Phục vụ nhanh chóng,chuyên nghiệp,giá cả cạnh tranh--sự hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi
 Tìm theo giá từ  đến     
 
 

NOI THAT HOA PHAT - NỘI THẤT HÒA PHÁT - HOA PHAT - NOITHATHOAPHAT

      THÔNG BÁO : Hiện nay có một số trang web giả danh  Công Ty Cổ Phần NỘI THẤT HÒA PHÁT,Fami...

    để bán giá cao,lừa khách hàng, Thực tế các hãng lớn  không trực tiếp bán cho khách

    mà ủy quyền toàn bộ việc bán hàng cho các đại lý !

 

 

                                                      Hàng chính hãng-giá bán phải tính thuế VAT 10%....


 
HS-B11  bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(giá chưa bao gồm hộc,tủ)
Chưa VAT: 2.750.000 VND
Có VAT 10%: 3.025.000 VND
HS-B12 bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(giá chưa bao gồm hộc ,tủ)
Chưa VAT: 2.750.000 VND
Có VAT 10%: 3.025.000 VND
HS-B18 bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(giá chưa bao gồm hộc ,tủ)
Chưa VAT: 2.750.000 VND
Có VAT 10%: 3.025.000 VND
HS-B20 bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 2.750.000 VND
Có VAT 10%: 3.025.000 VND
HS-B21 Bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(giá chưa bao gồm hộc ,tủ)
Chưa VAT: 2.970.000 VND
Có VAT 10%: 3.267.000 VND
HS-B24 bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(giá chưa bao gồm hộc ,tủ)
Chưa VAT: 2.750.000 VND
Có VAT 10%: 3.025.000 VND
HS-B25 bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(giá chưa bao gồm hộc ,tủ)
Chưa VAT: 2.970.000 VND
Có VAT 10%: 3.267.000 VND
HS-B26 bàn  giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 2.750.000 VND
Có VAT 10%: 3.025.000 VND
HS-B27,HS-T07-6K bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(giá chưa bao gồm hộc ,tủ)
Chưa VAT: 2.970.000 VND
Có VAT 10%: 3.267.000 VND
HS-B28 bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(giá chưa bao gồm hộc ,tủ)
Chưa VAT: 2.970.000 VND
Có VAT 10%: 3.267.000 VND
HS-B29  bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(giá chưa bao gồm hộc ,tủ)
Chưa VAT: 2.750.000 VND
Có VAT 10%: 3.025.000 VND
HS-B30 bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(giá chưa bao gồm hộc ,tủ)
Chưa VAT: 3.190.000 VND
Có VAT 10%: 3.509.000 VND
HS-B31,HS-T7-6  bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(giá chưa bao gồm hộc ,tủ)
Chưa VAT: 2.970.000 VND
Có VAT 10%: 3.267.000 VND
HS-B32  bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(giá chưa bao gồm hộc ,tủ)
Chưa VAT: 2.790.000 VND
Có VAT 10%: 3.069.000 VND
HS-B33 bàn giám đốc hà vũ
W2800 x D1100 x H760mm(giá chưa bao gồm hộc ,tủ)
Chưa VAT: 7.150.000 VND
Có VAT 10%: 7.865.000 VND
HS-B34,HS-T03-6 Bàn giám đốc hà vũ
W2800 x D1100 x H760mm(giá chưa bao gồm hộc ,tủ)
Chưa VAT: 7.150.000 VND
Có VAT 10%: 7.865.000 VND
HS-B35 bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(giá chưa bao gồm hộc ,tủ)
Chưa VAT: 2.970.000 VND
Có VAT 10%: 3.267.000 VND
HS-B36  bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(giá chưa bao gồm hộc ,tủ)
Chưa VAT: 2.860.000 VND
Có VAT 10%: 3.146.000 VND
HS-B37 bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(giá chưa bao gồm hộc ,tủ)
Chưa VAT: 3.080.000 VND
Có VAT 10%: 3.388.000 VND
HS-B38 bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(giá chưa bao gồm hộc ,tủ)
Chưa VAT: 3.080.000 VND
Có VAT 10%: 3.388.000 VND
HS-B39 bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(giá chưa bao gồm hộc ,tủ)
Chưa VAT: 2.750.000 VND
Có VAT 10%: 3.025.000 VND
HS-B40 bàn giám đốc hà vũ
W2200 x D1000 x H760mm(giá chưa bao gồm hộc ,tủ)
Chưa VAT: 4.620.000 VND
Có VAT 10%: 5.082.000 VND
HV-B901 bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(gồm hộc và tủ phụ)
Chưa VAT: 6.960.000 VND
Có VAT 10%: 7.656.000 VND
HAV-B902 bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(gồm hộc và tủ phụ)
Chưa VAT: 4.290.000 VND
Có VAT 10%: 4.719.000 VND
HAV-B903 bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(gồm hộc và tủ phụ)
Chưa VAT: 4.290.000 VND
Có VAT 10%: 4.719.000 VND
HV-B904 bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(gồm hộc và tủ phụ)
Chưa VAT: 6.960.000 VND
Có VAT 10%: 7.656.000 VND
HSV-B905 bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(gồm hộc và tủ phụ)
Chưa VAT: 5.940.000 VND
Có VAT 10%: 6.534.000 VND
HAV-B906 bàn giám đốc hà vũ
W1600 x D800 x H750mm(bao gồm hộc,tủ phụ)
Chưa VAT: 4.980.000 VND
Có VAT 10%: 5.478.000 VND
HV-B907 bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(bao gồm hộc,tủ phụ)
Chưa VAT: 5.000.000 VND
Có VAT 10%: 5.500.000 VND
HA-B908 bàn giám đốc hà vũ
W1600 x D800 x H750mm(gồm hộc và cpu)
Chưa VAT: 2.277.000 VND
Có VAT 10%: 2.504.700 VND
HA-B909 bàn giám đốc hà vũ
W1600 x D800 x H750mm(bao gồm hộc,tủ phụ)
Chưa VAT: 2.585.000 VND
Có VAT 10%: 2.843.500 VND
HA-B910 bàn giám đốc hà vũ
W1600 x D800 x H750mm(giá chưa bao gồm hộc ,tủ)
Chưa VAT: 2.750.000 VND
Có VAT 10%: 3.025.000 VND