Phục vụ nhanh chóng,chuyên nghiệp,giá cả cạnh tranh--sự hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi
 Tìm theo giá từ  đến     
 
 
 
SD15LM bàn máy vi tính gỗ hòa phát Melamine
W1200 x 600 x 750mm
Chưa VAT: 762.000 VND
Có VAT 10%: 838.200 VND
SD15M bàn máy vi tính gỗ melamine hòa phát
W1036 x D480 x H765mm
Chưa VAT: 695.000 VND
Có VAT 10%: 764.500 VND
SD08  Bàn máy vi tính phủ PVC hòa phát
W838 x D480 x H765mm
Chưa VAT: 580.000 VND
Có VAT 10%: 638.000 VND
SD01P bàn máy vi tính gỗ công nghiệp phủ PVC hòa phát
W598 x D480 x H765mm
Chưa VAT: 515.000 VND
Có VAT 10%: 566.500 VND
SD15S Bàn máy tính chân chữ C gỗ công nghiệp mầu vàng nội thất hòa phát
W1036xD480xH765mm
Chưa VAT: 740.000 VND
Có VAT 10%: 814.000 VND
SD15LS Bàn máy tính chân chữ C gỗ công nghiệp mầu vàng nội thất hòa phát
W1196xD590xH765
Chưa VAT: 870.000 VND
Có VAT 10%: 957.000 VND
SD01S Bàn máy tính chân chữ C gỗ công nghiệp mầu vàng nội thất hòa phát
W598xD480xH765
Chưa VAT: 580.000 VND
Có VAT 10%: 638.000 VND
SD08S Bàn máy tính chân chữ C gỗ công nghiệp mầu vàng nội thất hòa phát
W838xD480xH765mm
Chưa VAT: 650.000 VND
Có VAT 10%: 715.000 VND
BG06 Bàn gấp khung sơn tĩnh điện sử dụng ống thép vuông
W1500 x D450 x H750mm
Chưa VAT: 540.000 VND
Có VAT 10%: 594.000 VND
BG06-512 Bàn gấp khung sơn tĩnh điện sử dụng ống thép vuông
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 490.000 VND
Có VAT 10%: 539.000 VND
BG06-514 Bàn gấp khung sơn tĩnh điện sử dụng ống thép vuông
W1400 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 530.000 VND
Có VAT 10%: 583.000 VND
BG06-516 Bàn gấp khung sơn tĩnh điện sử dụng ống thép vuông
W1600 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 570.000 VND
Có VAT 10%: 627.000 VND
BG06-518 Bàn gấp khung sơn tĩnh điện sử dụng ống thép vuông
W1800 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 610.000 VND
Có VAT 10%: 671.000 VND
BG06-712 Bàn gấp khung sơn tĩnh điện sử dụng ống thép vuông
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 560.000 VND
Có VAT 10%: 616.000 VND
BG06N Bàn gấp khung sơn tĩnh điện sử dụng ống thép chính là thép vuông 30x30
W1500 x D450 x H750mm
Chưa VAT: 700.000 VND
Có VAT 10%: 770.000 VND
BG06N-512 Bàn gấp khung sơn tĩnh điện sử dụng ống thép chính là thép vuông 30x30
W1200 x D500 x h750mm
Chưa VAT: 600.000 VND
Có VAT 10%: 660.000 VND
BG06N-514 Bàn gấp khung sơn tĩnh điện sử dụng ống thép chính là thép vuông 30x30
W1400 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 690.000 VND
Có VAT 10%: 759.000 VND
BG06N-516 Bàn gấp khung sơn tĩnh điện sử dụng ống thép chính là thép vuông 30x30
W1600 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 750.000 VND
Có VAT 10%: 825.000 VND
BG06N-518 Bàn gấp khung sơn tĩnh điện sử dụng ống thép chính là thép vuông 30x30
W1800 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 810.000 VND
Có VAT 10%: 891.000 VND
BG06N-712 Bàn gấp khung sơn tĩnh điện sử dụng ống thép chính là thép vuông 30x30
W1200 x D700 x h750mm
Chưa VAT: 730.000 VND
Có VAT 10%: 803.000 VND
HPG1000 (HPMA1000) bàn phụ nội thất hòa phát
W1000 x D460 x H705mm
Chưa VAT: 585.000 VND
Có VAT 10%: 643.500 VND
HP202S bàn máy vi tính gỗ hòa phát
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 845.000 VND
Có VAT 10%: 929.500 VND
HP202 bàn máy vi tính gỗ hòa phát
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.000.000 VND
Có VAT 10%: 1.100.000 VND
HP204S bàn máy vi tính gỗ hòa phát
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 865.000 VND
Có VAT 10%: 951.500 VND
 bàn máy vi tính gỗ hòa phát HP204
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 960.000 VND
Có VAT 10%: 1.056.000 VND
HP204SHL  bàn máy vi tính gỗ hòa phát
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 990.000 VND
Có VAT 10%: 1.089.000 VND
