Phục vụ nhanh chóng,chuyên nghiệp,giá cả cạnh tranh--sự hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi
 Tìm theo giá từ  đến     
 
MC-2550  máy đếm tiền silicon
Chưa VAT: 3.000.000 VND
Có VAT 10%: 3.300.000 VND
MC-2450B  máy đếm tiền giấy,polyme silicon
Chưa VAT: 2.590.000 VND
Có VAT 10%: 2.849.000 VND
MC-2350BN máy đếm tiền giấy ,polyme silicon
Chưa VAT: 2.720.000 VND
Có VAT 10%: 2.992.000 VND
MC-B12 máy đếm tiền polyme,giấy silicon
Chưa VAT: 2.490.000 VND
Có VAT 10%: 2.739.000 VND
MC-B52 máy đếm tiền polyme,giấy silicon
Chưa VAT: 2.265.000 VND
Có VAT 10%: 2.491.500 VND
MC-B528 máy đếm tiền giấy,polyme silicon
Chưa VAT: 2.355.000 VND
Có VAT 10%: 2.590.500 VND
MC-A32 máy đếm tiền polyme,giấy
Chưa VAT: 2.170.000 VND
Có VAT 10%: 2.387.000 VND
MC-A31B máy đếm tiền polyme,giấy silicon
Chưa VAT: 2.120.000 VND
Có VAT 10%: 2.332.000 VND
MC-A31W máy đếm tiền polyme,giấy silicon
Chưa VAT: 2.120.000 VND
Có VAT 10%: 2.332.000 VND
MC308 máy bó tiền Silicon
Chưa VAT: 3.590.000 VND
Có VAT 10%: 3.949.000 VND
MC300 máy kiểm tra ngoại tệ chuyên dụng silicon
Chưa VAT: 4.500.000 VND
Có VAT 10%: 4.950.000 VND
MC8002B Máy kiểm tra tiền giả UV, MG Silicon
Chưa VAT: 680.000 VND
Có VAT 10%: 748.000 VND
MC8003B Máy kiểm tra tiền giả UV, MG Silicon
Chưa VAT: 770.000 VND
Có VAT 10%: 847.000 VND
DL-01 Máy kiểm tra tiền
Chưa VAT: 235.000 VND
Có VAT 10%: 258.500 VND
 
Máy đếm tiền Silicon,máy bó tiền,máy soi tiền