Phục vụ nhanh chóng,chuyên nghiệp,giá cả cạnh tranh--sự hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi
 Tìm theo giá từ  đến     
 
G01 ghế tựa khung inox đệm giả da Phú Mỹ
W390 x D480 x H1010mm
Chưa VAT: 240.000 VND
Có VAT 10%: 264.000 VND
G06 ghế gấp khung inox đệm giả da Phú Mỹ
W450 x D470 x H920mm
Chưa VAT: 240.000 VND
Có VAT 10%: 264.000 VND
G09 ghế gấp khung inox đệm giả da Phú Mỹ
W440 x D540 x H830mm
Chưa VAT: 230.000 VND
Có VAT 10%: 253.000 VND
G12 ghế gấp khung inox đệm giả da Phú Mỹ
W390 x D480 x H1010mm
Chưa VAT: 230.000 VND
Có VAT 10%: 253.000 VND
G14 ghế gấp khung inox đệm giả da Phú Mỹ
W390 x D480 x H1010mm
Chưa VAT: 230.000 VND
Có VAT 10%: 253.000 VND
G15 ghế gấp khung inox đệm nỉ Phú Mỹ
W350 x D470 x H1020mm
Chưa VAT: 295.000 VND
Có VAT 10%: 324.500 VND
G18 ghế gấp khung inox đệm giả da Phú Mỹ
W390 x D480 x H1010mm
Chưa VAT: 235.000 VND
Có VAT 10%: 258.500 VND
GC19 ghế tựa khung inox đệm giả da Phú Mỹ
W470 x D520 x H1010mm
Chưa VAT: 300.000 VND
Có VAT 10%: 330.000 VND
G20 ghế gấp khung inox đệm nỉ Phú Mỹ
W350 x D470 x H1020mm
Chưa VAT: 290.000 VND
Có VAT 10%: 319.000 VND
G21 ghế gấp khung inox đệm giả da Phú Mỹ
W350 x D390 x H1020mm
Chưa VAT: 235.000 VND
Có VAT 10%: 258.500 VND
G22 ghế gấp khung inox đệm nỉ Phú Mỹ
W390 x D480 x H1010mm
Chưa VAT: 280.000 VND
Có VAT 10%: 308.000 VND
G02 ghế gấp khung inox đệm giả da phú mỹ
W390 x D460 x H1020mm
Chưa VAT: 240.000 VND
Có VAT 10%: 264.000 VND
G04 ghế gấp khung inox đệm giả da Phú Mỹ
W390 x D480 x H1010mm
Chưa VAT: 240.000 VND
Có VAT 10%: 264.000 VND
G08 ghế gấp khung inox đệm giả da Phú Mỹ
W390 x D480 x H1010mm
Chưa VAT: 240.000 VND
Có VAT 10%: 264.000 VND
G03 ghế gấp khung inox đệm giả da Phú Mỹ
W440 x D540 x H830mm
Chưa VAT: 245.000 VND
Có VAT 10%: 269.500 VND
GC05 ghế tựa khung inox đệm giả da Phú Mỹ
W330 x D450 x H775mm
Chưa VAT: 235.000 VND
Có VAT 10%: 258.500 VND
G07 ghế tựa khung inox đệm giả da Phú Mỹ
Chưa VAT: 300.000 VND
Có VAT 10%: 330.000 VND
D016 ghế đôn 2 vòng inox mặt đệm giả da Phú Mỹ
phi 300 x 450mmcao
Chưa VAT: 115.000 VND
Có VAT 10%: 126.500 VND
D17 đôn inox đệm nỉ 1 vòng nội thất Phú Mỹ
Đệm phi 300 x cao 450mm
Chưa VAT: 115.000 VND
Có VAT 10%: 126.500 VND
D51 đôn 2 vòng khung inox đệm giả da Phú Mỹ
đệm Phi 300 cao 350mm
Chưa VAT: 120.000 VND
Có VAT 10%: 132.000 VND
D52 ghế đôn khung inox mặt đệm giả da Phú Mỹ
Đệm Phi 300 x cao 280mm
Chưa VAT: 115.000 VND
Có VAT 10%: 126.500 VND
D54 ghế đôn khung inox mặt đệm giả da Phú Mỹ
Chưa VAT: 115.000 VND
Có VAT 10%: 126.500 VND
D55 ghế đôn inox nội thất Phú Mỹ
đệm Phi 280 x cao 450mm
Chưa VAT: 115.000 VND
Có VAT 10%: 126.500 VND
D57 ghế đôn inox nội thất Phú Mỹ
đệm phi 280 cao 650mm
Chưa VAT: 140.000 VND
Có VAT 10%: 154.000 VND
D58 ghế đôn inox nội thất Phú Mỹ
phi 280 x cao 450mm
Chưa VAT: 110.000 VND
Có VAT 10%: 121.000 VND
D56 ghế đôn khung inox đệm giả da nội thất Phú Mỹ
đệm phi 300 cao 650mm
Chưa VAT: 150.000 VND
Có VAT 10%: 165.000 VND
 

GHẾ ĐÔN  

GHẾ ĐÔN GIÁ RẺ.