HP204HL  bàn máy vi tính gỗ hòa phát
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.040.000 VND
Có VAT 10%: 1.144.000 VND
HP120SHL (HP1200SHL) bàn làm viêc hòa phát
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 860.000 VND
Có VAT 10%: 946.000 VND
HP120HL (HP1200HL) bàn làm viêc hòa phát
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 905.000 VND
Có VAT 10%: 995.500 VND
HP140HL (HP1400HL) bàn làm viêc hòa phát
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 925.000 VND
Có VAT 10%: 1.017.500 VND
HP150HL (HP1500HL) bàn làm việc hòa phát
W1500 x D700 x 750mm
Chưa VAT: 1.008.000 VND
Có VAT 10%: 1.108.800 VND
HP160HL (HP1600HL) Bàn máy tính hòa phát
W1600 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 1.060.000 VND
Có VAT 10%: 1.166.000 VND
HP180SHL (HP1800SHL) Bàn máy tính ghi chì hộc liền
W1800 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 1.135.000 VND
Có VAT 10%: 1.248.500 VND
HP120S (HP1200S) bàn làm việc hòa phát
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 600.000 VND
Có VAT 10%: 660.000 VND
HP120 (HP1200) bàn làm việc hòa phát
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 660.000 VND
Có VAT 10%: 726.000 VND
HP140 (HP1400) bàn làm việc hòa phát
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 705.000 VND
Có VAT 10%: 775.500 VND
HP120HL3C (HP1200HL3C) Bàn làm việc gỗ công nghiệp nội thất hòa phát
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.000.000 VND
Có VAT 10%: 1.100.000 VND
HP150 (HP1500) bàn làm việc hòa phát
W1500 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 773.000 VND
Có VAT 10%: 850.300 VND
HP160 (HP1600) Bàn làm việc hòa phát ghi chì
W1600 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 860.000 VND
Có VAT 10%: 946.000 VND
HP180HL (HP1800HL )Bàn làm việc hòa phát ghi chì
W1800 x D900 x H750mm
Chưa VAT: 1.220.000 VND
Có VAT 10%: 1.342.000 VND
HP100 (HP1000) bàn làm việc,bàn máy tính hòa phát ghi chì
W1000 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 585.000 VND
Có VAT 10%: 643.500 VND
HP100HL (HP1000HL) bàn làm việc,bàn máy tính hòa phát ghi chì
W1000 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 800.000 VND
Có VAT 10%: 880.000 VND
BG05-512 bàn gấp chân sắt mặt gỗ hòa phát không ngăn
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 520.000 VND
Có VAT 10%: 572.000 VND
HP180S bàn làm việc không hộc hòa phát
1800x800x750mm
Chưa VAT: 930.000 VND
Có VAT 10%: 1.023.000 VND
HP1800 bàn làm việc không hộc hòa phát
1800x900x750mm
Chưa VAT: 1.040.000 VND
Có VAT 10%: 1.144.000 VND
SV120S (SV1200S) bàn làm việc hòa phát gỗ công nghiệp
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 760.000 VND
Có VAT 10%: 836.000 VND
SV120SHL (SV1200SHL) bàn làm việc hòa phát hộc liền
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.020.000 VND
Có VAT 10%: 1.122.000 VND
Bàn lượn vàng xanh
W2100 x D2100 x H750mm
Giá: Liên hệ
đặt hàng theo kích thước của khách
Giá: Liên hệ
SVL16 (SV1612)  bàn lượn phải vàng xanh không hộc
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.400.000 VND
Có VAT 10%: 1.540.000 VND
SVG101 (SV/SR1001 ) Bàn phụ 1 chân
W1000 x D450 x H750mm
Chưa VAT: 595.000 VND
Có VAT 10%: 654.500 VND
SVG100 (SV/SR1000) Bàn phụ có hộc
W1000 x D450 x H750mm
Chưa VAT: 720.000 VND
Có VAT 10%: 792.000 VND
SV140 (SV1400) bàn làm việc hòa phát gỗ công nghiệp
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 880.000 VND
Có VAT 10%: 968.000 VND
SV150 (SV1500) bàn làm việc hòa phát gỗ công nghiệp
W1500 x D750 x 750mm
Chưa VAT: 970.000 VND
Có VAT 10%: 1.067.000 VND
SV160 (SV1600)  bàn làm việc gỗ công nghiệp hòa phát
W1600 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 1.050.000 VND
Có VAT 10%: 1.155.000 VND
SV140HL (SV1400HL) bàn làm việc hòa phát hộc liền
