Phục vụ nhanh chóng,chuyên nghiệp,giá cả cạnh tranh--sự hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi
 Tìm theo giá từ  đến     
 
 
 
SD15LM bàn máy vi tính gỗ hòa phát Melamine
W1200 x 600 x 750mm
Chưa VAT: 785.000 VND
Có VAT 10%: 863.500 VND
SD15M bàn máy vi tính gỗ melamine hòa phát
W1036 x D480 x H765mm
Chưa VAT: 715.000 VND
Có VAT 10%: 786.500 VND
SD08  Bàn máy vi tính phủ PVC hòa phát
W838 x D480 x H765mm
Chưa VAT: 600.000 VND
Có VAT 10%: 660.000 VND
SD01P bàn máy vi tính gỗ công nghiệp phủ PVC hòa phát
W598 x D480 x H765mm
Chưa VAT: 530.000 VND
Có VAT 10%: 583.000 VND
SD15S Bàn máy tính chân chữ C gỗ công nghiệp mầu vàng nội thất hòa phát
W1036xD480xH765mm
Chưa VAT: 765.000 VND
Có VAT 10%: 841.500 VND
BHT512-18 Bàn hội trường khung thép sơn  tĩnh điện, mặt gỗ Melamine
W1200 x D500 x H750 mm
Chưa VAT: 800.000 VND
Có VAT 10%: 880.000 VND
BHT512-25 Bàn hội trường khung thép sơ tĩnh điện, mặt gỗ Melamine
W1200 x D500 x H750 mm
Chưa VAT: 900.000 VND
Có VAT 10%: 990.000 VND
SD15LS Bàn máy tính chân chữ C gỗ công nghiệp mầu vàng nội thất hòa phát
W1196xD590xH765
Chưa VAT: 900.000 VND
Có VAT 10%: 990.000 VND
SD01S Bàn máy tính chân chữ C gỗ công nghiệp mầu vàng nội thất hòa phát
W598xD480xH765
Chưa VAT: 600.000 VND
Có VAT 10%: 660.000 VND
SD08S Bàn máy tính chân chữ C gỗ công nghiệp mầu vàng nội thất hòa phát
W838xD480xH765mm
Chưa VAT: 670.000 VND
Có VAT 10%: 737.000 VND
BG06 Bàn gấp khung sơn tĩnh điện sử dụng ống thép vuông
W1500 x D450 x H750mm
Chưa VAT: 600.000 VND
Có VAT 10%: 660.000 VND
BG06-512 Bàn gấp khung sơn tĩnh điện sử dụng ống thép vuông
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 550.000 VND
Có VAT 10%: 605.000 VND
BG06-514 Bàn gấp khung sơn tĩnh điện sử dụng ống thép vuông
W1400 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 590.000 VND
Có VAT 10%: 649.000 VND
BG06-516 Bàn gấp khung sơn tĩnh điện sử dụng ống thép vuông
W1600 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 630.000 VND
Có VAT 10%: 693.000 VND
BG06-518 Bàn gấp khung sơn tĩnh điện sử dụng ống thép vuông
W1800 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 675.000 VND
Có VAT 10%: 742.500 VND
BG06-712 Bàn gấp khung sơn tĩnh điện sử dụng ống thép vuông
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 620.000 VND
Có VAT 10%: 682.000 VND
BG06N Bàn gấp khung sơn tĩnh điện sử dụng ống thép chính là thép vuông 30x30
W1500 x D450 x H750mm
Chưa VAT: 777.000 VND
Có VAT 10%: 854.700 VND
BG06N-512 Bàn gấp khung sơn tĩnh điện sử dụng ống thép chính là thép vuông 30x30
W1200 x D500 x h750mm
Chưa VAT: 660.000 VND
Có VAT 10%: 726.000 VND
BG06N-514 Bàn gấp khung sơn tĩnh điện sử dụng ống thép chính là thép vuông 30x30
W1400 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 770.000 VND
Có VAT 10%: 847.000 VND
BG06N-516 Bàn gấp khung sơn tĩnh điện sử dụng ống thép chính là thép vuông 30x30
W1600 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 830.000 VND
Có VAT 10%: 913.000 VND
BG06N-518 Bàn gấp khung sơn tĩnh điện sử dụng ống thép chính là thép vuông 30x30
W1800 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 895.000 VND
Có VAT 10%: 984.500 VND
BG06N-712 Bàn gấp khung sơn tĩnh điện sử dụng ống thép chính là thép vuông 30x30
W1200 x D700 x h750mm
Chưa VAT: 810.000 VND
Có VAT 10%: 891.000 VND
HPG1000 (HPMA1000) bàn phụ nội thất hòa phát
W1000 x D460 x H705mm
Chưa VAT: 610.000 VND
Có VAT 10%: 671.000 VND
HP202S bàn máy vi tính gỗ hòa phát
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 870.000 VND
Có VAT 10%: 957.000 VND
HP202 bàn máy vi tính gỗ hòa phát
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.030.000 VND
Có VAT 10%: 1.133.000 VND
HP204S bàn máy vi tính gỗ hòa phát
