Phục vụ nhanh chóng,chuyên nghiệp,giá cả cạnh tranh--sự hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi
 Tìm theo giá từ  đến     
 
TS19 Tủ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
W880 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 2.090.000 VND
Có VAT 10%: 2.299.000 VND
TST2-NK Tủ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
W915 x D500 x H1830mm
Chưa VAT: 3.225.000 VND
Có VAT 10%: 3.547.500 VND
Tủ sắt lùa 190 TL03
W1000 x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 2.490.000 VND
Có VAT 10%: 2.739.000 VND
Tủ sắt lùa treo áo 190 TL04
W1000 x D550 x H1830mm
Chưa VAT: 2.550.000 VND
Có VAT 10%: 2.805.000 VND
 TL01 Tủ sắt cánh lùa nội thất 190 bộ quốc phòng
W880 x D407 x H880mm
Chưa VAT: 1.290.000 VND
Có VAT 10%: 1.419.000 VND
TL01A tủ sắt cánh lùa nội thất 190 bộ quốc phòng
W1185 x D407 x H880mm
Chưa VAT: 1.535.000 VND
Có VAT 10%: 1.688.500 VND
TL02 tủ sắt cánh lùa nội thất 190 bộ quốc phòng
W880 x D407 x H880mm
Chưa VAT: 1.260.000 VND
Có VAT 10%: 1.386.000 VND
TL02A tủ sắt cánh lùa nội thất 190 bộ quốc phòng
W1185 x D407 x H880mm
Chưa VAT: 1.455.000 VND
Có VAT 10%: 1.600.500 VND
TL05 tủ sắt cánh lùa nội thất 190 bộ quốc phòng
W915 x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 2.170.000 VND
Có VAT 10%: 2.387.000 VND
TS02 tủ sắt nội thất190 bộ quốc phòng
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2.070.000 VND
Có VAT 10%: 2.277.000 VND
TS01-KT tủ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2.090.000 VND
Có VAT 10%: 2.299.000 VND
TS03 tủ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
W1000 x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 2.160.000 VND
Có VAT 10%: 2.376.000 VND
TS03-3K tủ tài liệu sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
W1350 x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 3.050.000 VND
Có VAT 10%: 3.355.000 VND
TS04 tủ sắt đựng tài liệu nội thất 190 bộ quốc phòng
W915 x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 2.125.000 VND
Có VAT 10%: 2.337.500 VND
TS05 tủ hồ sơ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
W915 x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 2.100.000 VND
Có VAT 10%: 2.310.000 VND
TS06 tủ sắt cánh mở nội thất 190
W1000 x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 2.925.000 VND
Có VAT 10%: 3.217.500 VND
TS07 tủ tài liệu sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
vW764 x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 2.035.000 VND
Có VAT 10%: 2.238.500 VND
TS09 tủ sắt để hồ sơ nội thất 190 bộ quốc phòng
W1000 x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 2.725.000 VND
Có VAT 10%: 2.997.500 VND
TS10 tủ sắt đựng tài liệu nội thất 190 bộ quốc phòng
W915 x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 3.460.000 VND
Có VAT 10%: 3.806.000 VND
TS11 tủ sắt thấp nội thất 190 đựng tài liệu,hồ sơ
W880 x D407 x H880mm
Chưa VAT: 1.190.000 VND
Có VAT 10%: 1.309.000 VND
TST1-KV tủ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
W450 x D500 x H1830mm
Chưa VAT: 1.525.000 VND
Có VAT 10%: 1.677.500 VND
TS04-B tủ sắt tài liệu nội thất 190 bộ quốc phòng
W1000 x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 2.300.000 VND
Có VAT 10%: 2.530.000 VND
TS01KT-B tủ sắt rộng 1m, 2 khoang cánh mở, 2 khóa tròn
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2.260.000 VND
Có VAT 10%: 2.486.000 VND
TS01-KV tủ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2.225.000 VND
Có VAT 10%: 2.447.500 VND
TST2-KV tủ sắt tủ áo nội thất 190 bộ quốc phòng
W915 x D500 x H1830mm
Chưa VAT: 2.435.000 VND
Có VAT 10%: 2.678.500 VND
TK-2N tủ sắt ngăn kéo để file 190 bộ quốc phòng
W465 x D620 x H660mm
Chưa VAT: 1.860.000 VND
Có VAT 10%: 2.046.000 VND
TK-3N tủ sắt ngăn kéo để file 190 bộ quốc phòng
W465 x D620 x H991mm
Chưa VAT: 2.680.000 VND
Có VAT 10%: 2.948.000 VND
TS01 tủ sắt nội thất190 bộ quốc phòng
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2.125.000 VND
Có VAT 10%: 2.337.500 VND
TSA2 Tủ sắt gia đình 1 buồng, 1 đợt, có suốt treo quần áo
W1000 x D500 x H1950 mm
Chưa VAT: 2.770.000 VND
Có VAT 10%: 3.047.000 VND
TSA3 Tủ sắt gia đình, 2 khoang, 3 cánh mở không khóa
W1350 x D500 x H1950 mm
Chưa VAT: 3.860.000 VND
Có VAT 10%: 4.246.000 VND
TS05-B tủ sắt 190 có 4 cánh 4 khóa riêng biệt
W1000 X D452 X H1830mm
Chưa VAT: 2.260.000 VND
Có VAT 10%: 2.486.000 VND
TL03B tủ sắt 190 sơn tĩnh điện màu ghi
W1000 x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 2.490.000 VND
Có VAT 10%: 2.739.000 VND
TS12 tủ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
915x452x1830mm
Chưa VAT: 2.700.000 VND
Có VAT 10%: 2.970.000 VND
TS13 tủ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
450x520x1830mm
Chưa VAT: 1.290.000 VND
Có VAT 10%: 1.419.000 VND
TS15 Tủ sắt cánh mở 4 khoang nội thất 190 bộ quốc phòng
620 x 452 x 1830mm
Chưa VAT: 1.990.000 VND
Có VAT 10%: 2.189.000 VND
TS16 Tủ sắt 6 cánh mở có khóa nội thất 190 bộ quốc phòng
378 x 457 x 1830mm
Chưa VAT: 1.455.000 VND
Có VAT 10%: 1.600.500 VND
TS17 tủ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
915 x 452 x 1830mm
Chưa VAT: 2.525.000 VND
Có VAT 10%: 2.777.500 VND
TS14 tủ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
380x452x1830mm
Chưa VAT: 1.110.000 VND
Có VAT 10%: 1.221.000 VND
TK-3N-B Tủ fle 3 ngăn kéo sơn màu kem
W465 x D620 x H995 mm
Chưa VAT: 2.180.000 VND
Có VAT 10%: 2.398.000 VND
TK-4N-B Tủ fle 4 ngăn kéo sơn màu kem nội thất 190 bộ quốc phòng
W465 x D620 x H1310 mm
Chưa VAT: 2.730.000 VND
Có VAT 10%: 3.003.000 VND
TSA4 Tủ sắt gia đình, 3 khoang, 4 cánh mở không khóa
W1800 x D500 x H1950 mm
Chưa VAT: 4.950.000 VND
Có VAT 10%: 5.445.000 VND
TS03B Tủ sắt có 3 khoang nội thất 190 bộ quốc phòng
W915x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 2.545.000 VND
Có VAT 10%: 2.799.500 VND
TS03C Tủ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 3.000.000 VND
Có VAT 10%: 3.300.000 VND
TS19B tủ sắt ngăn kéo nội thất 190 bộ quốc phòng
W900 x D450 x H1100mm(đặt hàng 5 cái trở lên)
Chưa VAT: 3.630.000 VND
Có VAT 10%: 3.993.000 VND
TS03D Tủ đứng cánh mở 3 khoang,3 cánh kính trên và 3 cánh sắt dưới
W1380xD452xH1830 mm
Chưa VAT: 3.315.000 VND
Có VAT 10%: 3.646.500 VND
TS17-1 tủ sắt treo áo nội thất 190 bộ quốc phòng
W619xD457xH1830mm
Chưa VAT: 1.825.000 VND
Có VAT 10%: 2.007.500 VND
Tủ sắt 4 khoang, 4 cánh mở, mỗi khoang có 1 khóa locker
W378xD457xH1830mm
Chưa VAT: 1.390.000 VND
Có VAT 10%: 1.529.000 VND
TS16+1 Tủ sắt 12 khoang, 12 cánh mở, mỗi khoang có 1 khóa locker
W619xD457xH1830mm
Chưa VAT: 2.390.000 VND
Có VAT 10%: 2.629.000 VND
TS24 Tủ sắt 24 khoang, mỗi khoang có 1 khóa và 1 tai móc khóa
W1200xD320xH1790mm
Chưa VAT: 4.835.000 VND
Có VAT 10%: 5.318.500 VND
TS08 Tủ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
W1650 x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 4.680.000 VND
Có VAT 10%: 5.148.000 VND
Tủ sắt 6 cánh TS18
W620 x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 2.060.000 VND
Có VAT 10%: 2.266.000 VND
 

