Phục vụ nhanh chóng,chuyên nghiệp,giá cả cạnh tranh--sự hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi
 Tìm theo giá từ  đến     
 
 
 
KA22 két sắt hòa phát an toàn bản lề nổi đổi mã theo ý muốn
W415 x D340 x H609mm
Chưa VAT: 1.600.000 VND
Có VAT 10%: 1.760.000 VND
KKS05 két khạch sạn tôn dầy nội thất hòa phát
W350 x D250 x H250mm
Chưa VAT: 1.300.000 VND
Có VAT 10%: 1.430.000 VND
KA54 két bạc hòa phát an toàn bản lề nổi đổi mã theo ý muốn
W535 x D370 x H809mm
Chưa VAT: 2.100.000 VND
Có VAT 10%: 2.310.000 VND
KA72 két bạc hòa phát an toàn bản lề nổi đổi mã theo ý muốn
W560 x D400 x H879mm
Chưa VAT: 2.550.000 VND
Có VAT 10%: 2.805.000 VND
KA100 két sắt an toàn nội thất hoà phát thay đổi mã theo ý muốn
W609 x D435 x H1005
Chưa VAT: 2.700.000 VND
Có VAT 10%: 2.970.000 VND
KA40 két sắt hòa phát an toàn bản lề nổi đổi mã theo ý muốn
W483 x D340 x H709
Chưa VAT: 1.800.000 VND
Có VAT 10%: 1.980.000 VND
KKS04 két khạch sạn nội thất hòa phát
W420 x D380 x H200mm
Chưa VAT: 1.600.000 VND
Có VAT 10%: 1.760.000 VND
KA72DT két sắt hòa phát an toàn bản lề nổi mã số điện tử bấm số
W560 x D400 x H879mm
Chưa VAT: 2.700.000 VND
Có VAT 10%: 2.970.000 VND
KA22DT két sắt hòa phát an toàn bản lề nổi mã số điện tử bấm số
W415 x D340 x H609
Chưa VAT: 1.760.000 VND
Có VAT 10%: 1.936.000 VND
KA40DT két sắt hòa phát an toàn bản lề nổi mã số điện tử bấm số
W483 x D340 x H709mm
Chưa VAT: 1.950.000 VND
Có VAT 10%: 2.145.000 VND
KA54DT két sắt hòa phát an toàn bản lề nổi mã số điện tử bấm số
W535 x D370 x H809mm
Chưa VAT: 2.220.000 VND
Có VAT 10%: 2.442.000 VND
KA100DT két sắt hòa phát an toàn bản lề nổi mã số điện tử bấm số
W609 x D435 x H1005mm
Chưa VAT: 2.800.000 VND
Có VAT 10%: 3.080.000 VND
KKS05 mầu chì-két khạch sạn tôn dầy nội thất hòa phát
W350 x D250 x H250mm
Chưa VAT: 1.300.000 VND
Có VAT 10%: 1.430.000 VND
KS500K2C1 mầu xanh-cánh đóng- két sắt hòa phát chống cháy
W989 xD638 x H1631mm
Chưa VAT: 16.900.000 VND
Có VAT 10%: 18.590.000 VND
KS400K2C1 mầu xanh- két sắt hòa phát chống cháy 400kg
W736 x D691 x H1507mm
Chưa VAT: 13.675.000 VND
Có VAT 10%: 15.042.500 VND
Két bạc hòa phát chống cháy tôn dầy
W370 x D260 x H260
Chưa VAT: 1.460.000 VND
Có VAT 10%: 1.606.000 VND
KKS02 két khách sạn hoà phát tôn dầy
W420 x D320 x H320mm
Chưa VAT: 1.730.000 VND
Có VAT 10%: 1.903.000 VND
KKS03 két khách sạn hoà phát tôn dầy
W470 x D350 x H350mm
Chưa VAT: 1.870.000 VND
Có VAT 10%: 2.057.000 VND
KS35N  két bạc chống cháy hòa phát nặng 35kg mầu hồng chì
W411x D366 x H338
Chưa VAT: 2.010.000 VND
Có VAT 10%: 2.211.000 VND
