Phục vụ nhanh chóng,chuyên nghiệp,giá cả cạnh tranh--sự hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi
 Tìm theo giá từ  đến     
 
BH36C bàn họp nội thất 190 bộ quốc phòng
W3600 x D1500 x H750mm
Chưa VAT: 10.450.000 VND
Có VAT 10%: 11.495.000 VND
BH24C phối mầu-bàn họp nội thất 190 bộ quốc phòng
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 5.910.000 VND
Có VAT 10%: 6.501.000 VND
BH24C bàn họp nội thất 190 bộ quốc phòng
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 5.910.000 VND
Có VAT 10%: 6.501.000 VND
BG08 bàn họp gỗ melamine ghi chì nội thất 190 bộ quốc phòng
W1800 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1.250.000 VND
Có VAT 10%: 1.375.000 VND
BH18-CG bàn họp chân gỗ nội thất 190 bộ quốc phòng
W1800 x D900 x H750mm
Chưa VAT: 1.680.000 VND
Có VAT 10%: 1.848.000 VND
BH18-CT bàn họp chân trụ sắt, mặt gỗ nội thất 190 bộ quốc phòng
W1800 x D900 x H750mm
Chưa VAT: 1.363.000 VND
Có VAT 10%: 1.499.300 VND
BH18-CS bàn họp chân sắt mặt gỗ ép công nghiệp nội thất 190
W1800 x D900 x H750mm
Chưa VAT: 1.818.000 VND
Có VAT 10%: 1.999.800 VND
BH24-CG bàn họp chân gỗ nội thất 190 bộ quốc phòng
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.818.000 VND
Có VAT 10%: 3.099.800 VND
BH24-CT bàn họp chân trụ sắt,mặt gỗ nội thất 190 bộ quốc phòng
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.818.000 VND
Có VAT 10%: 1.999.800 VND
BH24-CS bàn họp chân sắt,mặt gỗ nội thất 190 bộ quốc phòng
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.363.000 VND
Có VAT 10%: 2.599.300 VND
BH38-CG bàn họp chân gỗ nội thất 190 bộ quốc phòng
W3800 x D1400 x H750mm
Chưa VAT: 5.909.000 VND
Có VAT 10%: 6.499.900 VND
BH38-CT bàn họp chân sắt mặt gỗ nội thất 190 bộ quốc phòng
W3800 x D1400 x H750mm
Chưa VAT: 4.090.000 VND
Có VAT 10%: 4.499.000 VND
BH10CG  bàn họp nội thất 190 bộ quốc phòng
Ф 1000x750
Chưa VAT: 1.270.000 VND
Có VAT 10%: 1.397.000 VND
BH10CT  bàn họp chân trụ  nội thất 190 bộ quốc phòng
Ф 1000x750
Chưa VAT: 1.090.000 VND
Có VAT 10%: 1.199.000 VND
BH24-CA bàn họp nội thất 190 bộ quốc phòng
2400x1200x750mm
Chưa VAT: 3.600.000 VND
Có VAT 10%: 3.960.000 VND
BH24-V Bàn gỗ công nghiệp phủ melamine nội thất 190
2400x1200x750mm
Chưa VAT: 5.800.000 VND
Có VAT 10%: 6.380.000 VND
BH36 bàn họp gỗ nội thất 190 bộ quốc phòng
3600x1500x750mm
Chưa VAT: 10.000.000 VND
Có VAT 10%: 11.000.000 VND
BH48V bàn họp gỗ công nghiệp phủ melamine nội thất 190
W4800xD1500xH750mm
Chưa VAT: 15.270.000 VND
Có VAT 10%: 16.797.000 VND
BCO18 Bàn họp 1.8m chân ống ôvan 30x70 nội thất 190 bộ quốc phòng
W1800 x D900 x H750mm
Chưa VAT: 1.945.000 VND
Có VAT 10%: 2.139.500 VND
BH18-CO Bàn họp 1.8m chân ống ôvan 30x70 nội thất 190 bộ quốc phòng
W1800 x D900 x H750mm
Chưa VAT: 1.870.000 VND
Có VAT 10%: 2.057.000 VND
BH24-CO Bàn họp 2.4m mặt ô van chân ống ôvan 30x70 nội thất 190
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.310.000 VND
Có VAT 10%: 2.541.000 VND
BCO24 Bàn họp 2.4m mặt chữ nhật, chân ống ôvan 30x70 nội thất 190
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.290.000 VND
Có VAT 10%: 3.619.000 VND
BCO36 Bàn họp 3.6m mặt chữ nhật, chân ống ôvan 30x70 nội thất 190
W3600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 5.010.000 VND
Có VAT 10%: 5.511.000 VND
BH36-CO  Bàn họp 3.6m mặt chữ nhật, chân ống ôvan 30x70 nội thất 190
W3600 x D1600 x H750mm
Chưa VAT: 7.950.000 VND
Có VAT 10%: 8.745.000 VND
Bàn họp chân sắt,gỗ nội thất 190 bộ quốc phòng