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 890.000 VND
Có VAT 10%: 979.000 VND
 bàn máy vi tính gỗ hòa phát HP204
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 990.000 VND
Có VAT 10%: 1.089.000 VND
HP204SHL  bàn máy vi tính gỗ hòa phát
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.020.000 VND
Có VAT 10%: 1.122.000 VND
HP204HL  bàn máy vi tính gỗ hòa phát
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.070.000 VND
Có VAT 10%: 1.177.000 VND
HP120SHL (HP1200SHL) bàn làm viêc hòa phát
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 885.000 VND
Có VAT 10%: 973.500 VND
HP120HL (HP1200HL) bàn làm viêc hòa phát
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 960.000 VND
Có VAT 10%: 1.056.000 VND
HP140HL (HP1400HL) bàn làm viêc hòa phát
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.000.000 VND
Có VAT 10%: 1.100.000 VND
HP150HL (HP1500HL) bàn làm việc hòa phát
W1500 x D700 x 750mm
Chưa VAT: 1.040.000 VND
Có VAT 10%: 1.144.000 VND
HP160HL (HP1600HL) Bàn máy tính hòa phát
W1600 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 1.130.000 VND
Có VAT 10%: 1.243.000 VND
HP180SHL (HP1800SHL) Bàn máy tính ghi chì hộc liền
W1800 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 1.170.000 VND
Có VAT 10%: 1.287.000 VND
HP120S (HP1200S) bàn làm việc hòa phát
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 620.000 VND
Có VAT 10%: 682.000 VND
HP120 (HP1200) bàn làm việc hòa phát
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 680.000 VND
Có VAT 10%: 748.000 VND
HP140 (HP1400) bàn làm việc hòa phát
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 725.000 VND
Có VAT 10%: 797.500 VND
HP120HL3C (HP1200HL3C) Bàn làm việc gỗ công nghiệp nội thất hòa phát
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.030.000 VND
Có VAT 10%: 1.133.000 VND
HP150 (HP1500) bàn làm việc hòa phát
W1500 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 800.000 VND
Có VAT 10%: 880.000 VND
HP160 (HP1600) Bàn làm việc hòa phát ghi chì
W1600 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 885.000 VND
Có VAT 10%: 973.500 VND
HP180HL (HP1800HL )Bàn làm việc hòa phát ghi chì
W1800 x D900 x H750mm
Chưa VAT: 1.255.000 VND
Có VAT 10%: 1.380.500 VND
HP100 (HP1000) bàn làm việc,bàn máy tính hòa phát ghi chì
W1000 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 600.000 VND
Có VAT 10%: 660.000 VND
HP100HL (HP1000HL) bàn làm việc,bàn máy tính hòa phát ghi chì
W1000 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 825.000 VND
Có VAT 10%: 907.500 VND
BG05-512 bàn gấp chân sắt mặt gỗ hòa phát không ngăn
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 580.000 VND
Có VAT 10%: 638.000 VND
HP180S bàn làm việc không hộc hòa phát
1800x800x750mm
Chưa VAT: 960.000 VND
Có VAT 10%: 1.056.000 VND
HP1800 bàn làm việc không hộc hòa phát
1800x900x750mm
Chưa VAT: 1.070.000 VND
Có VAT 10%: 1.177.000 VND
SV120S (SV1200S) bàn làm việc hòa phát gỗ công nghiệp
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 590.000 VND
Có VAT 10%: 649.000 VND
SV120SHL (SV1200SHL) bàn làm việc hòa phát hộc liền
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 840.000 VND
Có VAT 10%: 924.000 VND
đặt hàng theo kích thước của khách
Giá: Liên hệ
SVL16 (SV1612)  bàn lượn phải vàng xanh không hộc
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.400.000 VND
Có VAT 10%: 1.540.000 VND
SVG101 (SV/SR1001 ) Bàn phụ 1 chân
W1000 x D450 x H750mm
Chưa VAT: 615.000 VND
Có VAT 10%: 676.500 VND
SVG100 (SV/SR1000) Bàn phụ có hộc
W1000 x D450 x H750mm
Chưa VAT: 740.000 VND
Có VAT 10%: 814.000 VND
SV140 (SV1400) bàn làm việc hòa phát gỗ công nghiệp
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 730.000 VND