KS35D két sắt hòa phát chống cháy trọng lượng 35kg
W305 x D374 x H444
Chưa VAT: 2.010.000 VND
Có VAT 10%: 2.211.000 VND
két sắt Hòa phát chống cháy nặng 35kg
W411x D366 x H338
Chưa VAT: 2.010.000 VND
Có VAT 10%: 2.211.000 VND
két sắt chống cháy hòa phát nặng 35kg
W411x D366 x H338
Chưa VAT: 2.300.000 VND
Có VAT 10%: 2.530.000 VND
KS35D két sắt hòa phát mầu hồng chì nặng 35kg
W305 x D374 x H444
Chưa VAT: 2.010.000 VND
Có VAT 10%: 2.211.000 VND
Két sắt chống cháy Hòa phát nặng 50kg ks50D
W347 x D432 x H515
Chưa VAT: 2.282.000 VND
Có VAT 10%: 2.510.200 VND
KS50NDT-Két sắt chống cháy hòa phát
W482 x D432 x H380
Chưa VAT: 2.580.000 VND
Có VAT 10%: 2.838.000 VND
Két sắt chống cháy hòa phát nặng 50kg ks50D
W482 x D432 x H380
Chưa VAT: 2.282.000 VND
Có VAT 10%: 2.510.200 VND
KS50N Két bạc chống cháy hòa phát 50kg mầu hồng chì
W482 x D432 x H380
Chưa VAT: 2.282.000 VND
Có VAT 10%: 2.510.200 VND
KS50D-két sắt chống cháy hòa phát 50kg mầu hồng chì
W347 x D432 x H515
Chưa VAT: 2.282.000 VND
Có VAT 10%: 2.510.200 VND
KS90K1C1 két bạc chống cháy nội thất Hòa phát
400 X 536 X 618mm
Chưa VAT: 2.965.000 VND
Có VAT 10%: 3.261.500 VND
KS90K1DT két chống cháy nội thất hòa phát 90kg
400 X 536 X 618mm
Chưa VAT: 3.270.000 VND
Có VAT 10%: 3.597.000 VND
KS90K1C1DT-05 két chống cháy nội thất hòa phát 90kg điện tử bấm số mã 05 pin ngoài
400 X 536 X 618mm
Chưa VAT: 3.400.000 VND
Có VAT 10%: 3.740.000 VND
KS90K1C1-Pet két bạc chống cháy  Hòa phát mặt nạ pet chìa chống xoay mã
400 X 536 X 618mm
Chưa VAT: 3.050.000 VND
Có VAT 10%: 3.355.000 VND
KS110K1DT két bạc chống cháy hòa phát
W480 x D560 x H665
Chưa VAT: 3.710.000 VND
Có VAT 10%: 4.081.000 VND
Két sắt hòa phát chống cháy nặng 110kg  ks110k1c1
W481x D560 x H677
Chưa VAT: 3.318.000 VND
Có VAT 10%: 3.649.800 VND
KS110K2C1 110kg két sắt công ty cổ phần nội thất hòa phát-Tập đoàn Hòa Phát
W481x D560 x H677
Chưa VAT: 3.437.000 VND
Có VAT 10%: 3.780.700 VND
KS110DT-07 két bạc chống cháy hòa phát pin ngoài bảng mã 07
W481x D560 x H677
Chưa VAT: 3.800.000 VND
Có VAT 10%: 4.180.000 VND
KS110K1C1 két sắt chống cháy hòa phát mặt nạ pet chìa chống xoay mã
W481x D560 x H677
Chưa VAT: 3.450.000 VND
Có VAT 10%: 3.795.000 VND
KS135K1C1 két bạc chống cháy hòa phát
W481x D560x H760
Chưa VAT: 4.165.000 VND
Có VAT 10%: 4.581.500 VND
KS135K1DT két sắt chống cháy hòa phát
W481x D560x H760
Chưa VAT: 4.590.000 VND
Có VAT 10%: 5.049.000 VND
KS135K2C1 két sắt nội thất hòa phát-tập đoàn hòa phát  nặng 135kg
W481x D560x H760
Chưa VAT: 4.240.000 VND
Có VAT 10%: 4.664.000 VND
KS135K1C1-Pet két bạc chống cháy hòa phát mặt nạ pet chìa chống xoay mã