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.160.000 VND
Có VAT 10%: 1.276.000 VND
SV180 (SV1800) bàn làm việc hòa phát
W1800 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 1.180.000 VND
Có VAT 10%: 1.298.000 VND
SV150HL(SV1500HL) bàn làm việc hòa phát hộc liền
W1500 x D700 x 750mm
Chưa VAT: 1.260.000 VND
Có VAT 10%: 1.386.000 VND
SV160HL (SV1600HL) bàn làm việc hòa phát hộc liền
W1600 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 1.310.000 VND
Có VAT 10%: 1.441.000 VND
SV180HL (SV1800HL) Bàn làm việc trưởng phòng hộc liền
W1800 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 1.430.000 VND
Có VAT 10%: 1.573.000 VND
SV202S bàn máy tính hòa phát
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.100.000 VND
Có VAT 10%: 1.210.000 VND
SV202 bàn máy tính hòa phát
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.340.000 VND
Có VAT 10%: 1.474.000 VND
SV204S bàn máy tính hòa phát
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.030.000 VND
Có VAT 10%: 1.133.000 VND
SV204 bàn máy tính hòa phát
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.120.000 VND
Có VAT 10%: 1.232.000 VND
Bàn máy tính yếm sát đất
W1200 x D600 x H750mm
Giá: Liên hệ
BMT1400SV bàn máy tính hòa phát
W1400 x D700 x H750mm
Giá: Liên hệ
 bàn máy tính hòa phát SV204SHL
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.210.000 VND
Có VAT 10%: 1.331.000 VND
 bàn máy tính hòa phát SV204HL
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.270.000 VND
Có VAT 10%: 1.397.000 VND
SV120HL3C(SV1200HL3C) Bàn làm việc gỗ melamine công ty cổ phần nội thất hòa phát
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.190.000 VND
Có VAT 10%: 1.309.000 VND
SV120HL (SV1200HL) Bàn làm việc hòa phát hộc liền melamine
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.100.000 VND
Có VAT 10%: 1.210.000 VND
SV100 (SV1000) bàn làm việc,bàn máy tính hòa phát  vàng xanh
W1000 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 695.000 VND
Có VAT 10%: 764.500 VND
SV100HL (SV1000HL) bàn làm việc,bàn máy tính hòa phát mầu vàng xanh
W1000 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 980.000 VND
Có VAT 10%: 1.078.000 VND
SVP1890 Bộ bàn lãnh đạo gỗ melamine nội thất hòa phát
W1800 x D900 x H750mm
Chưa VAT: 3.500.000 VND
Có VAT 10%: 3.850.000 VND
SVL18 (SV1812 ) bàn làm việc lượn phải vàng xanh melamine hoà phát
1800 x 1200 x 750mm
Chưa VAT: 1.550.000 VND
Có VAT 10%: 1.705.000 VND
SVL14 (SV1412) bàn làm việc lượn phải vàng xanh melamine hoà phát
1400x1200x750mm
Chưa VAT: 1.250.000 VND
Có VAT 10%: 1.375.000 VND
SV140HL3D(SV140HLSD) bàn làm việc hộc liền 3 ngăn kéo vàng xanh hòa phát
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.320.000 VND
Có VAT 10%: 1.452.000 VND
SV120HLSD bàn làm việc hộc liền 3 ngăn kéo vàng xanh hòa phát
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.150.000 VND
Có VAT 10%: 1.265.000 VND
SV140HL3C bàn làm việc vàng xanh hòa phát
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.250.000 VND
Có VAT 10%: 1.375.000 VND
SV120SHL3DF(SV120S3D) bàn máy tính vàng xanh hòa phát 3 ngăn kéo
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.250.000 VND
Có VAT 10%: 1.375.000 VND
SVL16 (SV1612) bàn lượn trái vàng xanh không hộc
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.400.000 VND
Có VAT 10%: 1.540.000 VND
SVL18 (SV1812) bàn lượn trái vàng xanh không hộc nội thất hòa phát
1800 x 1200 x 750mm
Chưa VAT: 1.550.000 VND
Có VAT 10%: 1.705.000 VND
SVL14 (SV1412) bàn lượn trái vàng xanh không hộc nội thất hòa phát
1400x1200x750mm
Chưa VAT: 1.250.000 VND
Có VAT 10%: 1.375.000 VND
SV120SHL3D bàn làm việc hộc liền 3 ngăn kéo vàng xanh hòa phát
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.130.000 VND
Có VAT 10%: 1.243.000 VND
SV1686 bàn làm việc mặt trước cạnh cong không hộc hòa phát