Phục vụ nhanh chóng,chuyên nghiệp,giá cả cạnh tranh--sự hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi
 Tìm theo giá từ  đến     
 
 

NOI THAT HOA PHAT - NỘI THẤT HÒA PHÁT - HOA PHAT - NOITHATHOAPHAT

      THÔNG BÁO : Hiện nay có một số trang web giả danh  Công Ty Cổ Phần NỘI THẤT HÒA PHÁT,Fami...

    để bán giá cao,lừa khách hàng, Thực tế các hãng lớn  không trực tiếp bán cho khách

    mà ủy quyền toàn bộ việc bán hàng cho các đại lý !

 

 

                                                      Hàng chính hãng-giá bán phải tính thuế VAT 10%....


 
BHT12DH1 mầu G14-2 (BHT1250) bàn hội trường gỗ sơn hòa phát
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1.640.000 VND
Có VAT 10%: 1.804.000 VND
BHT15DH2 (BHT02-1500)ACACIA-YẾM SÁT ĐẤT bàn hội trường gỗ tự nhiên hòa phát
1500 x 500 x 750
Chưa VAT: 2.500.000 VND
Có VAT 10%: 2.750.000 VND
 BHT12DH4 (BHT04-1200)-acacia-bàn hội trường hòa phát gỗ tự nhiên acacia
1200 X 500 X 750(giá chưa bao gồm ghế)
Chưa VAT: 2.150.000 VND
Có VAT 10%: 2.365.000 VND
BHT12DH1 (BHT1250) bàn hội trường gỗ sơn hòa phát
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1.490.000 VND
Có VAT 10%: 1.639.000 VND
BHT12DH3 (BHT1250M1) bàn hội trường Hòa phát
W1200 x D 500 x H750mm
Chưa VAT: 1.570.000 VND
Có VAT 10%: 1.727.000 VND
BHT15DH2 (BHT02 )bàn hội trường tự nhiên hòa phát huỳnh nổi quả trám
1500 x 500 x 750mm
Chưa VAT: 2.365.000 VND
Có VAT 10%: 2.601.500 VND
BHT12DV1 (BHT1250V1) bàn hội trường hoà phát gỗ verneer
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 2.000.000 VND
Có VAT 10%: 2.200.000 VND
BHT12DV2 (BHT1250V2) bàn hội trường hoà phát gỗ verneer
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 2.050.000 VND
Có VAT 10%: 2.255.000 VND
BHT15DH2 (BHT02-1500)ACACIA-YẾM LỬNG-bàn hội trường gỗ tự nhiên hòa phát
W1500 x D500 x H750mm(giá chưa bao gồm ghế)
Chưa VAT: 2.500.000 VND
Có VAT 10%: 2.750.000 VND
BHT12DH2 (BHT02-1200) ACACIA-YẾM SÁT ĐẤT-bàn hội trường gỗ tự nhiên hòa phát
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 2.200.000 VND
Có VAT 10%: 2.420.000 VND
BHT12LH2 (BHT02-1200)ACACIA-YẾM LỬNG-bàn hội trường gỗ tự nhiên hòa phát
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 2.100.000 VND
Có VAT 10%: 2.310.000 VND
BHT12LH2V (BHT02-1200)-verneer-YẾM LỬNG-bàn hội trường hòa phát
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1.650.000 VND
Có VAT 10%: 1.815.000 VND
BHT15LH2V (BHT02-1500)-verneer-YẾM LỬNG-bàn hội trường hòa phát
W1500 x D500 x H750mm(giá chưa bao gồm ghế)
Chưa VAT: 1.980.000 VND
Có VAT 10%: 2.178.000 VND
BHT12DH2V (BHT02-1200)-verneer-YẾM SÁT ĐẤT-bàn hội trường hòa phát
W12000 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1.760.000 VND
Có VAT 10%: 1.936.000 VND
BHT12DH2V (BHT02-1500)-verneer-YẾM SÁT ĐẤT-bàn hội trường hòa phát
W1500 x D500 x H750mm(giá chưa bao gồm ghế)
Chưa VAT: 2.190.000 VND
Có VAT 10%: 2.409.000 VND
BHT15DH4 (BHT04-1500)-acacia-bàn hội trường hòa phát gỗ tự nhiên acacia
W1500 x D500 x H750mm(giá chưa bao gồm ghế)
Chưa VAT: 2.550.000 VND
Có VAT 10%: 2.805.000 VND
BHT12DH4V (BHT04-1200)-verneer-bàn hội trường hòa phát gỗ tự nhiên verneer
W1200 x D500 x H750mm(giá chưa bao gồm ghế)
Chưa VAT: 1.870.000 VND
Có VAT 10%: 2.057.000 VND
BHT15DH4V (BHT04-1500)-verneer-bàn hội trường hòa phát gỗ tự nhiên verneer
W1200 x D500 x H750mm(giá chưa bao gồm ghế)
Chưa VAT: 2.200.000 VND
Có VAT 10%: 2.420.000 VND
SV1250L (SV1250+Đ) bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 765.000 VND
Có VAT 10%: 841.500 VND
SV1450L (SV1450+Đ) bàn hội trường yếm lửng
W1400 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 860.000 VND
Có VAT 10%: 946.000 VND
SV2050L (SV2050+Đ) bàn hội trường yếm lửng hòa phát
