Phục vụ nhanh chóng,chuyên nghiệp,giá cả cạnh tranh--sự hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi
 Tìm theo giá từ  đến     
 
 
 
tủ gỗ công nghiệp hòa phát HP1960K2
W1020 x D415 x H1960mm
Chưa VAT: 1.690.000 VND
Có VAT 10%: 1.859.000 VND
tủ gỗ công nghiệp hòa phát HP1960G
W820 x D415 x H1960mm
Chưa VAT: 1.385.000 VND
Có VAT 10%: 1.523.500 VND
HP1960-3B tủ gỗ công nghiệp hòa phát
W1220 x D415 x H1960mm
Chưa VAT: 1.900.000 VND
Có VAT 10%: 2.090.000 VND
HP1960HP1960DD tủ gỗ ép công nghiệp nội thất hòa phát
820 x 415 x H1960mm
Chưa VAT: 1.260.000 VND
Có VAT 10%: 1.386.000 VND
DC1640V12 Tủ tài liệu 4 buồng chất liệu Veneer nội thất hòa phát
W1600 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 7.600.000 VND
Có VAT 10%: 8.360.000 VND
NT1960KG,NT1960-3B,NT1960D bộ tủ ghép hoà phát mầu L2,M12
W2800 x D400 xH1960mm
Chưa VAT: 8.570.000 VND
Có VAT 10%: 9.427.000 VND
NT1960D-TC tủ gỗ công nghiệp hòa phát để hồ sơ,tài liệu
W800 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 2.470.000 VND
Có VAT 10%: 2.717.000 VND
Tủ để mũ bảo hiểm 6 khoang
W300 x D380 x H1850mm
Giá: Liên hệ
SV1960 tủ gỗ tài liệu hòa phát
W804 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 1.700.000 VND
Có VAT 10%: 1.870.000 VND
SV1440-8D tủ gỗ hòa phát 8 ngăn kéo 2 khóa giàn
W400 x D450 x H1440mm
Giá: Liên hệ
SV403 tủ tài liệu gỗ hòa phát mầu vàng xanh
W400 x D450 x H1335mm
Giá: Liên hệ
SV801-tủ hồ sơ hòa phát gỗ
W800 x D450 x H690mm
Chưa VAT: 900.000 VND
Có VAT 10%: 990.000 VND
Tủ file thấp 2 ngăn
W800 x D400 x H690mm
Chưa VAT: 1.040.000 VND
Có VAT 10%: 1.144.000 VND
SV803 tủ gỗ hòa phát khong cánh mầu vàng xanh
W800 x D450 x H1335mm
Chưa VAT: 940.000 VND
Có VAT 10%: 1.034.000 VND
SV1960KG-tủ gỗ tài liệu hòa phát
W804 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 1.660.000 VND
Có VAT 10%: 1.826.000 VND
SV1960KG4D-tủ gỗ tài liệu hòa phát
W804 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 2.085.000 VND
Có VAT 10%: 2.293.500 VND
SV1480G-tủ tài liệu gỗ hòa phát
W800 x 450 x H1480mm
Giá: Liên hệ
SV1960-3B-tủ tài liệu gỗ hòa phát
W1200 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 2.370.000 VND
Có VAT 10%: 2.607.000 VND
SV1960-3G4D-tủ tài liệu gỗ hòa phát
W1200 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 2.380.000 VND
Có VAT 10%: 2.618.000 VND
SV1960D-4D-tủ tài liệu gỗ hòa phát
W800 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 1.880.000 VND
Có VAT 10%: 2.068.000 VND
SV802D tủ thấp nội thất hòa phát,tập đoàn hòa phát
W804 x D452 x H688mm
Chưa VAT: 830.000 VND
Có VAT 10%: 913.000 VND
SV1960G tủ tài liệu gỗ hòa phát
W804 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 1.600.000 VND
Có VAT 10%: 1.760.000 VND
SV1960KD4L tủ tài liệu gỗ hòa phát
W804 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 1.750.000 VND
Có VAT 10%: 1.925.000 VND
SV19600K2 tủ tài liệu hồ sơ gỗ công nghiệp nội thất hòa phát
W1004 x D400 x H1960
Chưa VAT: 2.010.000 VND
Có VAT 10%: 2.211.000 VND
SV1960D tủ tài liệu gỗ công nghiệp melamine hòa phát mầu vàng xanh
W804xD400xH1960mm
Chưa VAT: 1.800.000 VND
Có VAT 10%: 1.980.000 VND
DC2200H2 tủ sơn PU cao cấp hòa phát
W2200 x D530 x H2005
Chưa VAT: 6.850.000 VND
Có VAT 10%: 7.535.000 VND
DC2000H5-tủ lãnh đạo mdf sơn pu hòa phát
W2000 x D470 x H1825mm
Giá: Liên hệ
DC1350H5-tủ lãnh đạo mdf sơn pu hòa phát
W1350 x D500 x H2000mm
Chưa VAT: 4.890.000 VND