TỦ SẮT

 

tủ sắt 01

 

 

Với một tín đồ mua sắm thời trang thì chiếc tủ sắt quần áo là vật không thể thiếu trong ngôi nhà thân yêu của bạn. Với màu sắc hài hòa kích thước nhỏ gọn, độ bền cao, chiếc tủ sắt quần áo sẽ giữ cho quần áo luôn mới đẹp và tiết kiệm diện tích cho căn phòng. Với những ưu điểm như kích thước nhỏ gọn, màu sắc trang nhã, sử dụng tiện lợi, tủ sắt đựng quần áo sẽ giúp bạn cất giữ quần áo thật ngăn nắp, tránh ẩm mốc, chuột, gián làm hư hại quần áo.

 

 

tủ sắt 02

 

 

Hiện nay, trên thị trường tủ sắt có rất nhiều loại và kiểu dáng cho bạn lựa chọn. Tùy thuộc và diện tích và nhu cầu của bản thân mà bạn có thể lựa chọn cho mình một chiếc tủ sắt ưng ý nhất. Bạn là người tin vào phong thủy thì cũng có thể lựa chọn cho mình một chiếc tủ sắt phù hợp với cung mạng của mình. Ngày nay với sự phát triển của kỹ thuật, công việc chế tạo ra một chiếc tủ sắt rất dễ dàng. Trong nước thì tủ sắt Hòa Phát vẫn là lựa chọn hoàn hảo nhất.

 

 

tủ sắt 03

 

Các loại tủ sắt hiện nay:

 • Tủ sắt sơn dầu
 • Tủ sắt sơn tĩnh điện
 • Tủ sắt Hòa Phát ...

 

Liên hệ:

Công Ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Tân Anh

Địa chỉ km 12 - đường 32 - Minh Khai - Từ Liêm - Hà Nội

Minh Anh 0988 492 599 ,Ngọc Tân 098 919 3669

 

TỦ SẮT GIÁ RẺ