Có VAT 10%: 803.000 VND
SV150 (SV1500) bàn làm việc hòa phát gỗ công nghiệp
W1500 x D750 x 750mm
Chưa VAT: 999.000 VND
Có VAT 10%: 1.098.900 VND
SV160 (SV1600)  bàn làm việc gỗ công nghiệp hòa phát
W1600 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 1.080.000 VND
Có VAT 10%: 1.188.000 VND
SV140HL (SV1400HL) bàn làm việc hòa phát hộc liền
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 980.000 VND
Có VAT 10%: 1.078.000 VND
SV180 (SV1800) bàn làm việc hòa phát
W1800 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 1.215.000 VND
Có VAT 10%: 1.336.500 VND
SV150HL(SV1500HL) bàn làm việc hòa phát hộc liền
W1500 x D700 x 750mm
Chưa VAT: 1.300.000 VND
Có VAT 10%: 1.430.000 VND
SV160HL (SV1600HL) bàn làm việc hòa phát hộc liền
W1600 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 1.350.000 VND
Có VAT 10%: 1.485.000 VND
SV180HL (SV1800HL) Bàn làm việc trưởng phòng hộc liền
W1800 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 1.470.000 VND
Có VAT 10%: 1.617.000 VND
SV202S bàn máy tính hòa phát
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.130.000 VND
Có VAT 10%: 1.243.000 VND
SV202 bàn máy tính hòa phát
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.380.000 VND
Có VAT 10%: 1.518.000 VND
SV204S bàn máy tính hòa phát
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.060.000 VND
Có VAT 10%: 1.166.000 VND
SV204 bàn máy tính hòa phát
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.150.000 VND
Có VAT 10%: 1.265.000 VND
Bàn máy tính yếm sát đất
W1200 x D600 x H750mm
Giá: Liên hệ
BMT1400SV bàn máy tính hòa phát
W1400 x D700 x H750mm
Giá: Liên hệ
 bàn máy tính hòa phát SV204SHL
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.245.000 VND
Có VAT 10%: 1.369.500 VND
 bàn máy tính hòa phát SV204HL
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.310.000 VND
Có VAT 10%: 1.441.000 VND
SV120HL3C(SV1200HL3C) Bàn làm việc gỗ melamine công ty cổ phần nội thất hòa phát
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.225.000 VND
Có VAT 10%: 1.347.500 VND
SV120HL (SV1200HL) Bàn làm việc hòa phát hộc liền melamine
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 900.000 VND
Có VAT 10%: 990.000 VND
SV100 (SV1000) bàn làm việc,bàn máy tính hòa phát  vàng xanh
W1000 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 580.000 VND
Có VAT 10%: 638.000 VND
SV100HL (SV1000HL) bàn làm việc,bàn máy tính hòa phát mầu vàng xanh
W1000 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 820.000 VND
Có VAT 10%: 902.000 VND
SVP1890 Bộ bàn lãnh đạo gỗ melamine nội thất hòa phát
W1800 x D900 x H750mm
Chưa VAT: 3.600.000 VND
Có VAT 10%: 3.960.000 VND
SVL18 (SV1812 ) bàn làm việc lượn phải vàng xanh melamine hoà phát
1800 x 1200 x 750mm
Chưa VAT: 1.600.000 VND
Có VAT 10%: 1.760.000 VND
SVL14 (SV1412) bàn làm việc lượn phải vàng xanh melamine hoà phát
1400x1200x750mm
Chưa VAT: 1.300.000 VND
Có VAT 10%: 1.430.000 VND
SV140HL3D(SV140HLSD) bàn làm việc hộc liền 3 ngăn kéo
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.360.000 VND
Có VAT 10%: 1.496.000 VND
SV120HLSD bàn làm việc hộc liền 3 ngăn kéo vàng xanh hòa phát
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.185.000 VND
Có VAT 10%: 1.303.500 VND
SV140HL3C bàn làm việc vàng xanh hòa phát
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.290.000 VND
Có VAT 10%: 1.419.000 VND
SV120SHL3DF(SV120S3D) bàn máy tính vàng xanh hòa phát 3 ngăn kéo
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.175.000 VND
Có VAT 10%: 1.292.500 VND
SVL16 (SV1612) bàn lượn trái vàng xanh không hộc
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.445.000 VND
Có VAT 10%: 1.589.500 VND
