Phục vụ nhanh chóng,chuyên nghiệp,giá cả cạnh tranh--sự hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi
 Tìm theo giá từ  đến     
 
 

NOI THAT HOA PHAT - NỘI THẤT HÒA PHÁT - HOA PHAT - NOITHATHOAPHAT

      THÔNG BÁO : Hiện nay có một số trang web giả danh  Công Ty Cổ Phần NỘI THẤT HÒA PHÁT,Fami...

    để bán giá cao,lừa khách hàng, Thực tế các hãng lớn  không trực tiếp bán cho khách

    mà ủy quyền toàn bộ việc bán hàng cho các đại lý !

 

 

                                                      Hàng chính hãng-giá bán phải tính thuế VAT 10%....


 
HS-T03-6 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W2700 x D420 x H2000mm
Chưa VAT: 11.800.000 VND
Có VAT 10%: 12.980.000 VND
HS-T03-4 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W1800 x D420 x H2000mm
Chưa VAT: 5.400.000 VND
Có VAT 10%: 5.940.000 VND
HS-T09 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W3200 x D420 x H2000mm
Chưa VAT: 9.130.000 VND
Có VAT 10%: 10.043.000 VND
HS-T11 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W2700 x D420 x H2000mm
Chưa VAT: 8.400.000 VND
Có VAT 10%: 9.240.000 VND
HS-T08 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W2700 x D420 x H2000mm
Chưa VAT: 8.400.000 VND
Có VAT 10%: 9.240.000 VND
HS-T12-2 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W1000 x D450 x H2000mm
Chưa VAT: 3.300.000 VND
Có VAT 10%: 3.630.000 VND
HS-T12-3 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W1950 x D450 xH2000mm
Chưa VAT: 6.380.000 VND
Có VAT 10%: 7.018.000 VND
HS-T02-3 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W1350 x D420 x H1950mm
Chưa VAT: 3.936.000 VND
Có VAT 10%: 4.329.600 VND
HS-T02-2 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W900 x D420 x H1950mm
Chưa VAT: 2.640.000 VND
Có VAT 10%: 2.904.000 VND
HS-T02-4 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W1800 x D420 x H1950mm
Chưa VAT: 3.970.000 VND
Có VAT 10%: 4.367.000 VND
HS-T01-3 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W1350 x D420 x H1950mm
Chưa VAT: 3.600.000 VND
Có VAT 10%: 3.960.000 VND
HS-T01-2 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W900 x D420 x H1950mm
Chưa VAT: 2.640.000 VND
Có VAT 10%: 2.904.000 VND
HS-T01-4 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W1800 x D420 x H1950mm
Chưa VAT: 4.800.000 VND
Có VAT 10%: 5.280.000 VND
HS-T04-3 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W1200 x D400 x H1870mm
Chưa VAT: 3.360.000 VND
Có VAT 10%: 3.696.000 VND
HS-T04-2 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W800 x D400 x H1870mm
Chưa VAT: 2.245.000 VND
Có VAT 10%: 2.469.500 VND
HS-T04-3K Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W1200 x D400 x H1870mm
Chưa VAT: 3.360.000 VND
Có VAT 10%: 3.696.000 VND
HS-T06 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W1800 x D420 x H1950mm
Chưa VAT: 5.400.000 VND
Có VAT 10%: 5.940.000 VND
HS-T05-2 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W900 x D420 x H1950mm
Chưa VAT: 2.530.000 VND
Có VAT 10%: 2.783.000 VND
HS-T05-3 gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W1350 x D420 x H1950mm
Chưa VAT: 3.740.000 VND
Có VAT 10%: 4.114.000 VND
HS-T04-5 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W2200 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 6.600.000 VND
Có VAT 10%: 7.260.000 VND
HS-T07-8 gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W3600 x D420 x H2000mm
Chưa VAT: 10.230.000 VND
Có VAT 10%: 11.253.000 VND
HAV-T09-8 gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W3200 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 7.480.000 VND
Có VAT 10%: 8.228.000 VND
HAV-T09-3 gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W1200 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 3.540.000 VND
HAV-T103 gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ melamine
W1200 x D400 x H800mm
Chưa VAT: 1.430.000 VND
Có VAT 10%: 1.573.000 VND
HAV-T102 gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ melamine
W800 x D400 x H800mm
Chưa VAT: 800.000 VND
Có VAT 10%: 880.000 VND
HAV-T104 gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ melamine
W1200 x D400 x H800mm
Chưa VAT: 2.310.000 VND
Có VAT 10%: 2.541.000 VND
HAV-T09-5 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ melamine
W2000 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 5.400.000 VND
Có VAT 10%: 5.940.000 VND
HAV-T105 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ melamine
W4000 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 9.300.000 VND
Có VAT 10%: 10.230.000 VND
HAV-T10-22 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ melamine
W800 x 400 x H2000mm
Chưa VAT: 2.040.000 VND
Có VAT 10%: 2.244.000 VND
HAVT10-33 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ melamine
W1200 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 2.794.000 VND
Có VAT 10%: 3.073.400 VND
HAVT10-3D Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ melamine
W1200 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 2.970.000 VND
Có VAT 10%: 3.267.000 VND
HAV-T10-54 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ melamine
w2000 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 4.730.000 VND
Có VAT 10%: 5.203.000 VND
HA-800D tủ gỗ nội thất hà vũ melamine
800x420x750
Chưa VAT: 850.000 VND
Có VAT 10%: 935.000 VND
HA-800P tủ gỗ nội thất hà vũ melamine
800x420x690mm
Chưa VAT: 980.000 VND
Có VAT 10%: 1.078.000 VND
HA-1440-3D tủ gỗ nội thất hà vũ melamine
400x400x1400mm
Chưa VAT: 1.200.000 VND
Có VAT 10%: 1.320.000 VND
HA-1480-4D tủ gỗ nội thất hà vũ melamine
800x420x1400mm
Chưa VAT: 2.200.000 VND
Có VAT 10%: 2.420.000 VND
HA-1480G tủ gỗ nội thất hà vũ melamine
800x420x1400mm
Chưa VAT: 1.825.000 VND
Có VAT 10%: 2.007.500 VND
HA-1850  tủ gỗ nội thất hà vũ melamine
800x420x1890mm
Chưa VAT: 1.670.000 VND
Có VAT 10%: 1.837.000 VND
HA-1850-3B tủ gỗ nội thất hà vũ melamine
1200x420x1890mm
Chưa VAT: 2.270.000 VND
Có VAT 10%: 2.497.000 VND
HA-1850-4D tủ gỗ nội thất hà vũ melamine
800x420x1890mm
Chưa VAT: 1.900.000 VND
Có VAT 10%: 2.090.000 VND
HA-1850G tủ gỗ nội thất hà vũ melamine
800x420x1890mm
Chưa VAT: 1.740.000 VND
Có VAT 10%: 1.914.000 VND
HA-1850G-4D tủ gỗ nội thất hà vũ melamine
1200x420x1890mm
Chưa VAT: 2.340.000 VND
Có VAT 10%: 2.574.000 VND
HA-1850K  tủ gỗ nội thất hà vũ melamine
800x420x1890
Chưa VAT: 1.980.000 VND
Có VAT 10%: 2.178.000 VND
HA-M4D tủ gỗ nội thất hà vũ melamine
400x420x690mm
Chưa VAT: 960.000 VND
Có VAT 10%: 1.056.000 VND