Có VAT 10%: 5.379.000 VND
DC1350H1-tủ lãnh đạo mdf sơn pu hòa phát
W1350 x D450 x H2000mm
Chưa VAT: 4.170.000 VND
Có VAT 10%: 4.587.000 VND
DC1350H10-tủ lãnh đạo mdf sơn pu hòa phát
W1350 x D450 x H2000mm
Chưa VAT: 5.100.000 VND
Có VAT 10%: 5.610.000 VND
DC1800H6-tủ lãnh đạo mdf sơn pu hòa phát
W1800x D420 x H2000
Chưa VAT: 5.630.000 VND
Có VAT 10%: 6.193.000 VND
DC1850H9-tủ lãnh đạo mdf sơn pu hòa phát
W1850 x D460 x H1875mm
Chưa VAT: 6.240.000 VND
Có VAT 10%: 6.864.000 VND
SV986-3K-tủ để mũ bảo hiểm hòa phát
W915 x D457 x H1830mm
Giá: Liên hệ
DC1350H3 -Tủ giám đốc hòa phát
W1350 x D450 x H2000mm
Chưa VAT: 5.030.000 VND
Có VAT 10%: 5.533.000 VND
DC940H1 (DC940C)Tủ giám đốc hòa phát
W900 x D420 x H2000mm
Chưa VAT: 3.020.000 VND
Có VAT 10%: 3.322.000 VND
DC940H2 (DC940K) tủ sơn cao cấp hòa phát
W900 x D420 x H2000mm
Chưa VAT: 3.570.000 VND
Có VAT 10%: 3.927.000 VND
DC1340H1 (DC1340M) -tủ sơn PU cao cấp hòa phát
W1350 x D400 x H2000m
Chưa VAT: 4.150.000 VND
Có VAT 10%: 4.565.000 VND
DC1840H1 (DC1840M) Tủ sơn PU cao cấp nội thất hoà phát
W1800 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 5.700.000 VND
Có VAT 10%: 6.270.000 VND
DC1350H11 Tủ sơn PU cao cấp nội thất hoà phát
W1300 x D500 x H2000mm
Chưa VAT: 4.130.000 VND
Có VAT 10%: 4.543.000 VND
DC1240H1 (DC1243M) tủ sơn thấp công ty cổ phần nội thất hòa phát,tập đoàn hòa phát
W1200 x D430 x H1000
Chưa VAT: 2.270.000 VND
Có VAT 10%: 2.497.000 VND
DC8040H2 (DC8043M) tủ sơn thấp công ty cổ phần nội thất hòa phát,tập đoàn hòa phát
W800 x D430 x H1000
Chưa VAT: 1.800.000 VND
Có VAT 10%: 1.980.000 VND
DC3246V7 tủ tổng giám đốc ,chủ tịch,lãnh đạo gỗ veneer nội thất hòa phát
W3200 x D460 x H2000mm
Chưa VAT: 17.480.000 VND
Có VAT 10%: 19.228.000 VND
DC3242V8 (DC3240H2) tủ tổng giám đốc ,chủ tịch,lãnh đạo gỗ veneer nội thất hòa phát
W3200 x D460 x H2000mm
Chưa VAT: 16.000.000 VND
Có VAT 10%: 17.600.000 VND
DC940H5 tủ giám đốc gỗ mdf nội thất hòa phát
W900 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 2.650.000 VND
Có VAT 10%: 2.915.000 VND
tủ ghép 5 buồng DC940H3+DC1340H1 nội thất hòa phát
W2250 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 7.320.000 VND
Có VAT 10%: 8.052.000 VND
Tủ ghép DC940H4+DC940H5+DC940H1 gỗ MDF hòa phát
W2700 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 8.690.000 VND
Có VAT 10%: 9.559.000 VND
DC940H3 tủ giám đốc gỗ mdf nội thất hòa phát
W900 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 3.180.000 VND
Có VAT 10%: 3.498.000 VND
DC940H4 tủ giám đốc gỗ mdf nội thất hòa phát
W900 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 3.020.000 VND
Có VAT 10%: 3.322.000 VND
DC1350H12 tủ giám đốc gỗ mdf nội thất hòa phát
W1350 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 3.590.000 VND
Có VAT 10%: 3.949.000 VND
DC2000V2 tủ gỗ verner cao cấp Hòa Phát
W2000 x D450 x H2000mm
Chưa VAT: 9.150.000 VND
Có VAT 10%: 10.065.000 VND
DC1840V5 tủ gỗ verner cao cấp Hòa Phát
W1800 x D455 x H2000mm
Chưa VAT: 10.630.000 VND
Có VAT 10%: 11.693.000 VND
DC1840V1 tủ gỗ verneer cao cấp hòa phát
W1800 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 9.000.000 VND
Có VAT 10%: 9.900.000 VND
DC3246VM7 tủ lãnh đạo VIP. Mặt ngoài veneer, mặt trong sử dụng melamine
W3200 x D460 x H2000mm
Chưa VAT: 11.900.000 VND
Có VAT 10%: 13.090.000 VND
DC3242VM8 tủ lãnh đạo VIP. Mặt ngoài veneer, mặt trong sử dụng melamine.
