Phục vụ nhanh chóng,chuyên nghiệp,giá cả cạnh tranh--sự hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi
 Tìm theo giá từ  đến     
 
GHT01 (THT01) ghế hội trường chân gỗ tự nhiên hòa phát
W450 x D540 x H1000 mm
Chưa VAT: 660.000 VND
Có VAT 10%: 726.000 VND
GHT10 (THT10-) ghế hội trường gỗ tự nhiên acacia hòa phát,đệm giả da
W420 x D525 x H950mm
Chưa VAT: 480.000 VND
Có VAT 10%: 528.000 VND
GHT04-D   ghế hội trường chân gỗ nội thất hòa phát đệm nỉ đỏ
405 x 505x 1050mm
Chưa VAT: 510.000 VND
Có VAT 10%: 561.000 VND
GHT11-PVC ghế hội trường gỗ,đệm giả da nội thất hòa phát
W420 x D550 x H1050mm
Chưa VAT: 600.000 VND
Có VAT 10%: 660.000 VND
MC22 Ghế hội trường hòa phát chân sắt sơn tĩnh điện,đệm nỉ
W450 x D530 x H950mm
Chưa VAT: 364.000 VND
Có VAT 10%: 400.400 VND
MC07 Ghế hội trường hòa phát chân sắt sơn tĩnh điện,đệm nỉ
W440 x D530 x H950mm
Chưa VAT: 370.000 VND
Có VAT 10%: 407.000 VND
MC04 Ghế hội trường hòa phát chân sắt sơn tĩnh điện,đệm nỉ các mầu
W440 x D525 x H950
Chưa VAT: 355.000 VND
Có VAT 10%: 390.500 VND
MC02 Ghế hội trường hòa phát chân sắt,sơn tĩnh điện,đệm nỉ các mầu
W440 x D525 x H950mm
Chưa VAT: 370.000 VND
Có VAT 10%: 407.000 VND
MC02-PVC  Ghế hội trường hòa phát chân sắt,sơn tĩnh điện,đệm giả da các mầu
W440 x D525 x H950mm
Chưa VAT: 370.000 VND
Có VAT 10%: 407.000 VND
MC11 Ghế hội trường hòa phát,chân sắt sơn tĩnh điện,đệm nỉ các mầu
450 X 570 X 970
Chưa VAT: 463.000 VND
Có VAT 10%: 509.300 VND
MC18 Ghế hội trường hòa phát,chân sắt sơn tĩnh điện,đệm nỉ các mầu
450 X 530 X 950
Chưa VAT: 441.000 VND
Có VAT 10%: 485.100 VND
GHT11 (THT11) ghACế hội trường gỗ,đệm nỉ nội thất hòa phát
W420 x D550 x H1050mm
Chưa VAT: 600.000 VND
Có VAT 10%: 660.000 VND
TC314 (TC314R) Ghế hội trường hòa phát chân sắt sơn tĩnh điện,đệm nỉ
W640 x D640 x 1015mm
Chưa VAT: 1.055.000 VND
Có VAT 10%: 1.160.500 VND
TC10 Ghế rạp chiếu phim khung thép, đệm tựa mút đúc hòa phát
W670 x D670 ÷ 780 x H1030mm
Chưa VAT: 2.000.000 VND
Có VAT 10%: 2.200.000 VND
TC314B-2 Ghế hội trường hòa phát
W680 x D640 --830x H1000 mm(kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 1.135.000 VND
Có VAT 10%: 1.248.500 VND
TC314B Ghế hội trường hòa phát 1 chỗ ngồi
W680 x D640 --830x H1000 mm(kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 1.135.000 VND
Có VAT 10%: 1.248.500 VND
TC310B (TC310)  Ghế hội trường hòa phát
W640 x D710-860 x H1000 mm
Chưa VAT: 1.700.000 VND
Có VAT 10%: 1.870.000 VND
TC306B Ghế hội trường hòa phát
640 x Sâu 620 - 830 x Cao 950 mm
Chưa VAT: 1.450.000 VND
Có VAT 10%: 1.595.000 VND
TC336 Ghế hội trường hòa phát
W610 x D700 x H1000
Chưa VAT: 1.065.000 VND
Có VAT 10%: 1.171.500 VND
TC01B  (TC01-1) Ghế hội trường hòa phát
W640 x D760-900 x H1000
Chưa VAT: 1.850.000 VND
Có VAT 10%: 2.035.000 VND
TC01B-2 (TC01-2) Ghế hội trường hòa phát
640x760-900x1000mm(giá 1 chỗ)
Chưa VAT: 1.800.000 VND
Có VAT 10%: 1.980.000 VND
TC01B-3 (TC01-3) Ghế hội trường hòa phát
640x760-900x1000mm(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 1.730.000 VND
Có VAT 10%: 1.903.000 VND
TC01B-4 (TC01-4) Ghế hội trường hòa phát
640x760-900x1000mm(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 1.660.000 VND
Có VAT 10%: 1.826.000 VND
TC01B-5 (TC01-5) Ghế hội trường hòa phát
640x760-900x1000mm(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 1.590.000 VND
Có VAT 10%: 1.749.000 VND
TC02B-2 (TC02-2) Ghế hội trường hòa phát
