Phục vụ nhanh chóng,chuyên nghiệp,giá cả cạnh tranh--sự hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi
 Tìm theo giá từ  đến     
 
 KA181DM Két đứng có 2 khoá chìa, khoá mã, tay nắm tròn đổi mã theo ý
W709 x D485 x H1200 mm
Chưa VAT: 5.600.000 VND
Có VAT 10%: 6.160.000 VND
KA22DM két sắt hòa phát an toàn bản lề nổi đổi mã theo ý muốn
W415 x D340 x H609mm
Chưa VAT: 1.730.000 VND
Có VAT 10%: 1.903.000 VND
KKS05 két khạch sạn tôn dầy nội thất hòa phát
W350 x D250 x H250mm
Chưa VAT: 1.410.000 VND
Có VAT 10%: 1.551.000 VND
KA54DM két bạc hòa phát an toàn bản lề nổi đổi mã theo ý muốn
W535 x D370 x H809mm
Chưa VAT: 2.260.000 VND
Có VAT 10%: 2.486.000 VND
KA72DM két bạc hòa phát an toàn bản lề nổi đổi mã theo ý muốn
W560 x D400 x H879mm
Chưa VAT: 2.760.000 VND
Có VAT 10%: 3.036.000 VND
KA100DM két sắt an toàn nội thất hoà phát thay đổi mã theo ý muốn
W609 x D435 x H1005
Chưa VAT: 2.920.000 VND
Có VAT 10%: 3.212.000 VND
KA40DM két sắt hòa phát an toàn bản lề nổi đổi mã theo ý muốn
W483 x D340 x H709
Chưa VAT: 1.940.000 VND
Có VAT 10%: 2.134.000 VND
KKS04 két khạch sạn nội thất hòa phát
W420 x D380 x H200mm
Chưa VAT: 1.730.000 VND
Có VAT 10%: 1.903.000 VND
KA72DT két sắt hòa phát an toàn bản lề nổi mã số điện tử bấm số
W560 x D400 x H879mm
Chưa VAT: 2.930.000 VND
Có VAT 10%: 3.223.000 VND
KA320DM Két đứng có 2 khoá chìa, 1 khoá mã, tay nắm tròn đổi mã theo ý
W775 x D590 x H1400mm
Chưa VAT: 8.700.000 VND
Có VAT 10%: 9.570.000 VND
KA22DT két sắt hòa phát an toàn bản lề nổi mã số điện tử bấm số
W415 x D340 x H609
Chưa VAT: 1.905.000 VND
Có VAT 10%: 2.095.500 VND
KA40DT két sắt hòa phát an toàn bản lề nổi mã số điện tử bấm số
W483 x D340 x H709mm
Chưa VAT: 2.110.000 VND
Có VAT 10%: 2.321.000 VND
KA54DT két sắt hòa phát an toàn bản lề nổi mã số điện tử bấm số
W535 x D370 x H809mm
Chưa VAT: 2.400.000 VND
Có VAT 10%: 2.640.000 VND
KA100DT két sắt hòa phát an toàn bản lề nổi mã số điện tử bấm số
W609 x D435 x H1005mm
Chưa VAT: 3.020.000 VND
Có VAT 10%: 3.322.000 VND
KKS05 mầu chì-két khạch sạn tôn dầy nội thất hòa phát
W350 x D250 x H250mm
Chưa VAT: 1.400.000 VND
Có VAT 10%: 1.540.000 VND
KS500K2C1 mầu xanh-cánh đóng- két sắt hòa phát chống cháy
W989 xD638 x H1631mm
Chưa VAT: 18.280.000 VND
Có VAT 10%: 20.108.000 VND
KS400K2C1 mầu xanh- két sắt hòa phát chống cháy 400kg
W736 x D691 x H1507mm
Chưa VAT: 14.790.000 VND
Có VAT 10%: 16.269.000 VND
Két bạc hòa phát chống cháy tôn dầy
W370 x D260 x H260
Chưa VAT: 1.580.000 VND
Có VAT 10%: 1.738.000 VND
KKS02 két khách sạn hoà phát tôn dầy
W420 x D320 x H320mm
Chưa VAT: 1.870.000 VND
Có VAT 10%: 2.057.000 VND
KKS03 két khách sạn hoà phát tôn dầy
W470 x D350 x H350mm
Chưa VAT: 2.020.000 VND
Có VAT 10%: 2.222.000 VND
KS35N  két bạc chống cháy hòa phát nặng 35kg mầu hồng chì
W411x D366 x H338
Chưa VAT: 2.170.000 VND
Có VAT 10%: 2.387.000 VND