W2000 x D500 x H750
Chưa VAT: 1.240.000 VND
Có VAT 10%: 1.364.000 VND
SV1550L (SV1550+Đ) bàn hội trường yếm lửng hòa phát
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 915.000 VND
Có VAT 10%: 1.006.500 VND
SV1650L (SV1650+Đ) bàn hội trường yếm lửng hòa phát
W1600 x D 500 x H750mm
Chưa VAT: 970.000 VND
Có VAT 10%: 1.067.000 VND
SV1850L(SV1850+Đ) bàn hội trường yếm lửng hòa phát
W1800 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1.170.000 VND
Có VAT 10%: 1.287.000 VND
SV1250D (SV1250+Đ+YSĐ) bàn hội trường yếm sát đất Hòa Phát
W1200 x D500 x H750
Chưa VAT: 800.000 VND
Có VAT 10%: 880.000 VND
SV1450D (SV1450+Đ+YSĐ) bàn hội trường yếm sát đất hòa phát
W1400 x D 400 x H750mm
Chưa VAT: 915.000 VND
Có VAT 10%: 1.006.500 VND
SV1550D(SV1550+Đ+YSĐ) bàn hội trường yếm sát đất hòa phát
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 950.000 VND
Có VAT 10%: 1.045.000 VND
SV1650D (SV1650+Đ+YSĐ) bàn hội trường yếm sát đất hòa phát
W1600 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1.025.000 VND
Có VAT 10%: 1.127.500 VND
SV1805+Đ+YSĐ bàn hội trường yếm sát đất hòa phát
W1800 x D400 x H750mm
Chưa VAT: 1.220.000 VND
Có VAT 10%: 1.342.000 VND
SV2050D (SV2050+Đ+YSĐ) bàn hội trường yếm sát đất hòa phát
W2000 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1.320.000 VND
Có VAT 10%: 1.452.000 VND
HP1250L (HP1250+Đ) bàn hội trường mầu ghi chì  yếm lửng ,hoà phát
1200x500x750mm
Chưa VAT: 700.000 VND
Có VAT 10%: 770.000 VND
HP1450L (HP1450+Đ) bàn hội trường mầu ghi chì  yếm lửng,hoà phát
W1400 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 790.000 VND
Có VAT 10%: 869.000 VND
HP1550L (HP1550+Đ) bàn hội trường mầu ghi chì yếm lửng,hoà phát
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 835.000 VND
Có VAT 10%: 918.500 VND
HP1650L (HP1650+Đ) bàn hội trường mầu ghi chì yếm lửng,hoà phát
W1600 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 905.000 VND
Có VAT 10%: 995.500 VND
HP1850L (HP1850+Đ) bàn hội trường mầu ghi chì  yếm lửng,hoà phát
W1800 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1.020.000 VND
Có VAT 10%: 1.122.000 VND
HP2050L (HP2050+Đ) bàn hội trường mầu ghi chì yếm lửng,hoà phát
W2000 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1.115.000 VND
Có VAT 10%: 1.226.500 VND
HP1250L (HP1250+Đ+YSĐ) bàn hội trường mầu ghi chì sát đất
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 740.000 VND
Có VAT 10%: 814.000 VND
HP1450D (HP1450+Đ+YSĐ) bàn hội trường mầu ghi chì yếm sát đất
W1400 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 855.000 VND
Có VAT 10%: 940.500 VND
HP1550D (HP1550+Đ+YSĐ) bàn hội trường mầu ghi chì  yếm sát đất
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 905.000 VND
Có VAT 10%: 995.500 VND
HP1650D (HP1650+Đ+YSĐ) bàn hội trường mầu ghi chì  yếm sát đất
W1600 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 980.000 VND
Có VAT 10%: 1.078.000 VND
HP1850D (HP1850+Đ+YSĐ) bàn hội trường mầu ghi chì yếm sát đất
W1800 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1.150.000 VND
Có VAT 10%: 1.265.000 VND
HP2050D (HP2050+Đ+YSĐ) bàn hội trường mầu ghi chì yếm sát đất
W2000 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1.225.000 VND
Có VAT 10%: 1.347.500 VND
EBX412 bàn hội trường hòa phát
W1200 x D400 x H750mm
Chưa VAT: 660.000 VND
Có VAT 10%: 726.000 VND
EBX414 bàn hội trường hòa phát
W1400 x D 400 x H750mm
Chưa VAT: 790.000 VND
Có VAT 10%: 869.000 VND
EBX415 bàn hội trường hòa phát
W1500 x D400 x H750
Chưa VAT: 800.000 VND
Có VAT 10%: 880.000 VND
EBX416 bàn hội trường hòa phát
W1600 x D400 x H750mm
Chưa VAT: 900.000 VND
Có VAT 10%: 990.000 VND
EBX418 bàn hội trường hòa phát
W1800 x D400 x H750mm
Chưa VAT: 1.020.000 VND
Có VAT 10%: 1.122.000 VND