W481x D560x H760
Chưa VAT: 4.300.000 VND
Có VAT 10%: 4.730.000 VND
két sắt chống cháy Hòa phát nặng 168kg ks168k2c1
W616 x D600 x H868
Chưa VAT: 5.500.000 VND
Có VAT 10%: 6.050.000 VND
két sắt chống cháy nặng 168kg
W616 x D600 x H868
Chưa VAT: 5.900.000 VND
Có VAT 10%: 6.490.000 VND
KS168K2C1 két bạc chống cháy hòa phát chìa chống xoay mã
W616 x D600x H868mm
Chưa VAT: 5.650.000 VND
Có VAT 10%: 6.215.000 VND
két sắt hòa phát chống cháy nặng 190kg
W589 x D600 x H988mm
Chưa VAT: 6.050.000 VND
Có VAT 10%: 6.655.000 VND
KS190K1DT két sắt nội thất hòa phát chống cháy nặng 190kg
W589 x D600 x H988mm
Chưa VAT: 6.450.000 VND
Có VAT 10%: 7.095.000 VND
KS190K2C1-Pet két sắt hòa phát chống cháy chìa chống xoay mã
W589 x D600 x H988mm
Chưa VAT: 6.200.000 VND
Có VAT 10%: 6.820.000 VND
KS250K2C1 két sắt chống cháy hòa phát
W589 x D600xH1265
Chưa VAT: 7.900.000 VND
Có VAT 10%: 8.690.000 VND
KS250K1DT két sắt hòa phát chống cháy khóa mã điện tử nặng 250kg
W589 x D600xH1265
Chưa VAT: 8.236.000 VND
Có VAT 10%: 9.059.600 VND
KS250K2C1-Pet két sắt chống cháy hòa phát mặt nạ phẳng chìa chống xoay mã
W589 x D600xH1265
Chưa VAT: 8.050.000 VND
Có VAT 10%: 8.855.000 VND
Két sắt chống cháy hòa phát nặng 320kg
W689 x D691 x H1402
Chưa VAT: 11.465.000 VND
Có VAT 10%: 12.611.500 VND
KS400K2C1 két sắt hòa phát chống cháy
W736 x D691 x H1507mm
Chưa VAT: 13.675.000 VND
Có VAT 10%: 15.042.500 VND
KS500K2C1 két sắt hòa phát chống cháy
W989 xD638 x H1631mm
Chưa VAT: 16.900.000 VND
Có VAT 10%: 18.590.000 VND
KS50T2 két sắt hòa phát 2 tầng chống cháy
W482 x D432x H739
Chưa VAT: 4.300.000 VND
Có VAT 10%: 4.730.000 VND
KS50T4 két sắt hòa phát cháy  4 tầng
W482 x D485 x H1389mm
Chưa VAT: 7.100.000 VND
Có VAT 10%: 7.810.000 VND
KA22  két sắt hòa phát an toàn bản lề nổi
W415 x D340 x H609
Chưa VAT: 1.360.000 VND
Có VAT 10%: 1.496.000 VND
KA40 két sắt hòa phát an toàn bản lề nổi
W483 x D340 x H709
Chưa VAT: 1.550.000 VND
Có VAT 10%: 1.705.000 VND
KA54 két bạc hòa phát an toàn bản lề nổi
W535 x D370 x H809
Chưa VAT: 1.820.000 VND
Có VAT 10%: 2.002.000 VND
KA72 két bạc hòa phát an toàn bản lề nổi
W560 x D400 x H879mm
Chưa VAT: 2.290.000 VND
Có VAT 10%: 2.519.000 VND
KA100 két sắt an toàn nội thất hoà phát
W609 x D435 x H1005
Chưa VAT: 2.400.000 VND
Có VAT 10%: 2.640.000 VND
KA181 két sắt hòa phát an toàn
W709 x D485 x H1200
Chưa VAT: 4.910.000 VND
Có VAT 10%: 5.401.000 VND
KA320 két sắt hòa phát an toàn
W775 x D590 x H1400
Chưa VAT: 7.755.000 VND
Có VAT 10%: 8.530.500 VND
KV22 (KA22V) két sắt hòa phát bảo mật