KS35D két sắt hòa phát chống cháy trọng lượng 35kg
W305 x D374 x H444
Chưa VAT: 2.170.000 VND
Có VAT 10%: 2.387.000 VND
két sắt Hòa phát chống cháy nặng 35kg
W411x D366 x H338
Chưa VAT: 2.170.000 VND
Có VAT 10%: 2.387.000 VND
két sắt chống cháy hòa phát nặng 35kg
W411x D366 x H338
Chưa VAT: 2.490.000 VND
Có VAT 10%: 2.739.000 VND
KS35D két sắt hòa phát mầu hồng chì nặng 35kg
W305 x D374 x H444
Chưa VAT: 2.170.000 VND
Có VAT 10%: 2.387.000 VND
Két sắt chống cháy Hòa phát nặng 50kg ks50D
W347 x D432 x H515
Chưa VAT: 2.470.000 VND
Có VAT 10%: 2.717.000 VND
KS50NDT-Két sắt chống cháy hòa phát
W482 x D432 x H380
Chưa VAT: 2.790.000 VND
Có VAT 10%: 3.069.000 VND
Két sắt chống cháy hòa phát nặng 50kg ks50D
W482 x D432 x H380
Chưa VAT: 2.470.000 VND
Có VAT 10%: 2.717.000 VND
KS50N Két bạc chống cháy hòa phát 50kg mầu hồng chì
W482 x D432 x H380
Chưa VAT: 2.470.000 VND
Có VAT 10%: 2.717.000 VND
KS50D-két sắt chống cháy hòa phát 50kg mầu hồng chì
W347 x D432 x H515
Chưa VAT: 2.470.000 VND
Có VAT 10%: 2.717.000 VND
KS90K1C1 két bạc chống cháy nội thất Hòa phát
400 X 534 X 618mm
Chưa VAT: 3.210.000 VND
Có VAT 10%: 3.531.000 VND
KS90K1DT két chống cháy nội thất hòa phát 90kg
400 X 534 X 618mm
Chưa VAT: 3.540.000 VND
Có VAT 10%: 3.894.000 VND
KS110K1DT két bạc chống cháy hòa phát
W480 x D560 x H665
Chưa VAT: 4.010.000 VND
Có VAT 10%: 4.411.000 VND
Két sắt hòa phát chống cháy nặng 110kg  ks110k1c1
W481x D560 x H677
Chưa VAT: 3.580.000 VND
Có VAT 10%: 3.938.000 VND
KS110K2C1 110kg két sắt công ty cổ phần nội thất hòa phát-Tập đoàn Hòa Phát
W481x D560 x H677
Chưa VAT: 3.710.000 VND
Có VAT 10%: 4.081.000 VND
KS135K1C1 két bạc chống cháy hòa phát
W481x D560x H760
Chưa VAT: 4.510.000 VND
Có VAT 10%: 4.961.000 VND
KS135K1DT két sắt chống cháy hòa phát
W481x D560x H760
Chưa VAT: 4.960.000 VND
Có VAT 10%: 5.456.000 VND
KS135K2C1 két sắt nội thất hòa phát-tập đoàn hòa phát  nặng 135kg
W481x D560x H760
Chưa VAT: 4.580.000 VND
Có VAT 10%: 5.038.000 VND
két sắt chống cháy Hòa phát nặng 168kg ks168k2c1
W616 x D600 x H868
Chưa VAT: 5.950.000 VND
Có VAT 10%: 6.545.000 VND
két sắt chống cháy nặng 168kg
W616 x D600 x H868
Chưa VAT: 6.380.000 VND
Có VAT 10%: 7.018.000 VND
két sắt hòa phát chống cháy nặng 190kg
W589 x D600 x H988mm
Chưa VAT: 6.540.000 VND
Có VAT 10%: 7.194.000 VND
KS190K1DT két sắt nội thất hòa phát chống cháy nặng 190kg
W589 x D600 x H988mm
Chưa VAT: 6.970.000 VND
Có VAT 10%: 7.667.000 VND
KS250K2C1 két sắt chống cháy hòa phát
W589 x D600xH1265
Chưa VAT: 8.550.000 VND
Có VAT 10%: 9.405.000 VND
KS250K1DT két sắt hòa phát chống cháy khóa mã điện tử nặng 250kg
W589 x D600xH1265
Chưa VAT: 8.900.000 VND
Có VAT 10%: 9.790.000 VND
Két sắt chống cháy hòa phát nặng 320kg
W689 x D691 x H1402
Chưa VAT: 12.410.000 VND
Có VAT 10%: 13.651.000 VND
KS400K2C1 két sắt hòa phát chống cháy
W736 x D691 x H1507mm
