHS109-IV) ghế học sinh nội thất hòa phát
W310 x D380 x H600mm
Chưa VAT: 125.000 VND
Có VAT 10%: 137.500 VND
GHS109-5(GHS109-V) ghế học sinh nội thất hòa phát
W340 x D410 x H660mm
Chưa VAT: 135.000 VND
Có VAT 10%: 148.500 VND
GHS109-6(GHS109-VI) ghế học sinh nội thất hòa phát
W360 x D460 x H720mm
Chưa VAT: 165.000 VND
Có VAT 10%: 181.500 VND
GHS110-6(GHS110-VI) ghế học sinh nội thất hòa phát
W360 x D455 x H720mm
Chưa VAT: 180.000 VND
Có VAT 10%: 198.000 VND
GHS110-5(GHS110-V) ghế học sinh nội thất hòa phát
W340 x D415 x H660mm
Chưa VAT: 170.000 VND
Có VAT 10%: 187.000 VND
GHS110-4(GHS110-IV) ghế học sinh nội thất hòa phát
W310 x D380 x H600mm
Chưa VAT: 150.000 VND
Có VAT 10%: 165.000 VND
GHS110-3(GHS110-III) ghế học sinh nội thất hòa phát
W270 x D340 x H540mm
Chưa VAT: 125.000 VND
Có VAT 10%: 137.500 VND
GBT103-3(GBT103-III) ghế bán trú nội thất hòa phát
W270 x D335 x H470mm
Chưa VAT: 115.000 VND
Có VAT 10%: 126.500 VND