W3200 x D425 x H2000 mm
Chưa VAT: 11.800.000 VND
Có VAT 10%: 12.980.000 VND
DC2448VM6 tủ lãnh đạo VIP. Mặt ngoài veneer, mặt trong sử dụng melamine.
W2400 x D480 x H2200 mm
Chưa VAT: 10.900.000 VND
Có VAT 10%: 11.990.000 VND
DC1340A tủ tài liệu gỗ sơn pu hoà phát
1350x420x2000mm
Chưa VAT: 4.400.000 VND
Có VAT 10%: 4.840.000 VND
DC1350V4 tủ tài liệu verneer nội thất hoà phát
1350x430x2000mm
Chưa VAT: 8.000.000 VND
Có VAT 10%: 8.800.000 VND
DC1840VM1 Tủ tài liệu 4 buồng mặt ngoài veneer, mặt trong sử dụng melamine
W1800 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 6.380.000 VND
Có VAT 10%: 7.018.000 VND
DC2000VM2 Tủ tài liệu 4 buồng mặt ngoài veneer, mặt trong sử dụng melamine.
W2000 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 6.600.000 VND
Có VAT 10%: 7.260.000 VND
DC1350VM4 Tủ tài liệu 3 buồng mặt ngoài veneer, mặt trong sử dụng melamine.
W1350 x D430 x H2000mm
Chưa VAT: 5.250.000 VND
Có VAT 10%: 5.775.000 VND
DC1840VM5 Tủ tài liệu 4 buồng mặt ngoài veneer, mặt trong sử dụng melamine.
W1800 x D450 x H2000mm
Chưa VAT: 6.780.000 VND
Có VAT 10%: 7.458.000 VND
DC8040H1 (TC8041H1) tủ gỗ MDF phủ sơn PU hòa phát
W800 x D400 x H800mm
Chưa VAT: 1.520.000 VND
Có VAT 10%: 1.672.000 VND
DC2448V6 (DC2400V6) tủ gỗ verneer nội thất hòa phát
W2400 x D4800 x H2200mm(chưa gồm bàn)
Chưa VAT: 14.270.000 VND
Có VAT 10%: 15.697.000 VND
TA-3B-3D tủ áo nội thất hòa phát gỗ công nghiệp dán giấy phủ sơn PU
W1600 x D550 x H2000mm
Chưa VAT: 5.000.000 VND
Có VAT 10%: 5.500.000 VND
TA-3B-2D tủ áo nội thất hòa phát gỗ công nghiệp dán giấy phủ sơn PU
W1600 x D550 x H2000mm
Chưa VAT: 4.480.000 VND
Có VAT 10%: 4.928.000 VND
TA-2B-2D tủ áo nội thất hòa phát gỗ công nghiệp dán giấy phủ sơn PU
W1070 x D550 x H2000mm
Chưa VAT: 3.750.000 VND
Có VAT 10%: 4.125.000 VND
TA-2B tủ áo nội thất hòa phát gỗ công nghiệp dán giấy phủ sơn PU
W1070 x D550 x H2000mm
Chưa VAT: 3.540.000 VND
Có VAT 10%: 3.894.000 VND
DC2000H9 tủ gỗ MDF phủ sơn PU nội thất hòa phát
W1850 x D460 x H2000mm
Chưa VAT: 6.970.000 VND
Có VAT 10%: 7.667.000 VND
DC1240V11 Tủ lãnh đạo 3 buồng gỗ verneer nội thất hòa phát
W1200 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 6.800.000 VND
Có VAT 10%: 7.480.000 VND
HR1960-4B tủ gỗ royal cao cấp hòa phát
W1800 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 5.790.000 VND
Có VAT 10%: 6.369.000 VND
HR1960-3K tủ gỗ royal cao cấp hòa phát
W1800 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 4.540.000 VND
Có VAT 10%: 4.994.000 VND
HR1960-3B tủ gỗ royal cao cấp hòa phát
W1350 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 3.870.000 VND
Có VAT 10%: 4.257.000 VND
Bàn tủ gỗ cao cấp Royal