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 2.265.000 VND
Có VAT 10%: 2.491.500 VND
TC02B (TC02-1) Ghế hội trường hòa phát
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 2.336.000 VND
Có VAT 10%: 2.569.600 VND
TC02B-3 (TC02-3) Ghế hội trường hòa phát
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 2.220.000 VND
Có VAT 10%: 2.442.000 VND
TC02B-4 (TC02-4) Ghế hội trường hòa phát
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 2.145.000 VND
Có VAT 10%: 2.359.500 VND
TC02B-5 (TC02-5) Ghế hội trường hòa phát
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 2.080.000 VND
Có VAT 10%: 2.288.000 VND
TC03B-2 (TC03-2 )Ghế hội trường hòa phát
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 1.980.000 VND
Có VAT 10%: 2.178.000 VND
TC03B (TC03-1) Ghế hội trường hòa phát
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 2.046.000 VND
Có VAT 10%: 2.250.600 VND
TC03B-3 (TC03-3) Ghế hội trường hòa phát
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 1.910.000 VND
Có VAT 10%: 2.101.000 VND
TC03B-4 (TC03-4) Ghế hội trường hòa phát
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 1.840.000 VND
Có VAT 10%: 2.024.000 VND
TC03B-5 (TC03-5) Ghế hội trường hòa phát
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 1.765.000 VND
Có VAT 10%: 1.941.500 VND
TC04-3 Ghế hội trường hòa phát 3 chỗ
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 3.730.000 VND
Có VAT 10%: 4.103.000 VND
TC04-1 Ghế hội trường hòa phát
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 3.890.000 VND
Có VAT 10%: 4.279.000 VND
TC04-2 Ghế hội trường hòa phát 2 chỗ
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 3.800.000 VND
Có VAT 10%: 4.180.000 VND
TC04-4 Ghế hội trường hòa phát 4 chỗ
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 3.660.000 VND
Có VAT 10%: 4.026.000 VND
TC04-5 Ghế hội trường hòa phát 5 chỗ
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 3.590.000 VND
Có VAT 10%: 3.949.000 VND
TC05-2 Ghế hội trường,rạp hát,chiếu phim hòa phát
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 4.360.000 VND
Có VAT 10%: 4.796.000 VND
TC05-1 Ghế hội trường,rạp hát,chiếu phim hòa phát
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 4.530.000 VND
Có VAT 10%: 4.983.000 VND
TC05-3 Ghế hội trường,rạp hát,chiếu phim hòa phát
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 4.230.000 VND
Có VAT 10%: 4.653.000 VND
TC05-4 Ghế hội trường,rạp hát,chiếu phim hòa phát
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 4.090.000 VND
Có VAT 10%: 4.499.000 VND
TC05-5 Ghế hội trường,rạp hát,chiếu phim hòa phát
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 3.960.000 VND
Có VAT 10%: 4.356.000 VND
TC06B (TC06-1) Ghế hội trường hòa phát
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 3.720.000 VND
Có VAT 10%: 4.092.000 VND
TC06B-2 (TC06-2) Ghế hội trường hòa phát
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 3.550.000 VND
Có VAT 10%: 3.905.000 VND
TC06B-4 (TC06-4) Ghế hội trường hòa phát
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 3.230.000 VND
Có VAT 10%: 3.553.000 VND
TC06B-3 (TC06-3) Ghế hội trường hòa phát
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 3.400.000 VND
Có VAT 10%: 3.740.000 VND
TC06B-5 (TC06-5) Ghế hội trường hòa phát
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 3.080.000 VND
Có VAT 10%: 3.388.000 VND
 

GHE HOI TRUONG - GHẾ HỘI TRƯỜNG

GHE HOI TRUONG - GHẾ HỘI TRƯỜNG GIÁ RẺ