Phục vụ nhanh chóng,chuyên nghiệp,giá cả cạnh tranh--sự hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi
 Tìm theo giá từ  đến     
 
BHCN-01-00  bàn họp chữ nhật xuân hòa mầu ghi
1800x900x750mm
Chưa VAT: 1.235.000 VND
Có VAT 10%: 1.358.500 VND
BHCN-02-00-mầu ghi- bàn họp chữ nhật xuân hòa
1800x1000x750mm
Chưa VAT: 1.315.000 VND
Có VAT 10%: 1.446.500 VND
BHCN-03-00-mầu ghi- bàn họp chữ nhật xuân hòa
2000x1000x750mm
Chưa VAT: 1.700.000 VND
Có VAT 10%: 1.870.000 VND
BHCN-04-00-mầu ghi- bàn họp chữ nhật xuân hòa
2400x1200x750mm
Chưa VAT: 1.965.000 VND
Có VAT 10%: 2.161.500 VND
BHCN-01-00-mầu vân gỗ- bàn họp chữ nhật xuân hòa
1800x900x750mm
Chưa VAT: 1.365.000 VND
Có VAT 10%: 1.501.500 VND
BHCN-02-00-mầu vân gỗ- bàn họp chữ nhật xuân hòa
1800x1000x750mm
Chưa VAT: 1.470.000 VND
Có VAT 10%: 1.617.000 VND
BHCN-03-00-mầu vân gỗ- bàn họp chữ nhật xuân hòa
2000x1000x750mm
Chưa VAT: 1.890.000 VND
Có VAT 10%: 2.079.000 VND
BHCN-04-00-mầu vân gỗ- bàn họp chữ nhật xuân hòa
2400x1200x750mm
Chưa VAT: 2.300.000 VND
Có VAT 10%: 2.530.000 VND
BHE-05-00-mầu vân gỗ-bàn họp nội thất xuân hòa
3000x1200x750mm
Chưa VAT: 2.955.000 VND
Có VAT 10%: 3.250.500 VND
BHE-06-00-mầu vân gỗ-bàn họp nội thất xuân hòa
3600x1200x750mm
Chưa VAT: 3.780.000 VND
Có VAT 10%: 4.158.000 VND
BHE-05-00-mầu ghi-bàn họp nội thất xuân hòa
3000x1200x750mm
Chưa VAT: 2.730.000 VND
Có VAT 10%: 3.003.000 VND
BHE-06-00-mầu ghi-bàn họp nội thất xuân hòa
3600x1200x750mm
Chưa VAT: 3.465.000 VND
Có VAT 10%: 3.811.500 VND
BHE-01-00-mầu vân gỗ-bàn họp nội thất xuân hòa
1800x900x750mm
Chưa VAT: 1.340.000 VND
Có VAT 10%: 1.474.000 VND
BHE-02-00-mầu vân gỗ-bàn họp nội thất xuân hòa
1800x1000x750mm
Chưa VAT: 1.370.000 VND
Có VAT 10%: 1.507.000 VND
BHE-03-00-mầu vân gỗ-bàn họp nội thất xuân hòa
2000x1000x750mm
Chưa VAT: 1.870.000 VND
Có VAT 10%: 2.057.000 VND
BHE-04-00-mầu vân gỗ-bàn họp nội thất xuân hòa
2400x1200x750mm
Chưa VAT: 2.150.000 VND
Có VAT 10%: 2.365.000 VND
BHE-01-00-mầu ghi-bàn họp nội thất xuân hòa
1800x900x750mm
Chưa VAT: 1.260.000 VND
Có VAT 10%: 1.386.000 VND
BHE-02-00-mầu ghi-bàn họp nội thất xuân hòa
1800x1000x750mm
Chưa VAT: 1.315.000 VND
Có VAT 10%: 1.446.500 VND
BHE-03-00-mầu ghi-bàn họp nội thất xuân hòa
2000x1000x750mm
Chưa VAT: 1.785.000 VND
Có VAT 10%: 1.963.500 VND
BHE-04-00-mầu ghi-bàn họp nội thất xuân hòa
2400x1200x750mm
Chưa VAT: 2.050.000 VND
Có VAT 10%: 2.255.000 VND
Bàn họp nội thất xuân hòa