W900 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 2.580.000 VND
Có VAT 10%: 2.838.000 VND
HR860 tủ gỗ royal cao cấp hòa phát
1796x400x860mm
Chưa VAT: 2.270.000 VND
Có VAT 10%: 2.497.000 VND
2HR1800-2B+1HR950-3B bộ tủ ghép nội thất Hòa Phát
W3600 x D400 x H1800mm
Chưa VAT: 7.760.000 VND
Có VAT 10%: 8.536.000 VND
HR1800-2B tủ gỗ melamine nội thất hòa phát
W900 x D400 x H1800mm
Chưa VAT: 2.310.000 VND
Có VAT 10%: 2.541.000 VND
HR950-3B(HR860-3B) tủ gỗ melamine nội thất hòa phát
W1800 x D400 x H950mm
Chưa VAT: 2.860.000 VND
Có VAT 10%: 3.146.000 VND
MP1830KG/4D Tủ tài liệu gỗ hòa phát
W800 x D450 x H1850mm
Chưa VAT: 2.120.000 VND
Có VAT 10%: 2.332.000 VND
MP1830KG Tủ tài liệu gỗ hòa phát
W800 x D450 x H1850mm
Chưa VAT: 1.730.000 VND
Có VAT 10%: 1.903.000 VND
MP1830KD/4L Tủ tài liệu gỗ hòa phát
W800 x D450 x H1850mm
Chưa VAT: 2.120.000 VND
Có VAT 10%: 2.332.000 VND
MP1830D/4D Tủ hồ sơ gỗ hòa phát
W800 x D450 x H1850mm
Chưa VAT: 1.870.000 VND
Có VAT 10%: 2.057.000 VND
MP1830-3G/4D Tủ hồ sơ gỗ hòa phát
W1200 x D450 x H1850mm
Chưa VAT: 3.090.000 VND
Có VAT 10%: 3.399.000 VND
NT1960G tủ gỗ công nghiệp newtren hòa phát
W800 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 1.825.000 VND
Có VAT 10%: 2.007.500 VND
NT1960D tủ gỗ công nghiệp newtren hòa phát
W800 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 2.125.000 VND
Có VAT 10%: 2.337.500 VND
NT1960-3G4D tủ gỗ công nghiệp newtren hòa phát
W1196 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 3.060.000 VND
Có VAT 10%: 3.366.000 VND
NT1960 tủ gỗ công nghiệp newtren hòa phát
W800 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 1.235.000 VND
Có VAT 10%: 1.358.500 VND
NT1960-3B tủ gỗ công nghiệp newtren hòa phát
W1196 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 3.140.000 VND
Có VAT 10%: 3.454.000 VND
NT1960-4B tủ gỗ newtren hòa phát
W1592 x D400 x H1960
Chưa VAT: 5.060.000 VND
Có VAT 10%: 5.566.000 VND
NT1600D tủ gỗ công nghiệp newtren hòa phát
W800 x D400 x H1596
Chưa VAT: 1.400.000 VND
Có VAT 10%: 1.540.000 VND
NT850D tủ gỗ công nghiệp newtren hòa phát
W794 x D450 x H854 mm
Chưa VAT: 1.300.000 VND
Có VAT 10%: 1.430.000 VND
NT1960KG tủ gỗ công nghiệp cao cấp nội thất hòa phát
800 x 400 x1960mm
Chưa VAT: 2.420.000 VND
Có VAT 10%: 2.662.000 VND
NT880 Tủ tài liệu thấp kết hợp giữa hai chất liệu là Laminate và Melamine
W800 x D400 x H880mm
Chưa VAT: 1.010.000 VND
Có VAT 10%: 1.111.000 VND
NT880SD Tủ tài liệu thấp kết hợp giữa hai chất liệu là Laminate và Melamine
W800 x D400 x H880mm
Chưa VAT: 1.150.000 VND
Có VAT 10%: 1.265.000 VND
NT880D Tủ tài liệu thấp cánh mở kết hợp giữa hai chất liệu là Laminate và Melamine
W800 x D400 x H880mm
Chưa VAT: 1.500.000 VND