SVL18 (SV1812) bàn lượn trái vàng xanh không hộc nội thất hòa phát
1800 x 1200 x 750mm
Chưa VAT: 1.600.000 VND
Có VAT 10%: 1.760.000 VND
SVL14 (SV1412) bàn lượn trái vàng xanh không hộc nội thất hòa phát
1400x1200x750mm
Chưa VAT: 1.290.000 VND
Có VAT 10%: 1.419.000 VND
SV120SHL3D bàn làm việc hộc liền 3 ngăn kéo vàng xanh hòa phát
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.185.000 VND
Có VAT 10%: 1.303.500 VND
SV1686 bàn làm việc mặt trước cạnh cong không hộc hòa phát
W1594 x D860 x H750mm
Chưa VAT: 1.235.000 VND
Có VAT 10%: 1.358.500 VND
SV1886 bàn làm việc mặt trước cạnh cong không hộc hòa phát
W1794 x D860 x H750mm
Chưa VAT: 1.445.000 VND
Có VAT 10%: 1.589.500 VND
HRMD03 bàn làm việc văn phòng royal hòa phát
W2800 x D1300 x H1150mm
Chưa VAT: 6.580.000 VND
Có VAT 10%: 7.238.000 VND
HRMD02 bàn làm việc văn phòng royal hòa phát
W2820 x D2420 x H1100mm
Chưa VAT: 10.910.000 VND
Có VAT 10%: 12.001.000 VND
HR140HM  (HR1400HM) bàn làm việc văn phòng royal hòa phát
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2.160.000 VND
Có VAT 10%: 2.376.000 VND
HR120SHL (HR1200SHL) bàn làm việc văn phòng royal hòa phát
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.370.000 VND
Có VAT 10%: 1.507.000 VND
HRP1600 (HR1600) bàn lãnh đạo royal hòa phát
W1600 x D850 x H750mm(đã bao gồm tủ phụ)
Chưa VAT: 3.190.000 VND
Có VAT 10%: 3.509.000 VND
HR1680CN-Y1 bàn lãnh đạo royal hòa phát
W1600 x D1624 x H750mm
Chưa VAT: 4.560.000 VND
Có VAT 10%: 5.016.000 VND
HR160C1 (HR1600C1) Bàn làm việc cao cấp Royal nội thất hòa phát
W1600 x D1750 x H750mm
Chưa VAT: 2.940.000 VND
Có VAT 10%: 3.234.000 VND
HR160C1Y1 (HR1600C1Y1) Bàn làm việc cao cấp Royal nội thất hòa phát
W1600 x D1750 x H750mm
Chưa VAT: 3.010.000 VND
Có VAT 10%: 3.311.000 VND
HRL1450C1Y1  (HRBL1450C1Y1) Bàn làm việc lượn cao cấp Royal
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2.845.000 VND
Có VAT 10%: 3.129.500 VND
HRM120 (HR1200LCD) bàn làm việc văn phòng royal hòa phát
1200x700x750mm
Chưa VAT: 1.850.000 VND
Có VAT 10%: 2.035.000 VND
HR140C1Y1 (HR1400C1Y1) Bàn làm việc cao cấp Royal nội thất hòa phát
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.260.000 VND
Có VAT 10%: 1.386.000 VND
HR140HLC1 (HR1400HLC1) Bàn làm việc cao cấp Royal nội thất hòa phát
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.750.000 VND
Có VAT 10%: 1.925.000 VND
HRL1450C1 (HRBL1450C1) bàn lượn gỗ royal cao cấp nội thất hòa phát
W1450 x D950 x H750mm
Chưa VAT: 2.835.000 VND
Có VAT 10%: 3.118.500 VND
HRMD04 modun làm việc gỗ royal nội thất hòa phát
W2935 x D2735 x H1150mm
Chưa VAT: 11.445.000 VND
Có VAT 10%: 12.589.500 VND
HRMD05 hệ thống bàn royal 4 chỗ nội thất hòa phát
W2420 x D1430 x H1160mm
Chưa VAT: 7.140.000 VND
Có VAT 10%: 7.854.000 VND
HR120C7Y1 Bàn làm việc khung thép ống Oval mặt gỗ Melamine hòa phát
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.120.000 VND
Có VAT 10%: 1.232.000 VND
HR140C7Y1 Bàn làm việc khung thép ống Oval mặt gỗ Melamine hòa phát
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.200.000 VND
Có VAT 10%: 1.320.000 VND
HR120SC7 Bàn làm việc khung thép ống Oval mặt gỗ Melamine hòa phát
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 870.000 VND
Có VAT 10%: 957.000 VND
HR120C7 Bàn làm việc khung thép ống Oval mặt gỗ Melamine hòa phát
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.010.000 VND
Có VAT 10%: 1.111.000 VND
HR140C7 Bàn làm việc khung thép ống Oval mặt gỗ Melamine hòa phát
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.125.000 VND
Có VAT 10%: 1.237.500 VND
HR120SC7Y1 Bàn làm việc khung thép ống Oval mặt gỗ Melamine hòa phát
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.010.000 VND
Có VAT 10%: 1.111.000 VND