Phục vụ nhanh chóng,chuyên nghiệp,giá cả cạnh tranh--sự hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi
 Tìm theo giá từ  đến     
 
PS-812C Máy huỷ tài liệu Silicon
Chưa VAT: 1.950.000 VND
Có VAT 10%: 2.145.000 VND
PS-800C Máy huỷ tài liệu Silicon
Chưa VAT: 2.135.000 VND
Có VAT 10%: 2.348.500 VND
PS-610C Máy hủy tài liệu Silicon
Chưa VAT: 3.400.000 VND
Có VAT 10%: 3.740.000 VND
PS-620C  Máy hủy tài liệu Silicon
Chưa VAT: 3.590.000 VND
Có VAT 10%: 3.949.000 VND
PS-836C Máy huỷ tài liệu Silicon
Chưa VAT: 4.680.000 VND
Có VAT 10%: 5.148.000 VND
PS-510C  Máy hủy tài liệu công nghiệp Silicon
LxWxHmm): 520x385x895
Chưa VAT: 22.200.000 VND
Có VAT 10%: 24.420.000 VND
 PS-516C  Máy hủy tài liệu công nghiệp Silicon
(LxWxHmm): 520x385x895
Chưa VAT: 21.000.000 VND
Có VAT 10%: 23.100.000 VND
PS-526C Máy hủy tài liệu công nghiệp Silicon PS-526C
(LxWxHmm): 460x335x800
Chưa VAT: 14.700.000 VND
Có VAT 10%: 16.170.000 VND
Máy hủy tài liệu công nghiệp Silicon PS-536C
(LxWxHmm): 420x270x720
Chưa VAT: 12.730.000 VND
Có VAT 10%: 14.003.000 VND
PS-870C Máy huỷ tài liệu Silicon
440 x 290 x730 mm
Chưa VAT: 5.200.000 VND
Có VAT 10%: 5.720.000 VND
PS-556C Máy hủy tài liệu công nghiệp Silicon
Chưa VAT: 9.550.000 VND
Có VAT 10%: 10.505.000 VND
 
Máy hủy tài liệu Silicon