Có VAT 10%: 1.650.000 VND
NT1260 Tủ tài liệu thấp kết hợp giữa hai chất liệu là Laminate và Melamine
W800 x D400 x H1260mm
Chưa VAT: 1.180.000 VND
Có VAT 10%: 1.298.000 VND
NT1260SDTủ tài liệu kết hợp giữa hai chất liệu là Laminate và Melamine
W800 x D400 x H1260mm
Chưa VAT: 1.700.000 VND
Có VAT 10%: 1.870.000 VND
NT1260D Tủ tài liệu cánh mở kết hợp giữa hai chất liệu là Laminate và Melamine
W800 x D400 x H1260mm
Chưa VAT: 1.800.000 VND
Có VAT 10%: 1.980.000 VND
NT1960-3B3N (NT2C-1960-3B/3D) tủ gỗ newtren nội thất hoà phát
1196x400x1960mm
Chưa VAT: 3.550.000 VND
Có VAT 10%: 3.905.000 VND
NT1960-3BA mầu L2,M12 tủ gỗ công nghiệp newtren hòa phát
1196x400x1960mm
Chưa VAT: 3.410.000 VND
Có VAT 10%: 3.751.000 VND
NT1960DA mầu L2,M12 tủ gỗ công nghiệp newtren hòa phát
W800 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 2.470.000 VND
Có VAT 10%: 2.717.000 VND
NT1960GA mầu L2,M12 tủ gỗ công nghiệp newtren hòa phát
W800 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 2.040.000 VND
Có VAT 10%: 2.244.000 VND
NT1960KA mầu L2,M12 tủ gỗ công nghiệp cao cấp nội thất hòa phát
800 x 400 x1960mm
Chưa VAT: 2.690.000 VND
Có VAT 10%: 2.959.000 VND
AT-1960KG tủ gỗ để tài liệu,hồ sơ melamine athena nội thất hòa phát
W800 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 1.960.000 VND
Có VAT 10%: 2.156.000 VND
AT-1960-3B tủ gỗ để tài liệu,hồ sơ melamine athena nội thất hòa phát
W1196 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 3.140.000 VND
Có VAT 10%: 3.454.000 VND
AT-1960D tủ gỗ để tài liệu,hồ sơ melamine athena nội thất hòa phát
W800 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 2.060.000 VND
Có VAT 10%: 2.266.000 VND
AT880 Tủ tài liệu thấp chất liệu MFC,có 2 ngăn để file,không cánh
W800 x D400 x H880mm
Chưa VAT: 670.000 VND
Có VAT 10%: 737.000 VND
AT880SD Tủ tài liệu thấp chất liệu MFC, 2 ngăn để file,cánh lửng khoang dưới
W800 x D400 x H880mm
Chưa VAT: 825.000 VND
Có VAT 10%: 907.500 VND
AT880D Tủ tài liệu thấp chất liệu MFC ,2 ngăn để file, cánh kín
W800 x D400 x H880mm
Chưa VAT: 950.000 VND
Có VAT 10%: 1.045.000 VND
Tủ tài liệu thấp chất liệu MFC -Tủ có 2 ngăn để file - Tủ không cánh
W800 x D400 x H1260mm
Chưa VAT: 880.000 VND
Có VAT 10%: 968.000 VND
AT1260SD Tủ tài liệu thấp chất liệu MFC,2 ngăn để file, cánh lửng khoang dưới
W800 x D400 x H1260mm
Chưa VAT: 1.140.000 VND
Có VAT 10%: 1.254.000 VND
AT1260D Tủ tài liệu thấp chất liệu MFC ,có 2 ngăn để file,cánh kín
W800 x D400 x H1260mm
Chưa VAT: 1.185.000 VND
Có VAT 10%: 1.303.500 VND
AT1960-4B Tủ tài liệu 4 buồng, khoang trên có 2 cánh kính giữa để tài liệu
W1590 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 4.120.000 VND
Có VAT 10%: 4.532.000 VND