Chưa VAT: 14.790.000 VND
Có VAT 10%: 16.269.000 VND
KS500K2C1 két sắt hòa phát chống cháy
W989 xD638 x H1631mm
Chưa VAT: 18.280.000 VND
Có VAT 10%: 20.108.000 VND
KS50T2 két sắt hòa phát 2 tầng chống cháy
W482 x D432x H739
Chưa VAT: 4.650.000 VND
Có VAT 10%: 5.115.000 VND
KS50T4 két sắt hòa phát cháy  4 tầng
W482 x D485 x H1389mm
Chưa VAT: 7.680.000 VND
Có VAT 10%: 8.448.000 VND
KA22  két sắt hòa phát an toàn bản lề nổi
W415 x D340 x H609
Chưa VAT: 1.470.000 VND
Có VAT 10%: 1.617.000 VND
KA40 két sắt hòa phát an toàn bản lề nổi
W483 x D340 x H709
Chưa VAT: 1.680.000 VND
Có VAT 10%: 1.848.000 VND
KA54 két bạc hòa phát an toàn bản lề nổi
W535 x D370 x H809
Chưa VAT: 1.970.000 VND
Có VAT 10%: 2.167.000 VND
KA72 két bạc hòa phát an toàn bản lề nổi
W560 x D400 x H879mm
Chưa VAT: 2.480.000 VND
Có VAT 10%: 2.728.000 VND
KA100 két sắt an toàn nội thất hoà phát
W609 x D435 x H1005
Chưa VAT: 2.590.000 VND
Có VAT 10%: 2.849.000 VND
KA181 két sắt hòa phát an toàn
W709 x D485 x H1200
Chưa VAT: 5.310.000 VND
Có VAT 10%: 5.841.000 VND
KA320 két sắt hòa phát an toàn
W775 x D590 x H1400
Chưa VAT: 8.390.000 VND
Có VAT 10%: 9.229.000 VND
KV22 (KA22V) két sắt hòa phát bảo mật
W358 x D370 x H555
Chưa VAT: 1.460.000 VND
Có VAT 10%: 1.606.000 VND
KV40 (KA40V) két sắt hòa phát bảo mật
W460 x D372 x H670
Chưa VAT: 1.660.000 VND
Có VAT 10%: 1.826.000 VND
KV54 (KA54V ) két sắt hòa phát bảo mật
W475 x D372 x H755
Chưa VAT: 1.920.000 VND
Có VAT 10%: 2.112.000 VND
KV72 (KA72V) két sắt hòa phát bảo mật
W475 x D432 x H817
Chưa VAT: 2.250.000 VND
Có VAT 10%: 2.475.000 VND
KV100 (KA100V)  két sắt hòa phát bảo mật
W524 x D465 x H887
Chưa VAT: 2.700.000 VND
Có VAT 10%: 2.970.000 VND
KV181 (KA181V) két sắt hòa phát bảo mật
W710 x D502 x H1200
Chưa VAT: 5.380.000 VND
Có VAT 10%: 5.918.000 VND
KT66 Két sắt két bạc nội thất hòa phát
W546 x D370 x H809mm
Chưa VAT: 3.140.000 VND
Có VAT 10%: 3.454.000 VND
KT88 Két sắt két bạc nội thất hòa phát
W565 x D410 x H864mm
Chưa VAT: 3.460.000 VND
Có VAT 10%: 3.806.000 VND
KT36 Két sắt két bạc nội thất hòa phát
W472 x D355 x H709mm
Chưa VAT: 2.760.000 VND
Có VAT 10%: 3.036.000 VND
KVH25 két sắt vân hoa Hòa phát nhập khẩu
W410 x D310 x H350mm
Chưa VAT: 4.620.000 VND
Có VAT 10%: 5.082.000 VND
KVH28A két sắt Hòa phát nhập khẩu
W400 x D340 x H450mm
Chưa VAT: 4.200.000 VND
Có VAT 10%: 4.620.000 VND
KVH36A két sắt Hòa phát nhập khẩu
W400 x D360 x H585mm
Chưa VAT: 4.730.000 VND
Có VAT 10%: 5.203.000 VND
KVH48A két sắt Hòa phát nhập khẩu
W440 x D400 x H685mm
Chưa VAT: 5.410.000 VND
Có VAT 10%: 5.951.000 VND
KVH39 két sắt vân hoa Hòa phát nhập khẩu
W420 x D350 x H500mm
Chưa VAT: 5.780.000 VND
Có VAT 10%: 6.358.000 VND
KVH55 két sắt vân hoa Hòa phát nhập khẩu
W450 x D390 x H700mm
Chưa VAT: 7.720.000 VND
Có VAT 10%: 8.492.000 VND
 

KÉT CHỐNG CHÁY  

KÉT CHỐNG CHÁY GIÁ RẺ.