W358 x D370 x H555
Chưa VAT: 1.346.000 VND
Có VAT 10%: 1.480.600 VND
KV40 (KA40V) két sắt hòa phát bảo mật
W460 x D372 x H670
Chưa VAT: 1.530.000 VND
Có VAT 10%: 1.683.000 VND
KV54 (KA54V ) két sắt hòa phát bảo mật
W475 x D372 x H755
Chưa VAT: 1.775.000 VND
Có VAT 10%: 1.952.500 VND
KV72 (KA72V) két sắt hòa phát bảo mật
W475 x D432 x H817
Chưa VAT: 2.082.000 VND
Có VAT 10%: 2.290.200 VND
KV100 (KA100V)  két sắt hòa phát bảo mật
W524 x D465 x H887
Chưa VAT: 2.500.000 VND
Có VAT 10%: 2.750.000 VND
KV181 (KA181V) két sắt hòa phát bảo mật
W710 x D502 x H1200
Chưa VAT: 4.982.000 VND
Có VAT 10%: 5.480.200 VND
KT66 Két sắt két bạc nội thất hòa phát
W546 x D370 x H809mm
Chưa VAT: 2.900.000 VND
Có VAT 10%: 3.190.000 VND
KT88 Két sắt két bạc nội thất hòa phát
W565 x D410 x H864mm
Chưa VAT: 3.200.000 VND
Có VAT 10%: 3.520.000 VND
KT36 Két sắt két bạc nội thất hòa phát
W472 x D355 x H709mm
Chưa VAT: 2.550.000 VND
Có VAT 10%: 2.805.000 VND
KVH25 két sắt vân hoa Hòa phát nhập khẩu
W410 x D310 x H350mm
Chưa VAT: 4.400.000 VND
Có VAT 10%: 4.840.000 VND
KVH28A két sắt Hòa phát nhập khẩu
W400 x D340 x H450mm
Chưa VAT: 4.000.000 VND
Có VAT 10%: 4.400.000 VND
KVH36A két sắt Hòa phát nhập khẩu
W400 x D360 x H585mm
Chưa VAT: 4.500.000 VND
Có VAT 10%: 4.950.000 VND
KVH48A két sắt Hòa phát nhập khẩu
W440 x D400 x H685mm
Chưa VAT: 5.150.000 VND
Có VAT 10%: 5.665.000 VND
KVH39 két sắt vân hoa Hòa phát nhập khẩu
W420 x D350 x H500mm
Chưa VAT: 5.500.000 VND
Có VAT 10%: 6.050.000 VND
KVH55 két sắt vân hoa Hòa phát nhập khẩu
W450 x D390 x H700mm
Chưa VAT: 7.350.000 VND
Có VAT 10%: 8.085.000 VND
 
 
 
SS90K1C1 Smart Safe Két thông minh có tính năng cảnh báo tới số điện thoại
400 X 536 X 618mm
Chưa VAT: 4.600.000 VND
Có VAT 10%: 5.060.000 VND
SS90K1DT Smart Safe Két thông minh có tính năng cảnh báo tới số điện thoại
400 X 536 X 618mm
Chưa VAT: 5.070.000 VND
Có VAT 10%: 5.577.000 VND
SS110K1DT Smart Safe Két thông minh có tính năng cảnh báo tới số điện thoại
W480 x D560 x H665mm
Chưa VAT: 5.350.000 VND
Có VAT 10%: 5.885.000 VND
SS110K1C1 Smart Safe Két thông minh có tính năng cảnh báo tới số điện thoại
W481x D560 x H677mm
Chưa VAT: 4.960.000 VND
Có VAT 10%: 5.456.000 VND
SS135K2C1 Smart Safe Két thông minh có tính năng cảnh báo tới số điện thoại
W481x D560x H760mm
Chưa VAT: 5.880.000 VND
Có VAT 10%: 6.468.000 VND
SS110K2C1 Smart Safe Két thông minh có tính năng cảnh báo tới số điện thoại
W481x D560 x H677mm
Chưa VAT: 5.080.000 VND
Có VAT 10%: 5.588.000 VND
SS135K1DT Smart Safe Két thông minh có tính năng cảnh báo tới số điện thoại